Denne stillingsannonsen er utgått.
Stillingsannonse #60E2C8C244F5B
Sist oppdatert 2021-07-25 18:19

Kvalitetssjef

Beskrivelse av arbeidsgiver

Lerøy Midt AS er et helintegrert selskap som dekker hele verdikjeden fra rogn til ferdig produkt med produksjon i Møre og Trøndelag. Hovedkontor på Hitra i nytt slakte- og foredlingsanlegg på Jøsnøya fra 2018 og avdelingskontor i Kristiansund. Lerøy Midt AS har 55 matfiskkonsesjoner, stamfisk- og rognproduksjon, settefiskproduksjon, slakteri og foredling i Midt-Norge. Vi er i dag ca. 600 ansatte i de forskjellige avdelingene og omsetter årlig for ca. 4 milliarder.  

Lerøy Midt AS er datterselskap av det børsnoterte sjømatkonsernet Lerøy Seafood Group ASA. Konsernet hadde i 2019 en omsetning på 20,4 milliarder og har mer enn 4700 ansatte nasjonalt og internasjonalt. Lerøy Seafood Group ASA er ett av verdens ledende sjømatkonsern med hovedkontor i Bergen.

Som kvalitetssjef vil du ha det overordnede ansvaret for planlegging, gjennomføring og oppfølging av tiltak knyttet til kvalitetsarbeidet i selskapet. Stillingen vil ha fag- og personalansvar for selskapets øvrige kvalitetsstillinger. Vi ser etter deg som lever og leder etter våre verdier: Åpen, ærlig, ansvarlig og skapende.

Stillingsinnhold

 • Hovedansvar for planlegging, gjennomføring og oppfølging av det overordnede kvalitetsarbeidet i selskapet, herunder miljø og bærekraft
 • Skal sikre og videreutvikle selskapets fremtidige produksjon, herunder være pådriver til utvikling og gjennomføring av relevant forbedringsarbeid
 • Ansvar for relevant kontakt og kommunikasjon opp mot relevante myndigheter
 • Ansvar for planlegging og gjennomføring av sertifiseringer og revisjoner
 • Skal bidra med informasjon og intern opplæring
 • Ansvar for vedlikehold og utvikling av prosedyrer og systemer

Ønskede kvalifikasjoner og personlige egenskaper

 • Relevant høyskole-/universitetsutdanning; f.eks. biologi, akvakulturutdanning, fiskerikandidat, fiskehelsebiolog, veterinær og matteknolog. Søkere med annen høyere utdanning kombinert med andre særlige kvalifikasjoner kan komme i betraktning.
 • Erfaring fra havbruksnæringen eller annen relevant erfaring 
 • En trygg, tilstedeværende og inkluderende leder som evner å skape resultater i samarbeid med sine ansatte og organisasjonen ellers
 • Evne til strategisk helhetlig tenkning, og å balansere fagkunnskap med organisasjons- og produksjonsforståelse
 • Systematisk og strukturert
 • Gode analytiske evner
 • Gode samarbeids- og formidlingsevner
 • Ha en målorientert- og strukturert tilnærming
 • Være endringsvillig og lete etter nye løsninger
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Selskapet tilbyr

 • Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver i et ledende havbruksselskap
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Bedriften er en del av et ledende sjømatkonsern der personlige utviklingsmuligheter er gode

Stillingen rapporterer til daglig leder i Lerøy Midt AS

Arbeidssted er hele regionen med kontorsted på Jøsnøya, Hitra. En del reiseaktivitet må påregnes.

For nærmere opplysninger om stillingen, ta kontakt med daglig leder i Lerøy Midt AS, Harald Larssen på telefon 920 47 308 eller e-post: harald.larssen@leroymidt.no

Kun søknader registrert via vårt elektroniske søknadsskjema vil bli vurdert

Lerøy Midt AS

Lerøy Midt AS

Kontaktinformasjon
Hjemmeside www.leroyseafood.com
Stillingsdetaljer
Arbeidssted Hitra, Trøndelag, Norge
Søknadsfrist 2021-07-25
Kontaktperson
Navn Harald Larssen
Stillingstittel Daglig leder, Lerøy Midt
E-post harald.larssen@leroymidt.no
Mobil 920 47 308