Denne stillingsannonsen er utgått.
Stillingsannonse #654CE3AC240F9
Sist oppdatert 2023-11-25 23:34

Produksjonsleder – postsmolt anlegg

Beskrivelse av arbeidsgiver

Årdal Aqua AS etableres for å bli en ledende produsent av landbasert postsmolt og matfisk av atlantisk laks. Årdal Aqua AS er eid av selskap som både kan havbruk og industribygging, og er kjent for å være langsiktige i sitt virke: Omfar AS, Grieg Seafood Rogaland AS og Vest Havbruk AS. Årdal Aqua AS er plassert i Årdal, Hjelmeland kommune og bygges med fremtidens resirkuleringsteknologi (RAS), og vil være en utfordrende og svært spennende arbeidsplass. Første byggetrinn er under utbygging og vil ha en produksjonskapasitet på 6000 tonn med «stor-smolt» for levering til sjø, hovedsakelig i Rogaland. Når anlegget er fullt utbygd, forventes det at produksjonen vil nå 15 000 tonn laks årlig.


Vil du jobbe i fremtidens næring? Liker du utfordringer, drives av et tydelig og godt lederskap, er resultatorientert og har interesse for drift og effektivitet? Da er du en god kandidat til en spennende stilling som produksjonsleder på vårt postsmoltanlegg i Årdal, Hjelmeland kommune.

Vi søker person med:

 • Høyere og relevant utdanning. Relevant erfaring kan erstatte deler av utdanningskravet
 • Erfaring fra produksjon av settefisk- og/eller matfisk av laks 
 • Gjerne erfaring fra tilsvarende rolle fra landbaserte produksjon
 • God forståelse for biologi, praktisk oppdrett og produksjonsoptimalisering
 • Erfaring med budsjett, økonomistyring og personalansvar
 • Evne til å sette mål, planlegge og organisere arbeidet, samt prioritere i en hektisk arbeidssituasjon
 • Gode relasjons-, samarbeids- og kommunikasjonsevner

Viktigste arbeidsoppgaver:

 • Lede produksjonen ved anlegget
 • Utarbeide langtidsplaner for produksjonen
 • Sørge for best mulig utnyttelse av anleggets produksjonskapasitet og optimalisering gjennom analyser, evaluering og forbedringer av produksjonen 
 • Planlegge, organisere og koordinere driftsoperasjoner
 • Intern rapportering, oppfølging av standarter, revisjoner og sertifiseringer
 • Fremme en god bedriftskultur der lederne og ansatte skal se en verdi i å følge selskapets prinsipper
 • Oppfølging av samarbeidspartnere, leverandører og andre som er kritiske for produksjonen
 • Personal- og HMS- ansvar

Stillingen vil rapportere til daglig leder og vil ha totalansvaret for selskapets produksjon, personal, HMS, forbedringsarbeid og for at produksjonen oppfyller kravene til kvalitet, mattrygghet, leveringsgrad, kostnader og bærekraft.

Arbeidssted vil være i Årdal, Hjelmeland kommune.

Ønsket tiltredelse – mars 2024           

Vi kan tilby konkurransedyktige lønnsbetingelser og god kollektiv forsikrings-, pensjons- og bonusordning. Årdal Aqua AS har et uformelt miljø og utfordrende arbeidsoppgaver med gode muligheter for personlig og faglig utvikling.

For mer informasjon, kontakt daglig leder Nils Viga på tlf.: 900 20 417. Nettstedet:aardalaqua.no

Søknad med CV og relevante attester sendes kun på e-post, innen 25. november til post@aardalaqua.no


ÅRDAL AQUA AS

ÅRDAL AQUA AS

Org. Nr 920 962 793
Stillingsdetaljer
Arbeidssted Årdal, Hjelmeland Kommune
Søknadsfrist 2023-11-25
Kontaktperson
Navn Nils Viga
Stillingstittel Daglig leder
Mobil 900 20 417