Stillingsannonse #62714317D542B
Sist oppdatert 2022-05-16 14:00

Vedlikeholdsleder

Beskrivelse av arbeidsgiver

Mowi er verdens ledende sjømatselskap og den største produsenten av oppdrettslaks. Selskapet er representert i 25 land og har totalt 14500 ansatte på verdensbasis. Mowi dekker hele verdikjeden fra fôr til tallerken, og produserer 6,2 millioner sunne og smakfulle måltider hver eneste dag. Gjennom selskapets visjon "Leading the Blue Revolution", har Mowi ambisjoner om å være den ledende tilbyderen av sunn, bærekraftig mat fra havet. Hovedkontoret ligger i Bergen, og selskapet er notert på Oslo Børs.


Mowi Nord søker vedlikeholdsleder til vår fabrikk i Jøkelfjord i Kvænangen kommune i Troms og Finmark. Kvænangen er kjent for sin unike natur, med mektige fjell og fjorder. Her er landskapet av alpin karakter, med gode muligheter for jakt, fiske og friluftsliv. Det bor ca 1220 mennesker i Kvænangen kommune. Det offentlige servicetilbudet er meget godt utbygd, med bl.a full barnehagedekning, kort ventetid på sykehjemsplass, kulturskole, velutstyrte skoler og ellers gode vilkår så vel i jobb som fritid. Det er gratis tomter i kommunal boligfelt og gratis barnehageplass fra og med barn nr to. Kommunen ligger innenfor tiltaksområdet i Nord-Troms og Finmark, som vil si nedskrivning av studielån og skattefordeler. Kvænangen er nabokommune til Alta, og flytiden Oslo-Alta er kun 2 timer. Så ønsker du å bosette deg i et naturskjønt område samtidig som du tar del i den «blå revolusjonen» så kan dette være jobben for deg.

Viktigste arbeidsområder: 

 • Lede Vedlikeholdsavdelingen, fullt HMS-, system-, resultat- og personalansvar for avdelingen 
 • Driftsrapportering og oppfølging av avdelingens nøkkeltall 
 • Påse at Fabrikken til enhver tid opplever driftssikkerhet og forutsigbarhet på teknisk utstyr samt all bygningsmasse utenfor produksjonslokalene 
 • Struktur i VH avdelingen,  forebyggende VH gjennom systematisk bruk av styringsverktøy Sørge for overholdelse av lov- og avtaleverk og de krav som er gitt i kvalitetshåndboken 
 • Påtale avvik og iverksette tiltak ved avvik                                                                                                            
 • Besørge dokumenterte og kvalitetssikrede VH prosesser 
 • Bidra med teknisk kompetanse i grensesnitt mot fabrikkens øvrige avdelinger 
 • Initiere forbedringsarbeid, struktur og gjennomføring 

Vi ser etter deg som:

 • Har høyere teknisk utdannelse (Bachelor) og grunnleggende økonomiforståelse.  
 • Behersker engelsk både skriftlig og muntlig 
 • Evner til å forstå sammenhenger mellom ditt område og strategiske målsetninger for fabrikken 
 • Sterk vilje og evne til kontinuerlig forbedring gjennom samarbeid 
 • En bevisst holdning til HMS, og eget ansvar for ansattes sikkerhet 
 • Er rollemodell, bygger kultur og er en pådriver for endringer 

Mowi tilbyr: 

 • En spennende og viktig jobb i verdens største sjømatselskap 
 • Et sterkt faglig miljø både lokalt og nasjonalt  
 • Utfordrende arbeidsoppgaver med gode muligheter for personlig og faglig utvikling 
 • Konkurransedyktige betingelser 
 • Stillingen rapporterer til fabrikkleder

Nærmere opplysninger om stillingen kan gis av Fabrikkleder Robert Falchenberg Jørgensen, tlf. 907 77 969   

Søknad sendes på www.mowi.com innen 29.mai 2022

MOWI

MOWI

Org. Nr 964 118 191
Kontaktinformasjon
Hjemmeside mowi.com
Stillingsdetaljer
Arbeidssted Jøkelfjord, Troms, Norge
Søknadsfrist 2022-05-29
Kontaktperson
Navn Robert Falchenberg Jørgensen
Stillingstittel Fabrikkleder
Mobil 907 77 969
Søk på stilling