Denne stillingsannonsen er utgått.
Stillingsannonse #63F7352A774B0
Sist oppdatert 2023-03-24 23:11

SFI søker Daglig leder/ Country Manager!

Beskrivelse av arbeidsgiver

Sea Farm Innovations (SFI), ble etablert i 2017 på Færøyene. Bak selskapet SFI står gründerne Eyðbjørn Hansen og Gunnar Johildarson. I 2022 ble investeringsselskapet Hawk Seafood majoritetsinvestor i SFI, og styrker ytterligere virksomhetens vei videre til en posisjon som ledende aktør i oppdrettsnæringen.


SFI har i dag virksomhet på Færøyene og i Danmark. I 2023 etablerer selskapet ny virksomhet i Norge som forventes å bli et primær-marked.

Som innovativ teknologileverandør samarbeider SFI tett med kundene for å utvikle tilpassede løsninger til komplekse utfordringer, noe som gir kunden høyere ytelse, bedre presisjon og viktige bidrag innen bærekraft, alltid med fiskens helse i sentrum. 

SFI har spesialisert seg på å levere banebrytende utstyr til havbruksnæringen. Vårt flaggskipsprodukt er det patenterte SFI SYSTEM-avlusings-system, som har blitt tatt i bruk av ett bredt utvalg av kunder og har dokumentert sin effektivitet gjennom årene. SFI har lykkes godt internasjonalt men uten fysisk tilstedeværelse i Norge har antall leveranser vært begrenset i dette markedet. Vår store nye satsning blir derfor å etablere selskapet i Norge, i det som utgjør vårt kjernemarked. For å realisere denne ambisjonen ansetter vi nå en Daglig leder / Country manager for Norge. 

Med investeringsselskapet Hawk Seafood som majoritets-investor, og dessuten strategiske partner vil SFI være godt rustet til å utvide og ekspandere virksomheten hurtigere, og skape merverdi til vår kundebase, som inkluderer oppdrettsselskap, tjenesteleverandører og brønnbåtsselskaper. Fremover vil vi investere mer ressurser i FoU og bringe flere innovative produkter og løsninger til markedet. Vi er begeistret over mulighetene dette partnerskapet gir, og ser frem til å jobbe tett med kundene våre for å hjelpe dem med å nå sine mål og holde seg konkurransedyktige i bransjen.

Rollen som Daglig leder/ Country manager!

I rollen som Daglig leder/ Country manager vil du samhandle med selskapets eiere, etablere og befeste SFI sin organisasjon i Norge som en respektert og anerkjent aktør med høye markedsandeler. Det blir din oppgave å etablere og utvikle SFI som organisasjon i Norge, tilegne virksomheten ny kompetanse, ressurser, oppdrag, leveranser og samarbeidspartnere som i sum skaper en robust virksomhet med topplinjevekst. Du vil bygge videre og ivareta selskapets DNA, omdømme og forretningsmessige drift med utgangspunkt i det norske markedet, men også bidra til forretningsmessig vekst og fremgang internasjonalt. Til sist, SFI har fortsatt som mål å utvikle nye teknologier, løsninger og konsepter som skaper merverdi for kundene, Derfor er også ditt oppdrag å befeste SFI sin produktportefølje som "bransjestandard" og referansepunkt for selve kvalitetsnormen. 

Bakgrunn! 

Ideelt sett tror vi en perfekt kandidat har arbeidserfaring fra tilsvarende virksomhet og teknologier. Men vi er åpen for at en god kandidat også kan komme med erfaring fra oppdrettsselskap eller annen leverandørindustri . Fordi Daglig leder / Country manager også vil være ansvarlig for å etablere, bygge og drive den norske organisasjonen vil det være en fordel at vedkommende har relevant erfaring knyttet til denne type arbeidsoppgaver, eventuelt spesielt gode evner til å lære dette.       

Ansvar og oppgaver! 

På kort sikt vil du være ansvarlig for å etablere selskapet i Norge, men også bidra til vekst internasjonalt. For å lykkes med dette er det svært viktig at Daglig leder/ Country manager har stor gjennomføringsevne og skaper resultat, egenskaper du også ser etter når du rekrutterer nye ressurser til selskapet fremover.    

 • ledelse og løpende drift av selskapet 
 • salgsstrategi og markedsplaner 
 • koordinert salgsinnsats mot aktuelle kundegrupper
 • etablere strategisk samarbeid med partnere 
 • delta i produktutvikling sammen med eiere
 • prosjektledelse i samband med leveranser
 • innhente kritisk informasjon om lover og regler for næringsvirksomheten 
 • delta i internasjonalt forretnings-arbeid ved behov. 
 • utvikle organisasjonen i Norge og rekruttere nytt personell
 • styremøter og ledermøter med eierne   

Stillingen vil kreve utstrakt reising spesielt i Norge, Skottland, Island men også andre områder. Som Daglig leder/ Country manager vil du selv prioritere og planlegge for dine aktiviteter i god tid. Stillingen er vurdert som "særlig uavhengig stilling" og det betales ikke for overtid som er forutsatt dekket i grunnlønn og insentiver.  

Kompetansekrav! 

 • Bachelor fra biologi, akvakultur eller relevante teknologiske/ økonomiske fag 
 • god forståelse for teknologi innen havbruk og oppdrettsnæringen 
 • etablert nettverk i næringen 
 • erfaring/ forståelse for prosjektledelse 
 • gode resultat fra kommersielle operasjoner og salgsvirksomhet 
 • lover, regler og myndighetskontakt 
 • flytende norsk språk i skrift og tale, engelsk språk på forretningsnivå 
 • førerkort klase B. 
 • relasjonsbyggende egenskaper

Dette er atferd som kan beskrive en god kandidat! 

Du oppleves som svært trygg og selvsikker selv i ukjente situasjoner og grupper, dessuten komfortabel under presentasjoner og i formelle sammenhenger. De som kjenner deg beskriver deg som pratsom, livlig og utadvendt, en som trives i grupper og har et bredt nettverk. Du får energi av salg og forhandlinger; opplever det som enkelt å overtale andre mennesker, påvirker andre og oppnår deres støtte. Som leder er du team-orientert og omtenksom, du trives med å arbeide sammen med andre, er støttende og behagelig å være sammen med. Du setter deg raskt inn i komplekse saker og problemstillinger; identifiserer kjernen i problemer; og evaluerer informasjon grundig. SFI er svært opptatt av å følge gjeldende lover, myndighetskrav og interne retningslinjer, derfor kjennetegnes du som nøye med å følge prosedyrer, respekterer regler og retningslinjer og sørger for at arbeidsoppgaver blir fullført i tid og med gode resultat. 

Vilkår! 

 • konkurransedyktig fastlønn
 • bonusavtale 
 • aksje-basert insentivprogram vil bli vurdert ut fra kvalifikasjoner   
 • attraktiv forsikring og pensjonsordning 
 • fem ukers ferie  
 • fleksitid 
 • reisegodtgjørelse etter selskapets satser 

Som Daglig leder og Country manager vil du få stor innflytelse med hensyn til hvor vårt nye selskap skal etablere kontor i Norge, det forutsettes at etablering skjer i ett geografisk fornuftig område sett i forhold til det markedet selskapet skal tjene.

Er du interessert i stillingen så hører vi gjerne fra deg og tar gjerne en inkognito innledende samtale. Seafood People er opptatt av rettferdig rekruttering og følger prosess og metoder i henhold til DNV standarder.  Vi vil opplyse nærmere hva dette innebærer i senere dialog.  


SEA FARM INNOVATIONS AS

SEA FARM INNOVATIONS AS

Org. Nr 927 139 464
Stillingsdetaljer
Søknadsfrist 2023-03-24
Kontaktpersoner
Navn Per Håkon Stenhaug
Stillingstittel Director People & Organization
E-post phs@seafoodpeople.net
Mobil +4741577368
Navn Lene Faye Jordan-Johannessen
Stillingstittel Partner,People and Executive Search
E-post lene@seafoodpeople.net
Mobil +4798251633