Stillingsannonse #618D21DB33976
Sist oppdatert 2021-11-26 23:38

Prosjektleder

Beskrivelse av arbeidsgiver

Salmon Evolution er en norsk landbasert lakseoppdretter som fokuserer på å utvide havets potensial ved å overføre de beste forholdene fra havet til å produsere fisk på land gjennom sin valgte hybrid flow-through system teknologi (HFS). Dette tilrettelegger for en bærekraftig produksjon med optimale forhold for tilvekst med lav biologisk og operasjonell risiko.

Selskapet har sitt første produksjonsanlegg under bygging på Indre Harøy, strategisk plassert på Norges vestkyst med ubegrenset tilgang til ferskt sjøvann, fornybar energi, etablert infrastruktur for lakseoppdrett, samt en høyt utdannet og erfaren arbeidsstokk. Anlegget vil ha en årlig produksjonskapasitet på 36,000 tonn laks.

Selskapet har også inngått et joint venture med Dongwon Industries om å bygge og drifte et landbasert anlegg for lakseoppdrett i Sør-Korea, med en årlig produksjonskapasitet på 20,000 tonn laks ved bruk av Salmon Evolutions valgte HFS teknologi.

Salmon Evolution ASA er listet på Oslo Børs under ticker SALME.

For mer informasjon, se www.salmonevolution.no


Salmon Evolutions prosjekter går etter planen og i Q1 2022 setter vi inn den første smolten på Indre-Harøy. Dette vil være en av mange milepæler fremover, ettersom vi har store ambisjoner og konkrete planer om å ha en total produksjonskapasitet på 70.000 tonn innen 2030. Dette tilsvarer ca. 290 millioner måltider i året.  

Vårt landbaserte anlegg på Indre Harøy vil stå for 36.000 tonn, fordelt på tre byggetrinn som ferdigstilles innen 2028. Ytterligere 20.000 tonn vil komme fra vår internasjonale ekspansjon i Korea sammen med vår koreanske partner Dongwon Industries. Videre har vi identifisert betydelige vekstmuligheter nasjonalt og internasjonalt.

I august kjøpte vi opp Kraft Laks AS som skal levere smolt til Indre Harøy. Settefiskanlegget til Kraft Laks produserer i dag 1.8 millioner smolt, men har konsesjon på å produsere opptil 5 millioner. For å øke produksjonskapasiteten til anlegget er det besluttet å investere betydelig i en utvidelse av anlegget i Dalsbygda. 

Vår prosjektavdeling har ansvaret for gjennomføring av våre prosjekter. Nå forbereder vi oss på økt aktivitet og ønsker derfor å styrke teamet ytterligere med en prosjektleder i fast stilling.

Har du erfaring fra store byggeprosjekt eller prosessanlegg? Ønsker du å jobbe i en hurtigvoksende organisasjon med store ambisjoner? Da kan du være den vi søker!

Hovedoppgaver

 • Styring og rapportering av fremdrift, økonomi og kvalitet i prosjekter
 • Sammensetting av prosjektgrupper og ledelse av disse
 • Koordinering og oppfølgning av ressurser
 • Sørge for godt samspill med entreprenører og andre samarbeidspartnere
 • Ivaretakelse av krav til byggherreforskrift og andre forskrifter

Bakgrunn/kompetanse

 • Sivilingeniør/ingeniør, eller annen sterk teknisk bakgrunn
 • Ledererfaring fra tverrfaglige prosjekt
 • Kompetanse innenfor prosjektmetodikk og prosjektplanlegging
 • Erfaring med anskaffelser
 • Beherske norsk og engelsk, muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Selvstendig og evne til å strukturere egne oppgaver
 • Omgjengelig, positiv og gode samarbeidsevner
 • Analytisk og strukturert
 • Motiveres av læring og utvikling

 Vi er en hurtigvoksende organisasjon med store ambisjoner – dette innebærer at du må ha et ønske om å jobbe i et dynamisk miljø med fokus på samarbeid og resultater. Er du i tillegg nysgjerrig og utviklingsorientert har vi mange spennende utfordringer foran oss som vil passe deg godt.

Vi tilbyr en unik mulighet til å være med på å videreutvikle og forme fremtidens oppdrettsnæring globalt og ikke minst bli en del av et dyktig team hvor du vil komme inn i tidligfase og få store påvirkningsmuligheter.

Vi kan tilby spennende arbeidsoppgaver i et unikt selskap med store muligheter, en solid finansiell plattform, kompetente eiere og konkurransedyktige betingelser.

Arbeidssted for stillingen vil være Ålesund eller Molde/Hustadvika kommune.

For mer informasjon om selskapet og stillingen er du velkommen til å ta kontakt med Project Director Kamilla Mordal Holo (mob: +47 902 81 470), mail: kamilla.holo@salmone.no) eller Manager People & Organization Vidar Skjørli (mob: +47 415 77 421 mail: vidar.skjorli@salmone.no).

SALMON EVOLUTION AS

SALMON EVOLUTION AS

Org. Nr 919 384 603
Stillingsdetaljer
Arbeidssted Ålesund eller Molde
Søknadsfrist 2021-11-28
Kontaktpersoner
Navn Kamilla Mordal Holo
Stillingstittel Project Director
E-post kamilla.holo@salmone.no
Mobil +47 902 81 470
Navn Vidar Skjørli
Stillingstittel Manager People & Organization
E-post vidar.skjorli@salmone.no
Mobil +47 415 77 421
Søk på stilling