Denne stillingsannonsen er utgått.
Stillingsannonse #5D84DFD194151
Sist oppdatert 2019-10-13 21:50

Production Planner

Beskrivelse av arbeidsgiver

Seaborn er en av de største eksportørene av norsk laks og ørret. Vi selger laks og ørret til 56 land, tilsvarende en salgsverdi på over 5 milliarder norske kroner årlig. Vi er 38 ansatte ved hovedkontoret i Bergen og 2 ansatte ved vårt datterselskap i Sverige. I tillegg er vi representert i USA. Våre eiere produserer laks og ørret på Vestlandet, i Midt-Norge og i Nord-Norge. Eierne representerer verdikjeden fra stamfisk og rogn, klekkeri, yngel og smolt til matfisk. Hele verden er vårt marked og sterke relasjoner mellom våre oppdrettere og markedene er avgjørende for vår suksess. Vi er en dynamisk og effektiv organisasjon som bygger sterke bånd mellom produsentene og kundene.

Seaborn er oppdretternes eget salgsselskap. Verdiene våre er "Dedication, Integrity and Dynamics" og beskriver vår målsetting om at vi skal være best på det vi gjør, kontinuerlig bygge tillit og skape dynamikk som fører til nye fremgangsmåter og innovasjon. Vi er bindeleddet mellom oppdretterne, produksjonen i Norge og de globale markedene for laks og ørret. Vi er i vekst og søker etter:

Production Planner 

I stillingen vil du bli en del av vårt logistikkteam og jobbe sammen med dedikerte og dyktige medarbeidere. Du vil ha oversikt over salg, innkjøp, logistikk og lager, og kvalitetssikre dette arbeidet. Dette innebærer å optimalisere vareflyten med tanke på effektivitet, lønnsomhet, kvalitet og minimering av risiko. 

Ansvarsområder og arbeidsoppgaver:

 • Til enhver tid å ha helhetlig oversikt over dagens produksjon og behov
 • Daglig ansvar for fordeling av tilgjengelig råstoff
 • Fortløpende oppdatere prognoser 
 • Tydelig kommunikasjon og løpende dialog med innkjøp, salg og slakteri 
 • Etterstrebe å innhente tilstrekkelig informasjon vedrørende råstoff kvalitet, størrelse og avvik, og sørge for at informasjonen når ut i organisasjonen 
 • Planlegge hensiktsmessig 
 • Utarbeide og sende pakkeinstruks til slakteri og pakkeri
 • Bestille emballasje (ISO, fly, frys)
 • Være pådriver for godt samarbeid mellom innkjøps- og salgsavdelingene og slakteri/ pakkeri
 • Fryseplanlegging ved behov
 • Kontinuerlig søke forbedringer og beste praksis, holde seg oppdatert og informert

For å lykkes i stillingen mener vi det er viktig at du har erfaring med å jobbe innen logistikk fra tilsvarende organisasjoner. Du har fullført relevant utdannelse på minimum bachelornivå innen økonomi- og logistikk, men utvidet erfaring kan kompensere for manglende utdannelse. Har du jobbet med Maritech eller lignende programvare innen logistikk tidligere vil det telle som en fordel. Du er fleksibel og villig til å stå på i krevende perioder, - noe overtid må påregnes i stillingen. 

Du handler på eget initiativ, får ting til å skje, og aksepterer ansvar for resultater. Å utføre planer med engasjement, utholdenhet og å oppnå kvalitetsmessige gode resultater er noe du etterstreber og kan vise til fra tidligere jobberfaring. Du er metodisk og systematisk i din tilnærming, planlegger fremover, gjør klare prioriteringer og fordeler ressurser effektivt. Du forstår komplekse spørsmål og problemer raskt, og foretar rasjonelle vurderinger. Du er en forkjemper for endring og nye tilnærmingsmåter, og du liker å produsere nye ideer og finne gode løsninger. Du samarbeider godt med andre, deler kunnskap og informasjon, og støtter andre i å nå selskapets mål. Det er en forutsetning i stillingen at du behersker et skandinavisk språk skriftlig og muntlig, i tillegg til engelsk, og at du finner det meningsfullt å jobbe med sjømat.

Hva kan du forvente av oss?

 • Vi er 40 dedikerte medarbeidere som brenner for å tilby sunne kvalitetsprodukter til en verden som etterspør mer enn Seaborn kan levere.
 • En arbeidsplass med høyt tempo og korte beslutningslinjer, og med gode muligheter til å utvikle egen stilling.
 • Ett selskap hvor det kontinuerlig er mulighet for utvikling og nye karrieremuligheter.
 • Eiere som har betydelige vekstambisjoner i årene som kommer.

For den rette kandidaten vil vi kunne tilby konkurransedyktige betingelser.


SEABORN AS

SEABORN AS

Org. Nr 983 469 248
Stillingsdetaljer
Arbeidssted Bergen, Hordaland, Norway
Kontaktpersoner
Navn Thomas Bakke
Stillingstittel Managing Director
E-post thomas.bakke@seafoodpeople.net
Mobil +4741618060
Navn Lene Faye Jordan
Stillingstittel Senior Advisor
E-post lene.f.jordan@seafoodpeople.net
Mobil +4798251633