Denne stillingsannonsen er utgått.
Stillingsannonse #5D9C58887568D
Sist oppdatert 2019-11-03 21:59

Rensefisk koordinator

Beskrivelse av arbeidsgiver

Bremnes Seashore er ein del av Bremnes Fryseri-konsernet. Verksemda omfattar oppdrett av settefisk og matfisk, samt pakking, foredling og sal av laks. Me er om lag 400 tilsette og har aktivitet i ni kommunar i Hordaland og Rogaland. Me omsette i 2018 for 2,6 milliardar kroner. Gjennom fokus på fiskevelferd og kontinuerleg satsing på innovasjon og ny teknologi i alle ledd i produksjonsprosessen, har Bremnes Seashore gått i bresjen for å heva kvaliteten på norsk oppdrettslaks. Resultatet er lakseprodukt som er etterspurde over heile verda.

Arbeidsoppgåver

 • Optimalisera bruken av rensefisk i konsernet
 • Halde seg oppdatert på kunnskap som gjeld bruk av rensefisk
 • Formidle Best Practice ut mot lokalitetane
 • Vera ressursperson opp mot stell og røkting av rensefisk
 • Oppfølging av leverandørar av rensefisk

Kvalifikasjonar

 • Utdanning innan akvakultur eller anna relevant utdanning
 • Sjølvstendig, målretta og resultatorientert
 • Positiv haldning til lagarbeid i eit tverrfagleg miljø
 • Utadvendt med gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Innovativ, løysningsorientert og stå på vilje
 • Relevant erfaring kan kompensera for manglande formell utdanning.

Vi tilbyr

Me tilbyr ei spennande rolle i eit av dei mest innovative selskapa i bransjen. Du vil få konkurransedyktige vilkår og høve til å utvikla deg i ei framtidsretta bedrift.

BREMNES SEASHORE AS

BREMNES SEASHORE AS

Org. Nr 836 597 702
Stillingsdetaljer
Arbeidssted Bremnes, Hordaland
Søknadsfrist 2019-11-03
Kontaktperson
Navn Vidar Helvik
Stillingstittel Produksjonssjef, Sjø
E-post vidar@seashore.no
Mobil 41492579