Denne stillingsannonsen er utgått.
Stillingsannonse #63089EFEB500C
Sist oppdatert 2022-10-18 23:06

Teknisk operatør / ingeniør - Marineholmen RASLab

Beskrivelse av arbeidsgiver

ILAB tilrettelegger og utfører deler av eller hele forsøksprosjekt for kunder innen havbruk og akvakultur. Dette omfatter bl.a. FoU-aktivitet innen fiskehelse, fiskefôr og teknisk utstyr. Som en viktig del av virksomheten driver ILAB 27 våtlaboratorier for hold av fisk og andre akvatiske organismer og en rekke tekniske anlegg for behandling av vann inn og ut av forskningslaboratoriene. Bedriften har både gjennomstrømmende- og RAS-anlegg for produksjon av forsøksfisk og forsøksaktivitet. Lokalene og deler av infrastrukturen som ILAB driver er eid av Universitetet i Bergen (UiB) og Marineholmen Forskningspark (MFP). Drift og vedlikehold av tekniske anlegg foregår av dette i nært samarbeid med begge disse selskapene. Bedriften har godt innarbeidede system for kvalitetssikring (ISO 9001 sertifisert), opplæring av ansatte samt gode pensjons- og forsikringsordninger.

Unik mulighet til å jobbe i et fremoverlent innovasjonsmiljø for bærekraftig havbruk i landets største marine klynge i Bergen. En møteplass der høyere utdanning møter industri og oppstartsbedrifter for å løse morgendagens utfordringer for havbruksnæringen.

Marineholmen RASLab AS, er et ledende forsknings-, utviklings- og innovasjonsselskap for oppdragsforskning, testteknologi, biologi og vannkjemi innen resirkulerende akvakultursystemer.

Som teknisk operatør / ingeniør ved Marineholmen RASLab vil du bli med i vårt dyktige team og ha teknisk ansvar for 12 RAS-moduler, support og IT-infrastruktur og for å utvikle prosjektkompetanse på disse områdene ved et forsknings- og utviklings RAS-laboratorium midt i mest kompetente miljøet for havbruk i den marine klyngen på Marineholmen i Bergen. Arbeidet vil varieres med det siste innen forskning og utvikling i lukkede anlegg.

Vi søker en kandidat som kan inngå i ILABs etablerte driftsorganisasjon som teknisk operatør / ingeniør med fokus på RAS-engineering. Stillingen omfatter ansvar for å vedlikeholde og sikre drift av RAS-system, sensorer, systemstøtteinfrastruktur og IT-tilkobling til fiskeforskningslaboratoriene og vil være forsøksleder når dette er påkrevd i tildelte lokaler. Vakt- og helgearbeid kan være aktuelt.

Arbeidsoppgavene vil blant annet omfatte:

 • Vedlikehold av 12 småskala RAS-systemer - inkludert pumper, programmerbar logiske styringer (PLS), magnetventiler, UV- og LED-lys, elektriske installasjoner mm.
 • Drift og vedlikehold av IT, alarm og SCADA systemer i RASLab laboratorier, RAS anlegg.
 • Drift og vedlikehold av delt støtteinfrastruktur - inkludert vannforsyning, luftblåsere, kjølesystem (kjøler og distribusjonsnett), oksygengenerator i RASLab laboratorier.
 • Tilrettelegging for installasjon og vedlikehold/drift av klientens utstyr for testing i RAS-miljøer.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Dokumentert erfaring med elektriske installasjoner, gjerne elektrikerkompetanse.
 • Praktisk erfaring med PLSer, automatiserte operativsystemer og sensorsystemer.
 • Praktisk erfaring med SCADA og IT-baserte alarmsystemer
 • Praktisk orientert med teknisk forståelse for bl.a. fôring, lysutstyr, måleinstrumenter og sensorer, pumper og vannbehandling.
 • Nøyaktig, strukturert, selvstendig og god på kommunikasjon.
 • Effektiv og lagspiller med stort fokus på HMS.
 • Evne til å jobbe til tidsfrister, løsningsorientert og proaktiv og innovativ.
 • Evne til å tiltrekke seg prosjekter og prosjektfinansieringsmuligheter.
 • Erfaring fra RAS-anlegg og laksefisk.
 • Behersker engelsk muntlig og skriftlig med forståelse og evner for det skandinaviske språk.

Du er videre preget av:  

 • At du er serviceorientert, effektiv, har gode samarbeidsevner og er pliktoppfyllende.
 • At du er nøyaktig, fleksibel, omgjengelig og har en positiv innstilling til ny kunnskap og kompetanse.
 • Interesse for å teste ny disruptiv og transformativ teknologi.
 • At du har et kontinuerlig driv til å utvikle og effektivisere innenfor ditt ansvarsområde og at du er villig til å strekke deg ekstra.
 • At du er opptatt av å utvikle deg og ta ledelsen i prosjekter innenfor dine fagområder og erfaring.

Vi tilbyr:  

 • Godt fagmiljø og uformelt arbeidsmiljø.
 • Varierte oppgaver hvor du inngår i hele verdikjeden til bedriften.
 • Gode forsikringsordninger, lønn etter avtale og AFP-ordning.
 • Attraktive velferdsgoder. Fleksible arbeidstider. Støtte til mobiltelefon / data.
 • Sentralt plassert i forhold til videre- og videreutdanning.

Startdato: Så snart som mulig.

100 % fast stilling.

Søknaden må inneholde:

 • Søknadsbrev hvor blant annet bakgrunn, motivasjon for stillingen og interesser kommer frem samt redegjørelse for hvordan du passer de ønskede kvalifikasjoner og erfaring.
 • CV med informasjon om utdanning og arbeidserfaring.
 • Kopi av vitnemål og karakterutskrifter.
 • Referanser.

Annen informasjon:

Aktuelle kandidater til stillingen som søker vil bli kontaktet for et intervju.

Søknad merkes:

"" Teknisk operatør / ingeniør – Marineholmen RASLab""

Eventuelle spørsmål kan rettes til daglig leder ved Marineholmen RASLab AS, Mark Powell – tlf. 982 94 087 / Mark.Powell@ilab.no .

ILAB

ILAB

Org. Nr 954 740 560
Kontaktinformasjon
Hjemmeside www.ilab.no
Stillingsdetaljer
Arbeidssted Bergen, Vestland, Norge
Søknadsfrist 2022-09-18
Kontaktperson
Navn Mark Powell
Stillingstittel CEO Marineholmen RASLab
E-post Mark.Powell@ilab.no
Mobil 982 94 087