Denne stillingsannonsen er utgått.
Stillingsannonse #664F3B99CDBFB
Sist oppdatert 2024-06-17 23:05

Me styrker vårt salgsteam og søkjer no etter Salgskoordinator

Beskrivelse av arbeidsgiver

Alsaker Fjordbruk er eit lokalt forankra havbrukskonsern med hovudkontor på Onarheim i Tysnes kommune. Me tek hand om laksen frå rogn til ferdig pakka produkt, og har aktivitet i 14 kommunar mellom Stavanger og Bergen. Me er eitt av dei største privateigde oppdrettskonserna i landet, med 24 matfiskkonsesjonar, 4 settefiskanlegg, rensefiskanlegg, slakteri, brønnbåt og ein stor flåte av servicebåtar.

Alsaker er ein del av Meidell konsern, som forutan havbruk omfattar marineservice-verksemda Tronds Marine Service, drift av eigne næringseigedomar samt bygde- og eigedomsutvikling. Me har over 3 milliardar i omsetnad og er om lag 350 tilsette i Hordaland og Rogaland. Les om oss på www.alsaker.no

I stillinga som salgskoordinator vert du ein viktig brikke i vårt salg av Alsaker-laksen.

Me ser etter ein kundeorientert person, med gode kremmareigenskapar. I jobben som salgskoordinator er du framoverlent, og du likar hektiske og varierte dagar.

Arbeidsoppgåvene består primært av salg til våre kundar, logistikk og oppfølging av salgsordrar.

Den rette personen må difor ha relevant utdanning  og erfaring frå salg- og marknadsarbeid. Du arbeidar systematisk og målretta, har god talforståing og IT kunnskapar. Norsk og engelsk er arbeidsspråk.

Arbeidsstaden er på Onarheim i Tysnes kommune.

Arbeidsområde:

 • Delta i slakteplanlegging og salg til våre kundar
 • Kredittovervåking
 • Logistikk og dokumenthandtering
 • Statistikk, benchmarking og rapportering
 • Reklamasjonsarbeid

Ynskjelege kvalifikasjonar:

 • Kremmareigenskapar /god økonomisk forståing
 • Relevant utdanning, og/eller erfaring frå salg- og marknadsarbeid
 • Gode IT-kunnskapar
 • Strukturert, målretta og systematisk

Me kan tilby:

 • Jobb i eit av dei leiande norske konserna for oppdrett av laks
 • Ein organisasjon med høg kompetanse og dedikerte medarbeidarar
 • Utfordrande arbeidsoppgåver i eit variert og hektisk miljø i ein spennande bransje
 • Konkurransedyktige vilkår

Stillinga vil føre til noko reiseaktivitet.

Løn og tiltreding etter avtale. Me kan hjelpa deg å skaffa bustad.

Vil du bli vår nye kollega?

ALSAKER FJORDBRUK AS

ALSAKER FJORDBRUK AS

Org. Nr 979 494 009
Stillingsdetaljer
Arbeidssted Onarheim, Tysnes Kommune
Søknadsfrist 2024-06-17
Kontaktperson
Navn Rino Jacobsen
Stillingstittel Salgssjef
E-post rino.jacobsen@fjordbruk.no
Mobil 99210133