Stillingsannonse #6683B52E26E46
Sist oppdatert 2024-07-14 03:07

Leder forsøksstasjon

Beskrivelse av arbeidsgiver

Nofima er i dag et av Nord-Europas største næringsrettede forskningsinstitutter innen fiskeri-, havbruks- og matnæringene.

Nofima har 400 ansatte med 41 ulike nasjonaliteter, hvorav 164 av disse har doktorgrad. I 2022 deltok Nofimas ansatte i rundt 600 ulike prosjekter, og Nofima omsatte samme år for 707 millioner kroner.

Nofima er organisert i tre divisjoner som forsker for alle matnæringer. I mange av prosjektene jobber de på tvers av divisjonene Akvakultur, Sjømat og Mat for å tilføre kundene den beste kunnskapen. Tverrfaglighet gjør også arbeidshverdagen mer spennende og givende for den enkelte ansatte, og de sier ofte at forskningen deres skal gjøre fremtidige generasjoner stolte.

Nofima sitt hovedkontor ligger i Tromsø, og de har avdelinger i Sunndalsøra, Bergen, Stavanger og Ås.

Nofima søker ny Leder forsøksstasjon til Sunndalsøra

«Bærekraftig mat til alle» er Nofima sin visjon. Den er tuftet på FNs bærekraftsmål og skal ligge til grunn for alt vi gjør. Som et næringsrettet forskningsinstitutt jobber vi målrettet med forskning og innovasjon som bidrar til bærekraftig matproduksjon og god forvaltning av ressurser fra hav og land.

Divisjon Akvakultur er den største av Nofima sine tre divisjoner, og består av syv avdelinger – herunder denne forsøksstasjonen, fire forskningsavdelinger og to laboratorier. Divisjonen har moderne og relevant infrastruktur for å løse kunnskapsoppdrag for havbruksnæringen. Divisjonen dekker fagområdene fiskeernæring, fôr, fiskevelferd, fiskehelse, avl, genetikk, produksjonsbiologi, oppdrett i nye produksjonsformer (RAS), digitalisering i akvakultur, oppdrett av nye arter og sameksistens. Divisjonens avdelinger og medarbeidere befinner seg spredt over flere geografiske lokasjoner; Tromsø, Bergen, Sunndalsøra og Ås.

Forskningsstasjonen på Sunndalsøra er unik i norsk sammenheng og ligger sentralt i Midt-Norge, ved tyngdepunktet av norsk lakseproduksjon. På dette landbaserte forskningsanlegget med ferskvann, sjøvann og resirkulert vann, kan det gjøres biologiske og teknologiske forsøk innen hele verdikjeden i havbruk. Mangfoldigheter stasjonens styrke – gjennom femti år har det blitt utviklet mange verktøy mot spesielle problemstillinger. Stasjonen har forskningsfasiliteter for å studere ernæring, nye fôringredienser, avl, genetikk, fiskehelse og fiskevelferd i alle livsstadier og ulike produksjonssystem (Resirkulering i akvakultur (RAS) og gjennomstrømming).

Forskningsaktiviteten foregår i dag i seks ulike haller med et areal på til sammen 6500 m2 og har 22 smittehygieniske avdelinger med til sammen litt over 1000 forsøkskar og 600 klekkeenheter i ulike størrelser til disposisjon. Stasjonen har laksefisk som hovedområde, men har også konsesjon på flere andre arter som for eksempel ørret, kveite, torsk, leppefisk og rognkjeks. På stasjonen er det også et eget laboratorium for analyser av vann og fisk. Den huser i dag rundt 50 Nofima-ansatte, som representerer ikke mindre enn 19 nasjonaliteter!

ANSVARSOMRÅDER OG SENTRALE ARBEIDSOPPGAVER

Nofima har en ambisiøs strategi, og forskningsstasjonen på Sunndalsøra utgjør en viktig ressurs for å nå flere av målene i strategien. I denne stillingen vil du få ansvar innenfor følgende områder:

 • Daglig ledelse av forskningsstasjonen,
 • Representere stasjonen utad både i næringen regionalt og nasjonalt.
 • Ivareta strukturerte arbeidsprosesser og overordnet planlegging av driften
 • Utvikle stasjonens utstyr og infrastruktur gjennom strukturerte og involverende prosesser
 • Bidra til å utvikle en felles organisasjonskultur
 • Utvikling av stasjonens medarbeidere
 • Aktiv deltakelse i divisjonens ledergruppe.

KANDIDATPROFIL 

Vi tror at den rette kandidaten har følgende bakgrunn:

Relevant høyere utdanningsbakgrunn, primært innenfor tekniske og/eller biologiske fagretninger

Av erfaringsbakgrunn vil følgende bli vektlagt:

 • Erfaring fra FoU-miljøer, primært innenfor akvakulturnæringen
 • Ledererfaring og lederlyst
 • Kunnskap om og kontakt med relevante deler av næringen, primært i regionen
 • Gjerne ha kjennskap til relevante offentlige instanser som Mattilsynet og Fiskeri- og Næringsdepartementet
 • God i norsk og engelsk, skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper:

 • Gode kommunikasjonsevner, som må brukes så vel innad som utad
 • Personlig trygg i lederstil, der tydelighet og robusthet kobles sammen med evne til å lytte og involvere
 • God til å prioritere og delegere; gjennomføringsdyktig
 • Sterk på struktur og planmessighet
 • Å ha en grunnleggende operativ stil, samtidig som også det langsiktige må ivaretas

HVORFOR VELGE SELSKAPET OG DENNE MULIGHETEN?

Nofima samler mange kreative og talentfulle mennesker som alle bidrar til å løse instituttets samfunnsoppdrag, som er «fremragende forskning, utvikling og innovasjon for fremtidens mat». Hver dag arbeider Nofimas ansatte for visjonen «bærekraftig mat til alle».

Nofima arbeider innenfor mange spennende fagområder og har et profesjonelt, godt og tverrfaglig arbeidsmiljø. Det er gode sosiale ordninger, fleksibel avspaseringsordning og treningsrom de ansatte kan benytte seg av. I tillegg tilbyr Nofima svært gode pensjons- og forsikringsordninger, samt konkurransedyktig lønn.

I rollen som leder for forskningsstasjonen får du mulighet til å ta en viktig posisjon i instituttets videreutvikling og samfunnsoppdrag. Du vil inngå i akvadivisjonens lederteam, og vil sammen med øvrige ledere være med å påvirke videreutviklingen av en kunnskapsintensiv organisasjon.

Nofima er løpende i ferd med å operasjonalisere en ny strategi, som ble utarbeidet gjennom 2022 og 2023; Nofima 2025, samt en felles forskningsstrategi på tvers av divisjonene. Føringen fra dette arbeidet vil gi god retning inn i de kommende årene, også på stasjonen i Sunndalsøra.

Nofima arbeider målrettet med lederutvikling, og stillingen gir dermed også gode muligheter for å videreutvikle egne ledelsesferdigheter i samarbeid med de andre lederne i Nofimas forskningsmiljø.


NOFIMA AS

NOFIMA AS

Org. Nr 989 278 835
Stillingsdetaljer
Arbeidssted sunndalsøra
Søknadsfrist Snarest
Kontaktperson
Navn Stein Holmsen
Stillingstittel Partner / Rådgiver
E-post stein@hartmarkexecutive.no
Mobil +4790757567
Søk på stilling