Stillingsannonse #6407555E56D02
Sist oppdatert 2023-03-24 00:21

Vil du ha ansvar for en av Nova Sea sine mest produktive lokaliteter?

Beskrivelse av arbeidsgiver

Nova Sea AS er en av de største nordnorske produsentene av oppdrettslaks. Vi har oppdrettsanlegg og dyktige, engasjerte ansatte langs hele Helgelandskysten, fra Vega i sør til Gildeskål i nord.  Vårt hovedkontor og slakteri er på Lovund. Menneskene er Nova Seas viktigste ressurs og øverste prioritet. Vi har et stort samfunnsansvar som matprodusent, og leverer hver dag laks tilsvarende 770 000 måltider. Vi tar vår rolle i Helgelands lokalsamfunn på største alvor, og gir tilbake ved å støtte lokale tiltak og engasjement.

Konsernet består av Nova Sea AS, Helgeland Smolt AS, Nova Sea Aquaservice AS, Nova Master AS, Djupvatn AS, samt de tilsluttede selskapene Tomma Laks AS og Vega Sjøfarm AS, totalt ca. 350 ansatte. Nova Sea AS håndterer den administrative oppfølgingen av selskapene. Konsernet er helintegrert fra stamfiskproduksjon frem til servering av laks i restaurant. Alle Nova Sea sine aktiviteter skal styres etter prinsippet om en bærekraftig utvikling.

Som lokalitetsansvarlig vil du få ansvar for daglig drift av en av de to lokalitetene Storvik og Svinvær. Du blir operativ leder skulder ved skulder med dine kolleger på merdkanten og fungerer som driftsleders forlengede arm og sparringspartner.

Lokalitetsansvarlig har en viktig rolle som kulturbærer, med ekstra ansvar for å bidra til utmerket arbeidsmiljø og solid HMS-arbeid i hverdagen. Sagt med andre ord; et godt forbilde både sosialt og faglig. 

Denne typen stilling er perfekt for deg som har ambisjoner om å utvikle deg sammen med oppdrettsnæringa, og som ser for deg en ledende stilling innen sjøproduksjon i framtiden.

Arbeidsdagen vil bestå av:

 • Daglig drift og tidvis fysisk krevende arbeid
 • Driftsplanlegging og ansvar for vedlikehold av teknisk utstyr
 • Oppfølging av produksjonsdata og rapportering
 • Avvikshåndtering og ansvar for at interne prosedyrer blir fulgt
 • Ansvar for å holde fôringssentral oppdatert om miljøforhold og teknisk tilstand på fôringsutstyr
 • Fungere som en faglig veileder for kolleger
 • Lokalitetsansvarlig rapporterer til driftsleder som har personalansvaret for de ansatte.

Litt om din bakgrunn:

 • Du har høyere utdanning innen havbruksrelaterte fag eller fagbrev innen akvakultur, praktisk kunnskap og relevant erfaring 
 • Du kommuniserer godt på norsk både skriftlig og muntlig
 • Relevant teknisk kompetanse og/eller interesse
 • Gode IT-kunnskaper
 • For å trives og lykkes i stillingen er det viktig at du deler våre verdier: lokal, ansvarlig, kompetent og stolt 

Du samarbeider godt med andre, deler kunnskap og informasjon, og støtter andre for å nå teamets mål. Du kommuniserer på en klar måte, og oppmuntrer teamet når det oppstår problemer. Du er til å stole på, og trives med å arbeide sammen med andre. Du skaper en stabil og bekreftende atmosfære, er klar over egne styrker og svakheter. Du søker muligheter for å lære mer og utvikle deg og dine medarbeidere.

Du følger prosedyrer, utfører planer med engasjement, sørger for at arbeidsoppgaver blir fullført og er opptatt av kvalitet. Du setter deg raskt inn i problemstillinger, evaluerer informasjon grundig og kommer opp med rasjonelle vurderinger. Du setter deg krevende mål og trives med vanskelige utfordringer. Du ønsker å nå langt og å lykkes. 

Hva bringer Nova Sea til bordet?

 • Konkurransedyktige betingelser
 • Den beste pensjonsordningen
 • Svært gode forsikringsordninger
 • Faglige utfordringer og reelle utviklingsmuligheter i et innovativt arbeidsmiljø
 • Nødvendig kursing, løpende opplæring og utvikling av din kompetanse
 • Tiltredelse etter avtale


NOVA SEA AS

NOVA SEA AS

Org. Nr 961 056 268
Stillingsdetaljer
Arbeidssted Lovund
Søknadsfrist 2023-04-02
Kontaktpersoner
Navn Jørgen Aase Bjørsvik
Stillingstittel Senior Advisor
E-post jab@seafoodpeople.net
Mobil +4790027414
Navn Sofie Madeleine Refsnes
Stillingstittel Advisor
E-post smr@seafoodpeople.net
Mobil +4798884291
Navn Hanna Øvretveit
Stillingstittel Advisor
E-post hanna@seafoodpeople.net
Mobil +4795407763
Søk på stilling