Denne stillingsannonsen er utgått.
Stillingsannonse #655BBF8713331
Sist oppdatert 2023-12-12 21:13

Skiftleder

Beskrivelse av arbeidsgiver

Lerøy Aurora AS er et helintegrert selskap som disponerer 26 konsesjoner for produksjon av atlantisk laks og ørret i Troms og Finnmark. Selskapet er selvforsynt med smolt fra RAS-anlegget vårt i Laksefjord, og vi produserer rognkjeks på Rubbestad. Lerøy Aurora driver eget slakteri, foredling og emballasjeproduksjon på Skjervøy, og er en del av det børsnoterte sjømatkonsernet Lerøy Seafood Group ASA. Konsernet hadde i 2022 en omsetning på 26,6 milliarder kroner og har 6000 ansatte. 

www.leroyseafood.com

Har du en interesse for ledelse og ønsker å videreutvikle deg i et av verdens største sjømatkonsern? Lerøy Aurora AS søker etter skiftleder - er det noe for deg?

Lerøy Aurora AS søker en dyktig skiftleder til vårt prosessanlegg på Skjervøy. Prosessanlegget består av både slakteri, bearbeiding og emballasjefabrikk. Vi søker deg med hjerte for godt lederskap, er resultatorientert og interesse for produksjon og effektivitet. Det forutsettes at du kan jobbe skift og behersker norsk som arbeidsspråk, både muntlig og skriftlig.

Arbeidsoppgaver:

 • Lede og sikre et godt samarbeid 
 • Personalansvar som nærmeste leder til medarbeidere på skiftet
 • Bemanningsplanlegging
 • Oppfølging, utvikling og motivasjon av medarbeiderne
 • HMS-oppfølging og opplæring av personalet
 • Gjennomføring av internkontroller og logistikkoppgaver
 • Andre administrative oppgaver vil forekomme

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning
 • Praktisk erfaring fra produksjon eller næringsmiddelindustri vil verdsettes
 • Kjennskap til HACCP anses som fordelsmessig
 • God teknisk forståelse og erfaring med ulike datasystemer
 • For oss er personlige egenskaper like viktig som kompetansen du kommer med.
 • Som skiftleder vil du ha et overordnet ansvar, og kommunikasjnsferdigheter og 
 • samarbeidsevner vil derfor være en viktig forutsetning for å lykkes i stillingen. 

Det er viktig at du identifiserer deg med, og til enhver tid etterlever våre verdier; Ærlig, Åpen, Ansvarlig og Skapende.

Vi tilbyr:

 • Trygg og sikker arbeidsplass i et ledende sjømatkonsern.
 • Gode personlige utviklingsmuligheter internt i konsernet.
 • Konkurransedyktige lønnsbetingelser og gode pensjons - og forsikringsordninger.
 • Trygt og godt arbeidsmiljø med fokus på mestring og trivsel.

Ved spørsmål vedrørende stillingen tas kontakt med Produksjonsleder Glen-Tore Jensen på tlf. 917 83 658 eller e-post glen-tore@leroyaurora.no.

Alle henvendelser vil bli behandlet konfidensielt, og kun søknader som registreres elektronisk via vårt søknadsskjema blir vurdert.

LERØY AURORA AS

LERØY AURORA AS

Org. Nr 985 940 460
Kontaktinformasjon
Hjemmeside www.leroyseafood.com
Stillingsdetaljer
Arbeidssted Skjærvøy
Søknadsfrist 2023-12-12
Kontaktperson
Navn Glen-Tore Jensen
Stillingstittel Produksjonsleder
E-post glen-tore@leroyaurora.no
Mobil 917 83 658