Stillingsannonse #62B086036A641
Sist oppdatert 2022-06-29 21:08

Leder Postsmolt Semilukket

Beskrivelse av arbeidsgiver

Mowi er verdens ledende sjømatselskap og den største produsenten av oppdrettslaks. Selskapet er representert i 25 land og har totalt 14500 ansatte på verdensbasis. Mowi dekker hele verdikjeden fra fôr til tallerken, og produserer 6,2 millioner sunne og smakfulle måltider hver eneste dag. Gjennom selskapets visjon "Leading the Blue Revolution", har Mowi ambisjoner om å være den ledende tilbyderen av sunn, bærekraftig mat fra havet. Hovedkontoret ligger i Bergen, og selskapet er notert på Oslo Børs.Mowi Sør søker etter en drivende dyktig leder postsmolt semilukket

Mowi Sør har idag 26 aktive sjølokaliteter, 6 ferskvannsanlegg og bygger nå opp 2 lokaliteter for semilukket postsmolt i semilukkende merder.

Disse lokalitetene ligger i PO2 og PO3. Vi produkserer over 6 millioner postsmolt årlig fra disse 2 lokalitene.

Vi søker nå etter en leder til å lede satsingen vår på semilukket produksjon.

Leder Postsmolt Semilukket vil ha overordnet ansvar for Mowi Sør sin produksjon i semilukkende merder, og arbeidssted vil være i regionen. 

Viktigste ansvarsområder for leder:

 • overordnet ansvar for semilukket postsmolt produksjon i sør
 • planlegge og lede driften av anleggene
 • personal og HMS–ansvar 
 • motivere og lede medarbeidere til å oppnå optimal produksjon
 • planlegging, oppfølging og rapportering av biologi og økonomi
 • sikre at rutiner og arbeidsoppgaver gjennomføres i hht prosedyrer og Mowi sine retningslinjer 

Vi legger vekt på:

 • høyere utdanning innen akvakultur eller biologi, lang erfaring kan kompensere for manglende utdanning
 • erfaring fra drift av oppdrettsanlegg er en fordel
 • at du har hatt ledererfaring
 • at du er villig til å flytte til annen region eller BU i Mowi, som et ledd i karriere utvikling

Viktige egenskaper som leder semilukket postsmolt: 

 • er tydelig på forventninger, mål og ansvarsforhold
 • har sterk gjennomføringsevne og utfordrer det eksisterende
 • viser retning, tenker helhet og ser det store bildet
 • bevist betydningen av HMS, og eget ansvar for ansattes sikkerhet
 • er en rollemodell, bygger kultur og er en pådriver for endringer

Søknadsfrist er snarest, og senest 10.07.22. Tiltredelse etter avtale.

Stillingen rapporterer til Produksjonssjef Sjø.

Ytterligere informasjon om stillingen kan gis av Produksjonssjef Sjø Bernhard Østebøvik, mob 913 89 239

MOWI

MOWI

Org. Nr 964 118 191
Kontaktinformasjon
Hjemmeside mowi.com
Stillingsdetaljer
Arbeidssted Region Sør
Søknadsfrist 2022-07-10
Kontaktperson
Navn Bernhard Østebøvik
Stillingstittel Produksjonssjef
Mobil 913 89 239
Søk på stilling