Denne stillingsannonsen er utgått.
Stillingsannonse #65425222ED346
Sist oppdatert 2023-11-25 22:17

Leder RAS/vannkvalitet

Beskrivelse av arbeidsgiver

Årdal Aqua AS etableres for å bli en ledende produsent av landbasert postsmolt og matfisk av atlantisk laks. Årdal Aqua AS er eid av selskap som både kan havbruk og industribygging, og er kjent for å være langsiktige i sitt virke: Omfar AS, Grieg Seafood Rogaland AS og Vest Havbruk AS. Årdal Aqua AS er plassert i Årdal, Hjelmeland kommune og bygges med fremtidens resirkuleringsteknologi (RAS), og vil være en utfordrende og svært spennende arbeidsplass. Første byggetrinn er under utbygging og vil ha en produksjonskapasitet på 6000 tonn med «stor-smolt» for levering til sjø, hovedsakelig i Rogaland. Når anlegget er fullt utbygd, forventes det at produksjonen vil nå 15 000 tonn laks årlig.


Vil du jobbe i fremtidens næring? Liker du utfordringer, er opptatt av å levere kvalitet og er engasjert, handlekraftig og tydelig? Har du kunnskap til vannkjemi og RAS-teknologi? Da er du en god kandidat til en spennende stilling som leder RAS/vannkvalitet på vårt postsmoltanlegg i Årdal, Hjelmeland kommune.

Vi søker person med:

 • høyere utdanning innen biologi, fiskehelse, vannkvalitet, kjemi eller annen relevant utdanning
 • fordel med erfaring fra resirkuleringsanlegg eller renseanlegg
 • erfaring med husdyrhold eller fiskeoppdrett er ønskelig 
 • liker å utforme beslutningsgrunnlag og ta egne beslutninger
 • teknisk innsikt, god på problemløsing
 • arbeide i tverrfaglig team 
 • evne til å håndtere ansvar og arbeide selvstendig 
 • gode lederegenskaper og kan motivere dine medarbeidere

Viktigste arbeidsoppgaver:

 • oppfølging av RAS-anlegg og biofilter
 • driftsplanlegging i samarbeid med ledere på øvrige avdelinger
 • faglig ansvar og utvikling av avdelingen
 • oppfølging og overvåking av rensekrav
 • sammenstille data fra produksjonen og vannkvalitet for å avdekke forbedringer
 • analytisk framstilling av data og gi gode beslutninger til vannkjemi og biologi i drift
 • forståelse og handtering av laboratorieutstyr og sensorer for vannkjemi
 • oppfølging av veterinærtjenesten i samarbeid med produksjonsleder
 • personalansvar i sin avdeling
 • avviksbehandling
 • deltakelse i kontinuerlig videreutvikling av anlegget

Stillingen rapporterer til produksjonsleder. Arbeidssted vil være i Årdal, Hjelmeland kommune.

Ønsket tiltredelse – 1.april 2024

Vi kan tilby konkurransedyktige lønnsbetingelser og god kollektiv forsikrings-, pensjons- og bonusordning. Årdal Aqua AS har et uformelt miljø og utfordrende arbeidsoppgaver med gode muligheter for personlig og faglig utvikling.

For mer informasjon, kontakt Gryta Krasikoviene på tlf.: 92 52 57 32. Nettstedet: aardalaqua.no

Søknad med CV og relevante attester sendes kun på e-post, innen 25. november til post@aardalaqua.no

Vi ser frem til å få deg med på laget!


ÅRDAL AQUA AS

ÅRDAL AQUA AS

Org. Nr 920 962 793
Stillingsdetaljer
Arbeidssted Årdal
Søknadsfrist 2023-11-25
Kontaktperson
Navn Gryta Krasikoviene
Stillingstittel HR og administrasjonskoordinator
Mobil 92 52 57 32