Stillingsannonse #6034F2E5694F3
Sist oppdatert 2021-03-07 03:25

Viking Aqua søker CTO

Beskrivelse av arbeidsgiver

Viking Aqua AS er et raskt voksende, innovativt og finansielt solid selskap som bygger verdens mest teknologiske og miljøvennlige landbaserte oppdrettsanlegg for laks i Skipavika i Gulen. Anlegget er basert på RAS-teknologi og bygges med vekt på automatiserte løsninger for å oppfylle morgendagens krav til effektiv og bærekraftig drift. Første byggetrinn starter høsten 2021, anlegget kommer i drift i 2022. Konsesjon er gitt for 33.000 tonn levende fisk, utvidbar til 66.000 tonn. All vekst skal skje på land, mesteparten frem til slaktevekt på 4-5 kg.


Viking Aqua skal være tett på relevante fiskefaglige og teknologiske innovasjonsmiljøer i Bergen. Selskapet har 5 ansatte og vil vokse under bygge- og driftsfasen. Det planlegges for børsnotering i løpet av 2021.

Vi søker selskapets digitaliseringsdirektør. Vedkommende vil også bli leder for Viking Lab, et viktig instrument for å posisjonere anlegget til et «state of the art»-anlegg i bransjen.

Viking Aqua sitt anlegg i Gulen skal bli et anlegg som tar det automatiserte og det digitale til en ny epoke i landbasert oppdrett. Med robot-teknologi, AI, digital overvåking, big data og avansert sensorikk som en sentral del av den daglige driften, trenger man førstehånds IT-kompetanse for å utvikle og sikre driften ved anlegget. Viking Lab blir vårt innovasjonssenter der vi sammen med ledende forsknings- og kompetanse-miljøer, start-ups og andre spennende aktører vil skape fremtidens oppdrettsanlegg.

I fase 1 skal denne ledende rollen bygge vår arkitektur, infrastruktur og vår IT- plattform, men også sørge for organisasjonsutvikling der innovasjon og digitalisering blir helt sentrale drivere. Dette skal gjøres gjennom tett samarbeid med ulike ledende teknologileverandører som bidrar med sin kompetanse til anlegget er i ordinær drift. Grundighet, praktisk tilnærming og høy gjennomføringsevne vil være nødvendig for å få samkjørt de ulike systemene og løsningene.

Ansvar:

 • Kartlegge og adoptere løsninger som oppfyller selskapets teknologiske mål
 • Valg av leverandører og plattformer for de teknologiske løsningene ved anlegget
 • Oppfølging av den valgte teknologien og leverandører i byggeperioden
 • Bygge en kompetent intern organisasjon tilpasset oppgaver og løpende utvikling
 • Ansvar for oppstart, innkjøring og feilretting sammen med leverandørene
 • Ansvar for daglig drift og vedlikehold, i tett samarbeid med teknisk sjef og direktør for fiskehelse
 • Opplæring og instruksjon av driftspersonell ved anlegget
 • Drive den digitale utviklingen i samsvar med lovbestemmelser, forskrifter, interne rutiner, samt beslutninger tatt i ledergruppen
 • Kontraktsforhandlinger
 • Forstå rammebetingelser og myndighetskrav
 • Sikre et godt samarbeid med samarbeidspartnere og andre stakeholdere
 • Utvikle kompetanse, dele på tvers og stimulere til utvikling av Viking Aqua  som organisasjon
 • Ta i bruk ny teknologi i alle relevante sammenhenger
 • Sørge for at alle valgte løsninger er miljømessig bærekraftige
 • Oppfølging av pågående prosjekter i forhold til fremdrift, kvalitet og økonomi

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Relevant teknisk kompetanse, med utdanning på høyskolenivå
 • Erfaring med både IT infrastruktur, software utvikling som feks bygging av komplekse plattformer
 • Du bør ha kjennskap til IoT, sensor-teknologi og data science
 • Du har ledererfaring, og god økonomiforståelse
 • Det er en fordel om du kjenner til blockchain, og har erfaring fra seafood/maritim sektor
 • Dersom du har innkjøpskompetanse innen software, cloud, data science og erfaring fra management consulting, er dette positivt
 • Du bør ha akseptabel framstillingsevne på både norsk og engelsk

Dette er en stilling som gir svært gode muligheter for å sette fotavtrykk, både for selskapet og på det personlige plan. Selskapet har ambisjoner om å bli verdensledende, og er bærekraftig og fremtidsrettet. Viking Aqua skal være i sentrum for verdens ledende kompetansesenter for landbasert oppdrett. De skal skape verdier gjennom kunnskap innen teknologi, forskning, bærekraftige løsninger, fiskevelferd og gode partnerskap med kompetente miljøer. Stillingen rapporterer til Administrerende direktør og er medlem av selskapets ledergruppe. Arbeidssted er Bergen, ved selskapets kontor i Media City Bergen. Reisevirksomhet til Skiparvika i Gulen må påregnes i tråd med anleggets utvikling.

 Synes du dette virker interessant? Ta gjerne kontakt med Bønes Virik ved Andreas De Lange, 900 93 829, eller Atle Bønes, 928 89 420, eller send inn din søknad med CV. Søknadsfrist er søndag 7. mars 2021. Henvendelser kan innledningsvis om ønskelig behandles fortrolig overfor oppdragsgiver.

VIKING AQUA AS

VIKING AQUA AS

Org. Nr 918 858 741
Stillingsdetaljer
Arbeidssted Bergen, Vestland, Norge
Søknadsfrist 2021-03-07
Kontaktpersoner
Navn Andreas De Lange
Stillingstittel Partner, Bønes Virik
E-post andreas@bonesvirik.no
Mobil 900 93 829
Navn Atle Bønes
Stillingstittel Partner, Bønes Virik
E-post atle@bonesvirik.no
Mobil 928 89 420
Søk på stilling