Denne stillingsannonsen er utgått.
Stillingsannonse #6033596454E04
Sist oppdatert 2021-02-28 22:52

Leder, Kvalitet i Gadus Group

Beskrivelse av arbeidsgiver

Gadus Group er et helintegrert sjømatselskap med fokus på bærekraftig produksjon av topp kvalitet oppdrettstorsk - fra rogn til ferdig bearbeidede produkter lokalt på Nord-Vestlandet. Fisken selges i hovedsak på faste lange kontrakter med større Europeiske butikkjeder i premium-segmentet. Selskapets visjon er å «bli verdens ledende produsent av bærekraftig premium oppdrettstorsk».

Gadus Group er konsernspissen til selskapene Gadus Havbruk AS, Gadus Settefisk AS, Nordfjorden Torsk AS, Sunnmøre Torsk AS, Romsdal Torsk AS, Nordmøre Torsk AS og Trøndelag Torsk AS. Kjernevirksomheten ligger på Nord-Vestlandet fra Nordfjord i sør til Fosen i nord, hvor vi over tid vil bli en ledende arbeidsgiver med betydelige lokale ringvirkninger.

Gadus ble etablert i 2020 basert på flere års arbeid, og har allerede fiskegrupper i produksjon. Selskapet er fullfinansiert til å bygge vår helintegrert verdikjede med drift og vekst over de neste 5 årene, med en total årlig produksjon tilsvarende 80 millioner sunne torskemåltider.

Vi er i dag 20 faste ansatte, og ønsker å utvide organisasjonen med flere dyktige og dedikerte medarbeidere. Gadus skal besette flere stillinger i løpet av 2021 og vil etter planen være over 40 ansatte ved utgangen av året. Som en del av organisasjonen vår vil du være en viktig bidragsyter til en meningsfylt oppgave med å produsere sunne og bærekraftige måltider til å mette en stadig voksende verdensbefolkning.

Viktigste arbeidsoppgaver:

 • Lederstøtte innen styringsdokumenter, kvalitet, prosedyrer, standarder og lignende
 • Strukturere, bygge opp, implementere og følge opp selskapets kvalitetssystem og IK
 • Ansvaret for utarbeidelse, implementering og oppfølging av rutiner og prosedyrer
 • Opplæring og implementering av kvalitetssystemet og opplæring av ansatte
 • HMS-ansvarlig: ansvar for forebyggende tiltak mot skader, sykefravær og arbeidsmiljø
 • Delaktig i produksjon med prøveuttak, analysearbeid og kontroll- og oppfølgingsoppgaver
 • Implementering av standarder, sertifiseringer og håndtering av eksterne revisjoner
 • Ansvar for at virksomhetens system blir etterlevd og oppfyller de krav som fremgår av gjeldende regelverk og krav fra kunder
 • Ansvar for planlegging og gjennomføring av internkontroller og revisjoner internt og eksternt, i henhold til gjeldende regelverk og egne prosedyrer
 • Utarbeide opplæringsdokumentasjon for øvrige ansatte
 • Kontaktperson for tilsynsmyndighet og andre interne krav
 • Ansvar for å bidra til positiv utvikling av GADUS

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdanning eller arbeidserfaring
 • Flytende i både norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig er et krav
 • Erfaring fra kvalitetsarbeid, HMS og IK-systemer
 • Bakgrunn fra biologi og fiskehelse vektlegges, men er ikke et krav
 • Minimum to års erfaring fra moderne kvalitetssystem
 • Gode ferdigheter i MS Office og generelt høy interesse og kompetanse innen IT/data
 • Sterke kommunikasjonsevner og være i stand til å motivere
 • Kunnskap og interesse for havbruksnæringen

Personlige egenskaper:

 • Være åpen for og en sterk pådriver for kontinuerlig forbedring og utvikling
 • Er strukturert, nøyaktig, ryddig og analytisk
 • Du har høy grad av selvstendighet, er proaktiv og har evne til å prioritere oppgaver
 • Være løsningsorientert – se muligheter i stedet for begrensinger
 • Har sterk gjennomføringsevne og utfordrer det eksisterende
 • Sterk på kommunikasjon og samarbeid på tvers av fagområder og avdelinger
 • Godt humør, entusiasme og pågangsmot

GADUS tilbyr:

 • Muligheten til å være med å bygge et ledende integrert sjømatselskap fra starten
 • Gode karrieremuligheter i en moderne og fremoverlent organisasjon i rask vekst
 • Et inspirerende fagmiljø og et godt arbeidsmiljø i et moderne selskap i solid vekst
 • Variert arbeidshverdag med utfordrende arbeidsoppgaver i en framtidsrettet bransje
 • Anledning til personlig og faglig utvikling gjennom opplæring og etterutdanning, nødvendig kursing, seminarer, konferanser o.l.
 • Konkurransedyktige lønnsbetingelser
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
GADUS AS

GADUS AS

Org. Nr 881 139 812
Stillingsdetaljer
Arbeidssted Ålesund / Måløy
Søknadsfrist 2021-02-28
Kontaktperson
Navn Ola Kvalheim
Stillingstittel Co-CEO
E-post ok@gadusgroup.no