Denne stillingsannonsen er utgått.
Stillingsannonse #5BB36BC129D27
Sist oppdatert 2018-12-16 19:05

Senior Buyer

Beskrivelse av arbeidsgiver

Seaborn er en av de største eksportørene av norsk laks og ørret. Vi selger laks og ørret til 56 land, tilsvarende en salgsverdi på 4,5 milliarder norske kroner årlig. Vi er 34 ansatte ved hovedkontoret i Bergen og 2 ansatte ved vårt datterselskap i Sverige. I tillegg er vi representert i USA. Våre eiere produserer laks og ørret i Hardanger, Sogn og Fjordane, og Nord-Norge. Eierne representerer verdikjeden fra stamfisk og rogn, klekkeri, yngel og smolt til matfisk. Hele verden er vårt marked og sterke relasjoner mellom våre oppdrettere og markedene er avgjørende for vår suksess. Vi er en dynamisk og effektiv organisasjon som bygger sterke bånd mellom produsentene og kundene.


Seaborn er oppdretternes eget salgsselskap. Verdiene våre er "Dedication, Integrity and Dynamic" og beskriver vår målsetting om at vi skal være best i det vi gjør, kontinuerlig bygge tillit og skape dynamikk som fører til nye fremgangsmåter og innovasjon. Vi er bindeleddet mellom oppdretterne og produksjonen i Norge, og de globale markedene for laks og ørret. Vi søker deg som har et brennende ønske om å bidra til videre vekst i Seaborn på veien mot målet om 100.000 tonn fisk i 2020:

I stillingen vil du bli en del av vårt team med dyktige og dedikerte innkjøpere. Du vil ha ansvar for å bygge og forsterke relasjoner med interne og eksterne oppdrettere, og gjøre avstanden mellom oppdretterne og kunder så kort som mulig. Stillingen innebærer å forhandle og kjøpe laks og ørret tilgjengelig fra interne og eksterne oppdrettere, både i Norge og internasjonalt. Du vil ha ditt eget innkjøpsbudsjett med konkrete mål samtidig som du skal bidra til å koordinere helhetlige innkjøps - og salgsbudsjett. Du skal også til en hver tid sørge for at Seaborn sine innkjøpsprosesser er formålstjenlige og effektive i samarbeid med resten av teamet. 

Ansvarsområder og arbeidsoppgaver i stillingen vil innebære:

 • Planlegging av fisk i samarbeid med oppdrettere, pakkeri og brønnbåter. 
 • Avtale pris med oppdrettere og opprette/ sende kjøpsbekreftelser.
 • Innhenting av kvalitetsdokumentasjon på fisken som kjøpes og videreformidle denne til kvalitetskoordinator og salgsteamene.
 • Legge inn størrelsesfordeling og se til at fordelingen stemmer med det som er kjøpt. 
 • Håndtere reklamasjoner mot oppdrettere.
 • Etablere og videreutvikle langsiktige og gode relasjoner med oppdretterne. 
 • Holde seg oppdatert på markedsmessige aspekt på kort og lang sikt.

For å lykkes i stillingen mener vi det er viktig at du har erfaring utover 3-5 år fra sjømatnæringen og med innkjøp av fersk fisk. Du har fullført relevant utdannelse på minimum bachelornivå. Erfaring kan kompensere for manglende utdannelse. Du har god kjennskap til Maritech programvare. Du handler på eget initiativ, får ting til å skje og aksepterer ansvar for resultater. Du liker salg og forhandlinger, opplever det som enkelt å overtale andre mennesker, påvirker andre og oppnår deres støtte.

Du kommuniserer på en klar og presis måte, har et bredt nettverk av kontakter og er i stand til å bruke disse til å nå mål.  Du oppleves som trygg og selvsikker selv i ukjente situasjoner og er komfortabel under presentasjoner og i formelle sammenhenger. Samarbeid er viktig for deg, du deler kunnskap, erfaringer og informasjon, og du støtter andre for å nå teamets mål. Du er systematisk og velorganisert, foretar klare prioriteringer, planlegger fremover, gjør gode prioriteringer og fordeler ressurser effektivt. Det er en forutsetning at du behersker et skandinavisk språk skriftlig og muntlig, i tillegg til engelsk, og at du finner det meningsfullt å jobbe med sjømat.

Hva kan du forvente av oss?

 • Vi er 36 dedikerte medarbeidere som brenner for å tilby sunne kvalitetsprodukter til en verden som etterspør mer enn Seaborn kan levere.
 • En arbeidsplass med høyt tempo og korte beslutningslinjer.
 • Ett selskap hvor det kontinuerlig er mulighet for utvikling og nye karrieremuligheter.
 • Eiere som har betydelige vekstambisjoner i årene som kommer.
 • For den rette kandidaten vil vi kunne tilby konkurransedyktige betingelser.
SEABORN AS

SEABORN AS

Org. Nr 983 469 248
Stillingsdetaljer
Arbeidssted Bergen, Hordaland, Norge
Søknadsfrist 2018-10-24
Kontaktpersoner
Navn Lene Faye Jordan
Stillingstittel Senior Advisor
E-post lene.f.jordan@seafoodpeople.net
Mobil +4798251633
Navn Thomas Bakke
Stillingstittel Managing Director
E-post thomas.bakke@seafoodpeople.net
Mobil +4741618060