Stillingsannonse #5EFAD77F281FE
Sist oppdatert 2020-07-07 09:17

Salgs- og markedsleder

Beskrivelse av arbeidsgiver

Endúr Sjøsterk AS er en veletablert produsent av flytende betongkonstruksjoner med hovedvekt på fôrflåter til oppdrettsnæringen. Selskapet er etablert med et moderne produksjonsanlegg sentralt plassert på industriområdet Stamsneset i Bergen Sør, kun 10 min fra Bergen Lufthavn. Vi produserer i egen tørrdokk med kapasitet til parallell-produksjon av inntil 3 betongskrog. Utrustning og ferdigstillelse gjøres primært eget anlegg på Stamsneset ved Grimstadfjorden, Søreidgrend.

Endúr Sjøsterk AS er et heleid datterselskap av børsnoterte Endúr ASA som er et vestlandsbasert industrikonsern med klare ambisjoner om å vokse videre innenfor de tre markedsområdene akvakultur, maritim service og energi.

Endúr Sjøsterk har over flere tiår produsert og levert en rekke flytende betongkonstruksjoner, og har i dag posisjonert seg som en nasjonal leverandør av fôrflåter og arbeidsflåter til bruk i oppdrettsnæringen. Selskapet er inne i en sterk vekstperiode etter at børsnoterte Endúr ASA overtok eierskapet for to år siden. Nå forsterker Endúr ASA sin tilstedeværelse i det marine miljøet gjennom den planlagte sammenslåingen med Oceano AS. Dette gir Endúr Sjøsterk forsterkede vektmulighetet som vi ønsker å posisjonere oss for; både når de gjelder nysalg og det å videreutvikle vår posisjon i et spennende ettermarked.

Derfor ønsker vi å styrke selskapet med flere ressurser. I denne omgang er vi på jakt etter en dyktig person med solid kunnskap om akvakulturnæringen, et etablert kontaktnett og med gode relasjonsbyggende evner. Du vil få hovedansvaret for selskapets strategiske og operative salgs- og markedsaktiviteter. Hos oss betyr det en god del mer enn å jobbe frem gode flåteløsninger for våre kunder; Denne nyopprettede stillingen vil også være delaktig i gjennomføring av prosjektene sammen med produksjonsleder og prosjektleder. I tillegg ser vi for oss at det foreligger interesse for andre tilhørende oppgaver, som f.eks. innkjøp, produktutvikling og dokumentasjon. Selskapet har ansatte med en omfattende tverrfaglig erfaring og en høy fokus fleksibilitet mht. å samarbeide om løpende oppgaver.

VI TILBYR:

 • En viktig nyopprettet stilling i et selskap som skal vokse sammen med konsernet.
 • En posisjon hvor du kan være med å forme hverdagen selv.
 • Engasjerte, samarbeidsvillige og faglig dyktige medarbeidere med solid produksjonserfaring
 • Korte beslutningsveier og et godt arbeidsmiljø
 • Konkurransedyktige betingelser

ARBEIDSOPPGAVER:

 • Være selskapets utadrettede og omreisende ambassadør og relasjonsbygger inn mot oppdrettsnæringen.
 • Ha salgsansvaret inn mot nye og etablerte kunder.
 • Delta aktivt i produksjons- og prosjektfasen frem til produktene er levert kunden.
 • Følge opp kundeleveranser og gi kundesupport.
 • Videreutvikle selskapets salg- og markedsplaner i henhold til selskapets overordnede vekstambisjoner.

DIN BAKGRUNN og DINE EGENSKAPER:

 • Vi trenger en som allerede har solid erfaring fra havbruksnæringen og et godt etablert kontaktnett langs den norske oppdrettskysten.
 • Vi vil en selvstendig person som evner å håndtere aktiv kundekontakt og målrettet markedsarbeid, både fra kontorpulten og ute hos kunder.
 • Vi ønsker en person som har muligheter for og interesse av stor reiseaktivitet.
 • Vi forventer at du er strukturert, løsningsorientert, initiativrik, en god miljøskaper og aktiv relasjonsbygger
 • Vi trives best med deg som liker å jobbe multifunksjonelt og er opptatt av å samarbeide om felles mål.

Ta kontakt dersom spørsmål. Innkomne søknader behandles fortløpende gjennom sommeren. Se også vår hjemmeside for mere info om Endúr.

ENDÚR SJØSTERK AS

ENDÚR SJØSTERK AS

Org. Nr 918 718 567
Kontaktinformasjon
Hjemmeside endur.no
Stillingsdetaljer
Arbeidssted Søreidgrend, Vestland, Norge
Søknadsfrist 2020-08-02
Kontaktperson
Navn Øyvind Risnes
Stillingstittel Daglig leder
Mobil 480 48 561
Søk på stilling