Denne stillingsannonsen er utgått.
Stillingsannonse #64EEFF07A5AC6
Sist oppdatert 2023-09-24 22:23

Lokalitetsansvarleg

Beskrivelse av arbeidsgiver

Alsaker Fjordbruk er eit lokalt forankra havbrukskonsern med hovudkontor på Onarheim i Tysnes kommune. Me tek hand om laksen frå rogn til ferdig pakka produkt, og har aktivitet i 14 kommunar mellom Stavanger og Bergen. Me er eitt av dei største privateigde oppdrettskonserna i landet, med 24 matfiskkonsesjonar, 4 settefiskanlegg, rensefiskanlegg, slakteri, brønnbåt og ein stor flåte av servicebåtar.

Alsaker er ein del av Meidell konsern, som forutan havbruk omfattar marineservice-verksemda Tronds Marine Service, drift av eigne næringseigedomar samt bygde- og eigedomsutvikling. Me har over 3 milliardar i omsetnad og er om lag 350 tilsette i Hordaland og Rogaland. Les om oss på www.alsaker.no

Tysnes Fjordbruk AS har pr. i dag matfiskproduksjon på 5 lokalitetar i Sunnhordland; Flornes, Lindarholmen, Onarøy, Skorpo og Ystanes. Selskapet har base på Onarheim, i Tysnes kommune, og dagleg utfart frå m.a Malkenes, Onarheim, Skorpo, Espevik, Ølve, Herøysund og Husnes.

Som lokalitetsansvarleg på ein av våre lokalitetar har du ein nøkkelrolle i den daglege drifta. Du vil få utfordre deg både som leiar og motivator, og dine kunnskapar om produksjonen er uvurderlege i det tette samarbeidet med driftsleiar.

Du trivst i ei leiande stilling, og er ambisiøs og motivert til drive å vidare den gode solide produksjonen av laks, som me har på våre lokalitetar. 

Er du motivert for større utfordringar enn røktarstillinga di kan gje deg? Er du ein leiartype, og kjenner du at det er på tide med meir ansvar? Då burde du søkja hos oss!

Ansvarsområde og arbeidsoppgåver:

 • Delta i planlegging og drift av lokaliteten
 • Dagleg oppfølging av personell
 • HMS- og kvalitetsoppfølging
 • Rapportering
 • Deltaking i helgevaktsordning

Ynskjelege kvalifikasjonar:

 • Relevant utdanning og /eller erfaring innan akvakultur
 • Er strukturert, tydeleg leiar og har evna til å få folk med på laget
 • Sjølvstendig og handlekraftig

Me kan tilby deg:

 • Konkurransedyktig lønn, gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Gode faglege og personlege utviklingsmuligheter
 • Jobb i eit av dei leiande norske oppdrettsselskapa for produksjon av laks
 • Utfordrande arbeidsoppgåver i eit ungt, triveleg og hektisk miljø
ALSAKER FJORDBRUK AS

ALSAKER FJORDBRUK AS

Org. Nr 979 494 009
Stillingsdetaljer
Arbeidssted Sunnhordaland
Søknadsfrist 2023-09-24
Kontaktperson
Navn Bjørn Tore Malkenes
Stillingstittel Driftssjef
E-post jobb@fjordbruk.no
Telefon 53430125
Mobil 99210125