Denne stillingsannonsen er utgått.
Stillingsannonse #6400701C69C0D
Sist oppdatert 2023-03-23 23:07

Mannskap servicebåter

Beskrivelse av arbeidsgiver

Lerøy Sjøtroll er driftsorganisasjonen for havbruksselskapene Lerøy Vest AS og Sjøtroll Havbruk AS hvor begge er selskap i det børsnoterte konsernet Lerøy Seafood Group ASA. Konsernet hadde i 2021 en omsetning på 23 milliarder kroner og har mer enn 5500 ansatte nasjonalt og internasjonalt. Lerøy Sjøtroll har 63 konsesjoner for matfisk i Hordaland og produksjonen omfatter hele verdikjeden fra stamfisk til slakting. Lerøy Sjøtroll har mer enn 500 ansatte og omsetningen i 2021 var på over 4 milliarder kroner med en produksjon på 70 000 tonn laks og ørret.  

www.leroyseafood.com

Lerøy Sjøtroll styrker sin serviceavdeling og skal oppbemanne følgebåter til vårt behandlingsteam. Vi søker derfor etter Skippere, Styrmenn, Operasjonsansvarlige og Matroser/Motormenn som ønsker å være med oss og bidra til at vi skaper havbruk i verdensklasse. Er du opptatt av sikkerhet, ønsker å bidra til et trivelig og godt arbeidsmiljø, samt å få utvikle deg i et stort og fremtidsrettet selskap, kan du være rette kandidaten for oss.

SKIPPER

 • Overordnet driftsansvar for fartøy
 • Navigasjon og ruteplanlegging
 • Ansvar for oppfølging av fartøyets sikkerhetsstyringssystem (SSS)
 • HMS-ansvar for mannskap
 • Lede arbeid og operasjoner trygt og sikkert for folk og fisk
 • Være deltakende i operasjoner
 • Bidra til kontinuerlig forbedring i alle ledd

Kvalifikasjoner: 

 • Erfaring fra ledelse av større arbeidsoperasjoner
 • D6-sertifikat
 • Erfaring fra fartøydrift

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STYRMANN

 • Overordnet driftsansvar for fartøy på eget skift
 • Navigasjon og ruteplanlegging
 • Ansvar for oppfølging av fartøyets sikkerhetsstyringssystem (SSS)
 • HMS-ansvar for mannskap
 • Lede arbeid og operasjoner trygt og sikkert for folk og fisk
 • Være deltakende i operasjoner
 • Bidra til kontinuerlig forbedring i alle ledd

Kvalifikasjoner:

 • Erfaring fra ledelse av større arbeidsoperasjoner
 • D6-sertifikat
 • Erfaring fra fartøydrift

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OPERASJONSANSVARLIG

 • Være operativ leder i behandlingsoperasjoner. Fordele og delegere tilgjengelige ressurser: Brønnbåt, Servicebåter og ROV-fartøy under operasjon
 • Lede arbeidet med særlig fokus på HMS og fiskevelferd
 • Biologiske vurderinger på fisken under operasjon med tanke på effekt, fiskevelferd og tekniske vurderinger av nothåndtering
 • Bidra til å utvikle selskapet sine prosedyrer for å sikre resurseffektive og skånsomme behandlinger
 • Være delaktig i evaluering av behandlinger og ha fokus på kontinuerlig forbedring
 • Rapportere på faste KPI til Driftsleder behandling

Kvalifikasjoner:

 • Ledererfaring og erfaring fra å lede team
 • Utdanning innen akvakultur eller maritime fag
 • D6 sertifikat
 • Erfaring fra å lede større arbeidsoperasjoner

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATROS/MOTORMANN

 • Være delaktig i leveringsoperasjoner og annet servicearbeid
 • Drift og vedlikehold av båt og utstyr
 • Journalføring i SSS, avvikssystem og øvrige systemer i selskapet
 • Følge opp vedlikeholdsrutiner
 • Teknisk ansvar for fartøy og utstyr

Ønskede kvalifikasjoner: 

 • Erfaring fra behandlingsoperasjoner
 • Erfaring med teknisk utstyr (maskin, batterier og øvrig utstyr)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FOR ALLE STILLINGER:

Personlige egenskaper:

 • Fokus på HMS
 • Gode holdninger, samarbeidsevner og kommunikasjonsferdighetre
 • Beherske norsk som arbeidsspråk, både muntlig og skriftlig
 • God teknisk forståelse
 • STCW-sikkerhetskurs
 • SRC-sertifikat
 • Krankurs G20
 • Gode holdninger og samarbeidsevner
 • Gode kommunikasjonsevner

Vi tilbyr: 

 • Turnus i 1-1 ordning med 14 dager på/av, Sjøfartsturnus
 • Arbeidsmiljø med fokus på faglig utfordring og personlig utvikling
 • Konkurransedyktige lønnsbetingelser
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • For alle stillinger stilles det krav til gyldig helseerklæring.

Nærmere opplysninger om stillingene kan gis av Driftsleder Behandling Magne Gjernes på mange.gjernes@leroy.no tlf. 995 65 983 eller til Serviceleder Emil Brimsholm på emilbr@leroy.no eller på tlf. 938 29 420.

Kun søknader som registreres elektronisk via vårt søknadsskjema blir vurdert.

LERØY SJØTROLL AS

LERØY SJØTROLL AS

Org. Nr 929 363 833
Stillingsdetaljer
Søknadsfrist Snarest
Kontaktpersoner
Navn Emil Brimsholm
Stillingstittel Serviceleder havbruk
E-post emilbr@leroy.no
Mobil 93829420
Navn Magne Gjernes
Stillingstittel Driftsleder behandling
E-post magne.gjernes@leroy.no
Mobil 99565983