Denne stillingsannonsen er utgått.
Stillingsannonse #5D5BEBB95A881
Sist oppdatert 2020-01-07 16:15

Teknisk direktør

Beskrivelse av arbeidsgiver

Baring AS er et nyetablert selskap som skal stå bak oppbygging og drift av et nytt, landbasert oppdrettsanlegg i Farsund. Involvert i selskapet er engasjerte eiere med bakgrunn og erfaring innen fiskeri og som utstyrsleverandører til havbruksnæringen. Det landbaserte matfiskanlegget for laks skal ligge på Lundevågen industriområde i Farsund. I tillegg skal det bygges et settefiskanlegg på området. Selskapet har som målsetting å produsere 20 000 tonn laks samt levendelagring og oppforing av villfanget sjømat.


Vi er på jakt etter en nøkkelperson som skal være sentral i oppbygging av et nytt og fremtidsrettet landbasert oppdrettsanlegg med solide, lokale, eiere. Anlegget vil bli bygd opp med det nyeste av RAS-teknologi. Stillingen kan deles opp i to hovedfaser; byggefasen og etablering av en organisasjon, samt driftsfasen og levering av kvalitetsprodukt. Du vil få tilgang til kompetansemiljøer hos eierne og muligheter for samarbeid og felles utvikling.

Du vil bidra sterkt til å sikre at selskapet blir en selvstendig enhet på vegne av sine eiere, og for å få produksjonen til å fungere så raskt som praktisk mulig, slik at anlegget kan levere produkt med ønsket kvalitet.

Foruten å være sentral i selskapets oppbygging og drift, vil viktige oppgaver være å etablere gode og tette relasjoner til industri, samarbeidspartnere, virkemiddelapparat, lokale og regionale myndigheter. Du vil bidra til at selskapet skaper attraktive arbeidsplasser og gir positive bidrag til lokalsamfunnet.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Være en sterk bidragsyter i å bygge opp, drifte og utvikle anlegget
 • Planlegge og lede driften og produksjonen
 • Bidra i strategisk vurdering av utvikling innen tilstøtende forretningsområder
 • Rapportere biologisk og på økonomi
 • Optimalisere drift og rutiner på anlegget
 • Bygge en kompetanseorganisasjon, og på sikt ha personalansvar
 • Ha høyt fokus på HMS og kvalitet
 • Rollen, ansvarsområder og arbeidsoppgaver kan etter avtale omdefineres i takt med selskapets utvikling og interesse

Vi ønsker at du har:

 • Erfaring knyttet til landbaserte anlegg (gjerne RAS)
 • Erfaring fra drift av matfiskproduksjon
 • Ledererfaring med gode resultater
 • God økonomi- og forretningsforståelse
 • Fokus på HMS og kvalitet
 • Et etablert nettverk innen næringen
 • Høyere relevant utdanning - gjerne kombinasjon av biologisk/teknisk/mekanisk og økonomi/marked

Vi ser etter deg som er:

 • Handlekraftig og målrettet
 • God til å kommunisere
 • Strukturert, og evner å sette rutiner i system
 • Operativ, men også evner å være strategisk og se det store bildet
 • Selvgående og løsningsorientert

Vi kan blant annet tilby:

 • En unik mulighet på Sørlandet!
 • Muligheten til å være med å bygge opp et nytt og moderne anlegg med solide, lokale eiere i ryggen
 • Stort ansvar – stor tillit
 • Mulighet til å påvirke i tidligfase og delta i hele verdikjeden i produksjonen
 • Konkurransedyktige betingelser

Anlegget bygges på Lundevågen i Farsund, og tilstedeværelse på anlegget vil være nødvendig når anlegget er i drift. Den kommende bygge-perioden forventes at hoveddelen av organisasjonen holder til i Kristiansand.

Kortfattet søknad med CV sendes innen 15. september. Om ønskelig vil henvendelser håndteres fortrolig overfor oppdragsgiver inntil annet blir avtalt.

BARING AS

BARING AS

Org. Nr 922 098 263
Stillingsdetaljer
Arbeidssted Farsund, Vest-Agder, Norge
Søknadsfrist 2019-09-15
Kontaktpersoner
Navn Janne Siri Horne
Stillingstittel rekrutteringsrådgivere i Headvisor
Mobil 907 21 164
Navn Bjørn Horne
Stillingstittel rekrutteringsrådgivere i Headvisor
Mobil 911 61 390