Stillingsannonse #5E6223ADB9153
Sist oppdatert 2020-03-29 13:01

PRODUKSJONSLEDER ARCTIC FILET AS

Beskrivelse av arbeidsgiver

Arctic Filet AS er en moderne bedrift som bearbeider laks til høykvalitets ferdigvarer for det internasjonale markedet. Arctic Filet AS er et samarbeidsprosjekt mellom Wilsgård Fiskeoppdrett AS og Villa Seafood Group AS og er således totalintegrert fra settefisk til marked. Vi holder til i lokaler på yttersia av Senja i Torsken. 

Vi planlegger en større utbygging av fabrikken i løpet av 2020 med ny velferdsfløy og større kjøle- og fryselagre. Ny helautomatisert pakkelinje med flere innovative løsninger er ferdig utviklet og planlegges installert i løpet av april/mai. 

Den nye pakkelinjen vår kan du lese mer om her: https://fiskeribladet.no/tekfisk/nyheter/?artikkel=71720   

Torsken ligger cirka en time fra regionsenteret Finnsnes, 1,5 time fra flyplassen i Bardufoss og 3 timer fra Tromsø. 


Arctic Filet AS søker etter en produksjonsleder som skal inngå i fabrikkens ledergruppe. Produksjonsleder vil ha ansvaret for den daglige produksjonen og at produktene produseres i henhold til kundekrav og våre sertifiseringer.

Fabrikken er i sterk utvikling og vi er på utkikk etter en person som ønsker utfordringer og blir motivert av en hektisk hverdag. 

Kjerneoppgaver:

 • Ledelse av produksjonsprosess for videreforedling av laks og ørret. 
 • Produksjonsplanlegging i samarbeid med produksjonskoordinator fra salgsselskap Villa Seafood. 
 • Sikre at produksjonen er i henhold til sikkerhets- og kvalitetskrav, i samarbeid med kvalitetsleder.  
 • Sørge for effektiv bruk av fabrikkens ressurser knyttet til produksjonen.
 • Personalansvar for produksjonsarbeidere og linjeledere. 

Kvalifikasjoner:

 • Erfaring med ledelse av produksjonsprosess for videreforedling av laks og ørret.
 • Erfaring med eller kjennskap til BRC og HACCP. 
 • Gode datakunnskaper. 
 • Teknisk forståelse. 

Personlige egenskaper:

 • Målbevisst og stort pågangsmot.
 • Motivert av utfordringer og kunne motivere ansatte. 
 • Opptatt av effektivitet, kvalitet, sikkerhet og mattrygghet. 
 • Må kunne jobbe godt på tvers av faggrupper. 

Vi tilbyr:

 • En hektisk og spennende jobb i en bedrift i sterk utvikling.
 • Pensjons- og forsikringsordninger.
 • Lønn etter kvalifikasjoner. 

Søknad og CV med referanser sendes til hakon@arcticfilet.no 

Stillingsdetaljer:

Arbeidssted: Torsken, Troms og Finnmark

Søknadsfrist: 31.03.2020

Tiltredelse etter avtale. 

           ______________________________________________________________________________________________________

                                                    Production Manager Arctic Filet AS

Arctic Filet AS is a modern plant that processes salmon and trout to high quality products for the international market. Arctic Filet AS is a co-operation between Wilsgård Fiskeoppdrett AS and Villa Seafood Group AS. The plant is located on Senja in Torsken.

We are planning an extension of the factory with new offices, cafeteria and bigger cooling- and freezing storage. A new fully automated packing line will be installed in the end of April. For more information about the packing line, have a look at this article from the Norwegian newspaper Tekfisk https://fiskeribladet.no/tekfisk/nyheter/?artikkel=71720 

Torsken is about 1 hour away from the city Finnsnes, 1,5 hours away from the airport in Bardufoss and 3 hours away from Tromsø.

Arctic Filet is looking for a production manager that will be a part of the factory’s management team. The production manager will have responsibility for the value-added production of salmon and trout and ensure that the production is according to customer specifications and our certifications. 

The factory is growing at rapid speed and we are looking for a person that is motivated by challenges and a hectic workday. 

Core tasks:

 • Leading the value-added production of salmon and trout
 • Production planning together with production coordinator from sales company Villa Seafood.
 • Ensure that the production is in accordance with safety- and quality demands, together with the quality manager. 
 • Make sure the resources for production are utilized in the best possible way.
 • Responsibility for production workers and line managers. 

Qualifications: 

 • Experience with leading value-added production of salmon and trout. 
 • Experience with or knowledge of BRC and HACCP.
 • Good computer skills.
 • Technical understanding. 

Personal characteristics:

 • Can-do attitude and determined. 
 • Motivated by challenges and able to motivate others.
 • Concerned about quality, food safety and effectiveness. 
 • Able to work across disciplines.

We offer:

 • An action-packed workday in a company in strong development. 
 • Pension and insurance.
 • Salary based on experience and qualifications.  

Send application and CV with references to hakon@arcticfilet.no 

Job details:

Work place: Torsken, Troms og Finnmark

Application deadline: 31.03.2020

ARCTIC FILET AS

ARCTIC FILET AS

Org. Nr 995 287 250
Stillingsdetaljer
Arbeidssted Torsken, Troms og Finnmark
Søknadsfrist 2020-03-31
Kontaktperson
Navn Håkon Storeng
Stillingstittel Daglig leder
E-post hakon@arcticfilet.no
Mobil +47 91 11 80 50
Søk på stilling