Stillingsannonse #63232A5C16FB8
Sist oppdatert 2022-09-30 14:41

Revisjonsleder

Beskrivelse av arbeidsgiver

Mattilsynet skal sikre folk trygg mat. Vi har også ansvar for å sikre friske planter, fisk og dyr. Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver i en organisasjon med høy kompetanse, og med et godt arbeidsmiljø. Vi er organisert i et sentralt direktorat, med fem underliggende regioner. Regionene utfører tilsyn gjennom å være tilstede rundt om i landet. Mattilsynet rapporterer til Landbruks- og matdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Fiskeri- og næringsdepartementet.

Det gjennomføres forsøk med anonyme søknader i staten. Anonymiseringen av søknader skal gjelde den første utsilingsfasen av aktuelle kandidater som er aktuelle for intervju. Forsøket evalueres av Difi, som behandler anonyme opplysninger om ansettelsesprosessen og det blir utarbeidet en statistikk over resultatet av forsøket. Opplysninger om enkeltpersoner vil ikke bli utlevert til andre i forbindelse med forsøket og evalueringen, men reglene om innsyn i offentlig søkerliste og utvidet søkerliste gjelder.

Les mer her www.mattilsynet.no


Revisjonsleder - vil du bidra til vår endringsreise og samtidig bedre dyrevelferden for millioner av laks?

Vi skal endre måten vi som tilsynsetat følger opp oppdrettsnæringen. Til det trenger vi en dreven revisjonsleder.

Mattilsynet satser på dyrevelferd – både over og under vann. Oppdrettsnæringen i Norge er en framoverlent og spennende næring med store ambisjoner om vekst. Mattilsynet skal bidra til at næringen driver vekst på bærekraftig vis, samtidig som fiskens velferd og helse står i sentrum. Men næringen har utfordringer med å sikre god velferd hos fisken. Bedre velferd hos fisken krever systematisk innsats over tid – på alle nivåer i virksomhetene.

For å bidra til utviklingen som trengs, skal vi etablere et dedikert team for revisjon og systemtilsyn av de største akvakulturvirksomhetene i Norge. Vi starter med de største konsernene fordi de har en stor andel av fisken. Vårt mål er å legge om større deler av tilsynet vårt til å bli mer revisjonsbasert og drive systemtilsyn på en forutsigbar måte, hvor den gode dialogen med næringen står i sentrum.

Dette er kort sagt en unik og spennende mulighet som ikke vokser på trær!

Stillingen er underlagt regiondirektøren i region Sør og Vest, men du vil jobbe for alle kystregionene. Vi er fleksible med tanke på arbeidssted, vi har god erfaring med fjernledelse. Det viktigste for oss er at vi får rekruttert den rette personen. Det må påregnes en del reising.

Arbeidsoppgaver

Vi trenger en person som har tung erfaring med å lede revisjoner av konserner, gjerne multinasjonale. Du er trygg i rollen og holder hodet kaldt under press. Samtidig er det viktig at du har gode lederevner, da du skal være teamleder for et tverrfaglig sammensatt team på 4-5 personer. Du vil ha stor påvirkningsmulighet og du vil få anledning til å delta i rekrutteringen av resten av teamet, i tillegg til å bygge arbeidsrutiner.

Gode kommunikasjonsevner – både muntlig og skriftlig – er helt nødvendig. En stor del av jobben vil være knyttet til kommunikasjon med virksomhetene og internt i Mattilsynet.

Vi er som organisasjon opptatt av å utvikle, fornye og forbedre oss, og du vil være sentral i det arbeidet også.  Det å ha et team som skal jobbe på heltid med konsernrevisjon og -tilsyn er nytt for Mattilsynet, derfor må du være innstilt på å være med på å drive utviklingen av organisasjonen. Som leder av teamet vil du ha en nøkkelrolle i organisasjonen, og vil jobbe tett mot regionledelsen i kystregionene, hovedkontorets fagavdeling, fagmiljøet i regionene og konsernledelsen.

Posisjonen setter deg også i stand til å påvirke utviklingen i norsk akvakulturnæring, som er en av de største næringene i Norge, og hvor både stat og næring har store vekstambisjoner. Brenner du for dyrevelferd er det få steder du får mulighet til å bidra til at så mange dyr får et bedre liv.

Hvilke bakgrunn og erfaring har du?

 • Tung erfaring med å lede revisjoner av store (multinasjonale) konsern
 • Høyere relevant utdannelse
 • Gjerne ledererfaring, eller erfaring med å bygge opp noe nytt innad i en virksomhet eller en ny virksomhet        

Hvem er du?

 • Du er entusiastisk og har stort engasjement for samfunnsoppdraget til MT og dyrevelferd
 • Du har gode lederegenskaper og evner å tenke system og plassere ansvaret der det hører hjemme
 • Du tenker strategisk og er trygg i din rolle som revisjonsleder og som person
 • Du er en teamplayer, og du liker å bygge team
 • Du er initiativrik og utviklingsorientert
 • Du har gode kommunikasjonsevner, både norsk og engelsk muntlig og skriftlig. En stor del av jobben vil være knyttet til kommunikasjon med virksomhetene  og internt i Mattilsynet.

Hva får du hos oss?

 • En spennende og unik mulighet og en stilling som du i høy grad kan være med på å forme selv
 • Gode utviklingsmuligheter
 • Fleksibelt arbeidssted
 • Et høyt kompetent og engasjert fagmiljø
 • Høy påvirkningskraft
 • Tett samarbeid med øverste ledelse og mulighet til å være med å utvikle Mattilsynet
 • Stillingen er lønnet i stillingskode 1364, seniorrådgiver, fra kr 700.000 - 850.000, med muligheter for å vurdere høyere lønn for spesielt kvalifiserte søkere.  
 • Gunstige pensjons- og lånevilkår gjennom Statens Pensjonskasse 

Hva venter du på?

Er du vår drevne revisjonsleder? Du søker ved å klikke på knappen, og blir da ledet inn til vårt søknadssystem. Last opp vitnemål og attester som vedlegg, ansettelsen skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler.   

Frem til søknadsfristens utløp vil vi behandle søknader og henvendelser konfidensielt.  Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste. Hvis du har et ønske om unntak fra offentlig søkerliste, begrunner du dette i søknaden. Dersom vi ikke kan imøtekomme ditt ønske, vil vi kontakte deg og du vil få muligheten til å trekke søknaden. Har du spørsmål, ta kontakt med regiondirektør Lise Petterson. 

MATTILSYNET

MATTILSYNET

Org. Nr 985 399 077
Kontaktinformasjon
Hjemmeside www.mattilsynet.no
Stillingsdetaljer
Søknadsfrist 2022-10-02
Kontaktpersoner
Navn Lise Petterson
Stillingstittel Regiondirektør
Telefon 22 77 85 68
Mobil 974 16 885
Navn Stig-Rune Reese
Stillingstittel Managing Partner, A`HEAD Executive
Mobil 454 49 444
Søk på stilling