Stillingsannonse #62667B3E6C3D6
Sist oppdatert 2022-05-16 05:33

PROSJEKTINGENIØR

Beskrivelse av arbeidsgiver

Helgeland Smolt AS driver yngel- og smoltproduksjon på 2 lokaliteter, hhv i Sundsfjord i Gildeskål Kommune og i Reppen i Rødøy Kommune. Samlet produseres det om lag 4000 tonn smolt av ulike størrelser der det meste av produksjonen skjer ved bruk av RAS-teknologi. Selskapet står foran betydelige ekspansjonsplaner og i 2022 omsatte 38 medarbeidere for over 300 mill NOK. Bak Helgeland Smolt AS står solide oppdrettsaktører som Nova Sea AS, Lovundlaks AS, Selsøyvik Havbruk AS og Gildeskål Forsøksstasjon AS.

Vi jobber med flere spennende prosjekter og styrker teamet med

Arbeidsoppgaver

 • Vår nye prosjektingeniør vil inngå som en del
 • av vår nye utviklingsavdeling og vil jobbe tett
 • sammen med resten av teamet når vi nå skal
 • utvikle og bygge nye anlegg.

Viktige oppgaver vil være:

 • Kontakt og oppfølging av ulike prosjektmiljø
 • Kontakt med leverandører
 • Deltakelse i forhandlinger og innkjøp
 • Utarbeidelse og oppfølging av kontrakter
 • Oppfølging av leveranser
 • Oppfølging av interne prosjekter

Kvalifikasjoner

 • Den vi søker har relevant utdanning som bachelor, ingeniør, siv.ing eller tilsvarende nivå
 • Erfaring fra prosjektstyring
 • Erfaring fra forhandlinger og kjennskap til bruk av ulike kontrakts standarder
 • Har gode IT-kunnskaper og erfaring i bruk av ulike dataverktøy
 • Ser verdien av et godt HMS-arbeid
 • Behersker norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig

Vi kan tilby:

 • En krevende og selvstendig stilling sammen med gode og engasjerte kollegaer
 • Jobb i ett miljø med aktive eiere og med korte beslutningsveier
 • Fleksibel kontorplassering primært ved ett av våre produksjonsanlegg
 • Meget god pensjons- og forsikringsordning inkl helseforsikring
 • En lønn til å leve av

Spørsmål om stillingen kan rettes til daglig leder i Helgeland Smolt AS, Tor-Arne Gransjøen på tlf. 90013956

Har du lyst på ny spennende jobb med store utfordringer sender du en kortfattet søknad med CV merket prosjektingeniør innen 20.05.2022 på mail til jobb@hsmolt.no

HELGELAND SMOLT AS

HELGELAND SMOLT AS

Org. Nr 991 692 800
Stillingsdetaljer
Søknadsfrist 2022-05-20
Kontaktperson
Navn Tor-Arne Gransjøen
Stillingstittel Daglig leder, Helgeland Smolt AS
Mobil 90013956
Søk på stilling