Denne stillingsannonsen er utgått.
Stillingsannonse #5DFB88E4A6BEF
Sist oppdatert 2020-01-20 19:19

PRODUKSJONSSJEF SØKAST TIL MATFISKOPPDRETT

Beskrivelse av arbeidsgiver

Nordfjord Laks A.S er eit lokaleigd selskap som driv oppdrett i sjø av laks og aure  i Gloppen i Sogn og Fjordane. 2 konsesjonar, 4 lokalitetar i Gloppen og Eid. Produksjon ca 2500 tonn årleg.

Vi søker ein person som kan leie og koordinere drifta på våre lokalitetar.

Viktigaste arbeidsoppgåver er:

 • Ansvar for planlegging og drift av oppdrettslokalitetane på staden. Over 50 % feltarbeid må påreknast.
 • Holde oversikt  over produksjonsdata og samla produksjon i firma
 • Innkjøp og faktura etter budsjett og behov.
 • Sikre at  oppgåver og rutiner gjennomførast i samsvar med Nordfjord Laks sine retningslinjer.
 • Motivere og leie medarbeidarar for å oppnå god trivsel og resultat hos dyr og folk.

Vi legg vekt på:

 • Erfaring frå oppdrettsnæringa eit absolutt krav, leiarerfaring ein fordel.
 • Kjennskap til økonomi/økonomistyring og data/administrasjon
 • Utdanning/fagbrev innan akvakultur, havbruk, biologi. Relevant erfaring kan kompensere for manglande utdanning.
 • At du likar folk og har ønske om å motivere andre.
 • Kjennskap til berekraftig produksjon og miljøomsyn.

Viktige eigenskapar som produksjonssjef:

 • Viser retning, tenkjer heilskap og ser og framsyner effektivt det store biletet
 • Er tydeleg på mål, ansvar og har god gjennomføringsevne
 • Er bevisst betydning av HMS og miljø og dei tilsette sin tryggleik
 • Har totaløkonomi-forståing

Nordfjord Laks tilbyr:

 • Utfordrande arbeidsoppgåver i eit selskap med korte beslutningsvegar
 • Konkurransedyktig løn og pensjon.

Søknad/CV senast til: post@hyen.no 

Det blir standard 6 mnd prøvetid i firmaet etter tilsettinga.
NORDFJORD LAKS AS

NORDFJORD LAKS AS

Org. Nr 921 398 336
Kontaktinformasjon
Hjemmeside hyen.no
Stillingsdetaljer
Arbeidssted Sandane, Sogn og Fjordane, Norge
Søknadsfrist 2020-01-20
Kontaktperson
Navn Inge Kandal
Stillingstittel Kontorsjef
Mobil 99454240