Stillingsannonse #62A30909500BE
Sist oppdatert 2022-06-29 23:28

RØKTER, TEKNIKER, AUTOMASJON, EL

Beskrivelse av arbeidsgiver

SalMar ASA er et av verdens største og mest effektive selskap innen produksjon og foredling av laks. Vi er integrert i hele verdikjeden fra stamfiskproduksjon til foredlet produkt og salg. Konsernet omsatte i 2021 for ca. 15 milliarder kroner og har ca. 1800 ansatte. SalMar har aktivitet i Midt- og Nord-Norge, salgskontorer i Asia og datterselskap på Island. Konsernets hovedkontor er plassert på Frøya i Trøndelag.

SalMar Settefisk AS har straks to settefiskanlegg innenfor en avstand på 15 km. Fra før har vi avdeling Follafoss og har nå ca. 1 år igjen av byggingen av vårt nye settefiskanlegg på Tjuin, der de to anleggene kombinert vil ha ca. 45 ansatte og skal produsere 40 millioner smolt seg imellom. Vi er nå i gang med rekruttering til begge anleggene, og derfor søker vi nå etter nye ansatte i flere forskjellige spennende funksjoner og stillinger.

VI SER ETTER 20 TIL 30 NYE KOLLEGER!

Settefiskproduksjon er i en rivende utvikling, med stadig ny teknologi og stadig mer effektive måter å produsere smolt på. Dette gir grunnlaget for mange ulike type stillinger med mange spennende ansvarsområder, hvor vi er avhengige av en kombinasjon mellom Passion for Salmon og den riktig kompetanse. Hos oss henger nøyaktighet, gode holdninger og fiskevelferd høyt, der produksjon av laks på laksens betingelser står i sentrum.

Når vi nå rekrutterer ny besetning på vårt splitter nye topp moderne RAS (Recirculating Aquatic system) anlegg på Tjuin og nye medarbeidere på vårt settefiskanlegg i Follafoss ønsker vi oss nettopp deg som kan tenke deg å jobbe under disse fantastiske forutsetningene.

Vi ser etter et sted mellom 20 og 30 nye kolleger i flere spennende funksjoner og fagfelt:

 • Røkting (foring, renhold, drift)
 • Drift av RAS – resirkulerende akvakultursystem
 • Vannkjemi og prøvetaking
 • Slam- og rensebehandling
 • Teknikere mekanisk – forebyggende vedlikehold og reparasjoner
 • Teknikere EL og automasjon
 • Vaksinatører, vaksinasjon og sortering

Vi kan tilby både turnusarbeid 7/7 (7 dager jobb/ 7 dager fri), vanlig dagtid og vakt ordning.

Så, vil du være med på vinnerlaget, å jobbe på en av de to anleggene som danner Norges største HUB for settefiskproduksjon? Så ønsker vi oss en søknad fra deg.

ARBEIDSOPPGAVER

 • Daglig ettersyn og stell av fisk
 • Renhold av kar, avdelinger og driftsutstyr.
 • Korrekt utfôring
 • Kategorisere og registrering av fisk
 • Sørge for god fiskehelse i kar
 • Ettersyn og vedlikehold av alt teknisk utstyr (kar med tilhørende utstyr)
 • Inneha og tilegne seg oppdatert informasjon om biologisk situasjon gjennom fiskehelserapporter og daglig ettersyn
 • Samarbeid med driftsleder i forhold til planlegging av dagen for å sikre god produksjon
 • Gjennomføre prøvetaking av vann og fisk
 • Gjennomføring av sortering, vaksinering og levering
 • Bidra med tiltak og gjennomføring av disse for å utnytte vekstpotensialet i fisken gjennom produksjonen
 • Sørge for Kvalitetskontroll på fôr
 • Sørge for at registreringer i FishTalk og andre verktøy er ajour hver dag
 • Være oppdatert og i forkant med tanke på å forebygge tapt produksjonstid
 • Overvåking av vannkjemi og gjennomføre tiltak for å sikre stabil vannkvalitet
 • Planlegging av Vedlikehold og Reparasjoner

KVALIFIKASJONER

 • Vi ønsker oss søkere som kan jobbe selvstendig, er pålitelige, motiverte, trives med travle dager og har god ordenssans
 • Evne til å se løsninger som bidrar til å etterleve SalMar sitt uttalte mål om å produsere laks på laksens betingelser, «Passion for Salmon»
 • Ønskelig med erfaring/ kompetanse innen, Akvakultur, vannkjemi eller biologi men alle bakgrunner kan være interessante
 • Annen kompetanse og ferdigheter innen, Automasjon, tekniske ferdigheter, prosessanlegg og Biologisk forståelse kan også være relevant
 • Gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig er et krav

PERSONLIGE EGENSKAPER

 • Du jobber strukturert, selvstendig og målrettet
 • Du er pålitelig, tålmodig og god til å samarbeide
 • Du må bidra til et positivt arbeidsmiljø med stort fokus på fiskevelferd og HMS
 • Forståelse for at jobben vår i dag er avgjørende for vår felles suksess
 • Nøyaktighet

VI TILBYR

 • Konkurransedyktige betingelser
 • Godt arbeidsmiljø i et selskap i vekst
 • Utfordrende arbeidsoppgaver i en framtidsrettet bransje
 • Opplæring og etterutdanningsmuligheter
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

Arbeidssted: SalMar Settafisk AS avd. Tjuin og SalMar Settefisk avd. Follafoss

Tiltredelse: Etter avtale

Søknadsfrist: 31.07.2022

Søknad med CV sendes HR@salmar.no og merkes med «Søknad SalMar Settefisk AS avd. Follafoss/Tjuin» i emnefeltet.

Spørsmål om stillingen

Follafoss:

Ivan Alstad, ivan.alstad@salmar.no, eller tlf. 917 20 976.

Tjuin:

Jon Ivar Hovd, Jon-Ivar.Hovd@salmar.no, eller tlf. 934 17 300.

SALMAR SETTEFISK AS

SALMAR SETTEFISK AS

Org. Nr 937 543 948
Stillingsdetaljer
Arbeidssted Follafoss eller Tjuin, Trøndelag, Norge
Søknadsfrist 2022-07-01
Kontaktpersoner
Navn Ivan Alstad
Stillingstittel Follafoss
E-post ivan.alstad@salmar.no
Mobil 917 20 976
Navn Jon Ivar Hovd
Stillingstittel Tjuin
E-post Jon-Ivar.Hovd@salmar.no
Mobil 934 17 300
Søk på stilling