Stillingsannonse #5FB66E46776E0
Sist oppdatert 2020-12-05 14:26

Regionsjef/Fagsjef

Beskrivelse av arbeidsgiver

Sjømat Norge er en landsomfattende næringspolitisk arbeidsgiverorganisasjon tilknyttet NHO. Sjømat Norge organiserer nesten 700 medlemsbedrifter med ca. 15 000 ansatte. Sjømat Norge organiserer selskaper med aktiviteter innen havbruk, videreforedling,  eksport, fiskefôr- og fiskemelproduksjon, marin ingrediensindustri, teknologi- og serviceselskaper og rederier tilknyttet sjømatnæringen samt fiskehelseselskaper. Sjømat Norge har hovedkontor i Oslo og kontorer i Bergen, Ålesund, Trondheim og Tromsø.

Sjømat Norge søker en engasjert og kunnskapsrik regionsjef for region Trøndelag - Møre og Romsdal, ved vårt kontor i Trondheim. Arbeidsoppgavene vil være knyttet til regionale næringspolitiske saker som har relevans for sjømatnæringen, med særlig vekt på havbruk og arealplanfaglig oppfølging fra Stadt til Bindal. Regionsjefen vil i tillegg ha nasjonale fagoppgaver knyttet til oppfølging av villaksforvaltningen og dialogen mellom havbruksnæringen og villaksmiljøene. Som regionsjef er du Sjømat Norges representant i regionen i kontakten med regionale politikere og forvaltning, oppfølging av medlemsbedrifter og i arbeidet med sjømatnæringens rammevilkår.

Vi ser etter deg som kan sikre dialog og samhandling og som kan arbeide selvstendig i skjæringspunktet mellom næringsutvikling, politikk og samfunnsliv. Du bør ha god innsikt i og interesse for sjømatnæringen og ha et bredt kontaktnett i regionen. En forståelse for hvordan næringen forvaltes og reguleres er en fordel. 

Stillingen er fast. Vi kan tilby konkurransedyktige vilkår. Det må påregnes en del reiseaktivitet. 

Søknad merket “regionsjef/fagsjef” sendes til firmapost@sjomatnorge.no innen 8. januar 2021. 

For nærmere informasjon kontakt direktør for havbruk Jon Arne Grøttum (tlf. 920 41 804) eller adm.dir. Geir Ove Ystmark (tlf. 481 27 155).


SJØMAT NORGE

SJØMAT NORGE

Org. Nr 974 461 021
Kontaktinformasjon
Hjemmeside sjomatnorge.no
Stillingsdetaljer
Arbeidssted Trondheim, Trøndelag, Norge
Søknadsfrist 2021-01-08
Kontaktpersoner
Navn Jon Arne Grøttum
Stillingstittel Direktør for havbruk
Mobil 920 41 804
Navn Geir Ove Ystmark
Stillingstittel Adm.dir.
Mobil 481 27 155
Søk på stilling