Stillingsannonse #6407107E7024C
Sist oppdatert 2023-03-23 21:31

Leder ekspedisjon

Beskrivelse av arbeidsgiver

Nova Sea AS er en av de største nordnorske produsentene av oppdrettslaks. Vi har oppdrettsanlegg og dyktige, engasjerte ansatte langs hele Helgelandskysten, fra Vega i sør til Gildeskål i nord.  Vårt hovedkontor og slakteri er på Lovund. Menneskene er Nova Seas viktigste ressurs og øverste prioritet. Vi har et stort samfunnsansvar som matprodusent, og leverer hver dag laks tilsvarende 770 000 måltider. Vi tar vår rolle i Helgelands lokalsamfunn på største alvor, og gir tilbake ved å støtte lokale tiltak og engasjement.

Konsernet består av Nova Sea AS, Helgeland Smolt AS, Nova Sea Aquaservice AS, Nova Master AS, Djupvatn AS, samt de tilsluttede selskapene Tomma Laks AS og Vega Sjøfarm AS, totalt ca. 350 ansatte. Nova Sea AS håndterer den administrative oppfølgingen av selskapene. Konsernet er helintegrert fra stamfiskproduksjon frem til servering av laks i restaurant. Alle Nova Sea sine aktiviteter skal styres etter prinsippet om en bærekraftig utvikling.

Nova Sea søker deg som er motivert for jobben med å organisere, lede og videreutvikle vår ekspedisjonsavdeling på unike Lovund.

I stillingen vil du følge opp den daglige driften for ekspedisjonsavdelingen og medvirke i at Nova Sea når sine mål innen effektivitet, HMS, mattrygghet og fiskevelferd. 

Vi tilbyr en utfordrende stilling i et selskap og i en næring i stadig utvikling og vekst. Arbeidsmiljøet vårt er preget av høyt operativt fokus hvor folk er opptatt av å hjelpe hverandre og hvor der er kort vei til beslutningstakerne. Alle i avdelingen, inkludert ekspedisjonsleder, arbeider skift og jobber på en dynamisk og fleksibel måte for å løse avdelingens oppdrag. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser og ikke minst muligheten til å jobbe og bo på Lovund. 

Hovedansvarsområder:

 • Ansvar for drift av ekspedisjonsavdelingen, og personalansvar for medarbeiderne
 • Bemanningsplanlegging og - oppfølging, i tillegg til opplæringsansvar 
 • Bidra til godt samarbeid på tvers avdelinger
 • Rapportering ifb. Månedsavslutning, inkl. biomassekontroll
 • Kvalitetssikring og avviksbehandling i Landax
 • Godkjenning av timer og gjennomgang lønnskjøring
 • Ansvarlig for innmelding av slaktet volum til Mattilsynet

Ønskede kvalifikasjoner: 

 • Fullført høyere utdannelse innenfor logistikk/produksjon evt. andre relevante fagområder
 • Erfaring fra lignende stillinger innen matproduksjon/ tilsvarende organisasjoner
 • IT-kompetanse – timeregistrering, Office-pakken og Innova (Marel) e.l.
 • Du kommuniserer godt muntlig og skriftlig på norsk og engelsk

For å lykkes i stillingen mener vi det er viktig at du handler på eget initiativ, får ting til å skje og aksepterer ansvar for resultater. Du leder gjennom å gi teamet en klar opplevelse av retning, inspirerer andre og holder dem fokusert på målene. Du utvikler mennesker gjennom delegering, ansvarliggjøring og veiledning, og fremmer kompetanse- og selvutvikling. Du samarbeider godt med andre, deler kunnskap, erfaringer og informasjon, og støtter andre for å nå teamets mål. 

Du følger prosedyrer, respekterer regler og retningslinjer, sørger for at arbeidsoppgaver blir fullført og er opptatt av kvalitet. Du er metodisk, planlegger fremover, gjør klare prioriteringer og fordeler ressurser effektivt. Du har en pragmatisk tilnærmingsmåte, og løser problemer raskt og effektivt. 

Nova Sea sin visjon er «Den perfekte balanse». Visjonen og verdiene våre skal gjenspeile alt arbeidet som gjøres i selskapet vårt. Verdiene kan oppsummeres i LAKS: Lokal, Ansvarlig, Kompetent og Stolt og det er viktig for oss at du identifisere seg med disse. 


NOVA SEA AS

NOVA SEA AS

Org. Nr 961 056 268
Stillingsdetaljer
Arbeidssted Lovund
Søknadsfrist 2023-04-02
Kontaktpersoner
Navn Jørgen Aase Bjørsvik
Stillingstittel Senior Advisor
E-post jab@seafoodpeople.net
Mobil +4790027414
Navn Lene Faye Jordan-Johannessen
Stillingstittel Partner, People and Executive Search
E-post lene@seafoodpeople.net
Mobil +4798251633
Navn Sofie Madeleine Refsnes
Stillingstittel Advisor
E-post smr@seafoodpeople.net
Mobil +4798884291
Søk på stilling