Stillingsannonse #636BADE2A2132
Sist oppdatert 2022-11-27 09:36

Lokalitetsansvarleg Tysnes Fjordbruk AS

Beskrivelse av arbeidsgiver

Alsaker Fjordbruk er eit lokalt forankra havbrukskonsern med hovudkontor på Onarheim i Tysnes kommune. Me tek hand om laksen frå rogn til ferdig pakka produkt, og har aktivitet i 14 kommunar mellom Stavanger og Bergen. Me er eitt av landets største oppdrettskonsern, med 24 matfiskkonsesjonar, 4 settefiskanlegg, rensefiskanlegg, slakteri, brønnbåt og ein stor flåte av servicebåtar.

Alsaker er ein del av Meidell konsern, som forutan havbruk, omfattar marineservice-verksemda Tronds Marine Service, drift av eigne næringseigedomar samt bygde- og eigedomsutvikling. Me har nær 3 milliardar i omsetning og er om lag 350 tilsette i Hordaland og Rogaland. Les om oss på www.alsaker.no

Tysnes Fjordbruk AS har pr. i dag matfiskproduksjon på 5 lokalitetar i Sunnhordland; Flornes, Lindarholmen, Onarøy, Skorpo og Ystanes. Selskapet har base på Onarheim, i Tysnes kommune, og dagleg utfart frå m.a Malkenes, Onarheim, Skorpo, Ølve, Herøysund og Husnes. 

Selskapet, med base på Alsaker Brygge på Onarheim, vert drive av 20 tilsette i eit ungt og triveleg miljø!

Som lokalitetsansvarleg på ein av våre lokalitetar har du ein nøkkelrolle i den daglege drifta. Du vil få utfordre deg både som leiar og motivator, og dine kunnskapar om produksjonen er uvurderlege i det tette samarbeidet med driftsleiar.

Du trivst i ein leiande stilling, og er ambisiøs og motivert til drive å vidare den gode solide produksjonen av laks, som me har på våre lokalitetar.

Ansvarsområde og arbeidsoppgåver:

 • Delta i planlegging og drift av lokaliteten
 • Dagleg oppfølging av personell
 • HMS- og kvalitetsoppfølging
 • Rapportering
 • Deltaking i helgevaktsordning

Ynskjelege kvalifikasjonar:

 • Relevant utdanning og /eller erfaring innan akvakultur
 • Er strukturert, tydeleg leiar og har evna til å få folk med på laget
 • Sjølvstendig og handlekraftig

Me kan tilby deg:

 • Konkurransedyktig lønn, pensjons- og forsikringsordningar
 • Gode faglege og personlege utviklingsmuligheter
 • Jobb i eit av dei leiande norske oppdrettsselskapa for produksjon av laks
 • Utfordrande arbeidsoppgåver i eit ungt, triveleg og hektisk miljø

Søknadsfrist 27. november 2022

ALSAKER FJORDBRUK AS

ALSAKER FJORDBRUK AS

Org. Nr 979 494 009
Stillingsdetaljer
Arbeidssted Sunnhordland
Søknadsfrist 2022-11-27
Kontaktperson
Navn Bjørn Tore Malkenes
Stillingstittel Driftssjef
E-post jobb@fjordbruk.no
Telefon 53430125
Mobil 99210125
Søk på stilling