Denne stillingsannonsen er utgått.
Stillingsannonse #5F5245C0DAB33
Sist oppdatert 2020-09-20 23:33

Kvalitetsleder - Skjervøy

Beskrivelse av arbeidsgiver

Lerøy Aurora er et helintegrert havbruksselskap som disponerer 26 konsesjoner for produksjon av atlantisk laks og ørret i Troms og Finnmark. Selskapet er selvforsynt med smolt gjennom datterselskapet Laksefjord AS, og produserer rensefisken rognkjeks i datterselskapet Senja Akvakultursenter. Lerøy Aurora driver eget slakteri, foredling og emballasjeproduksjon og er en del av det børsnoterte sjømatkonsernet Lerøy Seafood Group ASA.

www.leroyseafood.com

Vil du jobbe i fremtidens næring? Vi søker en dyktig, engasjert og stabil person med stor arbeidskapasitet til spennende stilling som kvalitetsleder på vårt prosessanlegg på Skjervøy.

Du vil bli en del av prosessanleggets leder team og stab og har personalansvar for kvalitetsassistenter. Stillingen innebærer tett samarbeid med øvrig stab og må forvente noe reisevirksomhet.

Stillingsinnhold:

 • Koordinere kvalitetsarbeidet for slakteri, bearbeiding og emballasjeproduksjon
 • Koordinere prøvetaking og kvalitetskontroller, registrere, arkivere og følge opp analyseresultater
 • Sporbarhet og avviksoppfølging
 • Oppfølging, utvikling og implementering av HMS arbeidet på prosesessanlegget
 • Planlegge og gjennomføre interne og eksterne revisjoner
 • Koordinere besøk av eksterne samhandlingspartnere
 • Kontakt med myndigheter og innrapporteringer av driften
 • Intern Opplæring og medarbeiderutvikling
 • Utarbeidelse og vedlikehold av prosedyre, risikoanalyser og beredskapsplaner
 • Vedlikehold av sertifiseringsordninger
 • Behandling og oppfølging av reklamasjoner
 • HMS ansvar for prosessanlegget

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Relevant høyskole-/universitetsutdanning innen ett eller flere av områdene; næringsmiddelfag, biologi, mikrobiologi og biokjemi. Søkere med  andre relevante kvalifikasjoner vil og vurderes.
 • Praktisk erfaring fra tilsvarende stilling og kjennskap til HACCP vil være en fordel
 • Erfaring i bruk av ulike dataverktøy
 • Kjennskap og kunnskap om BRC standard
 • Beherske norsk og engelsk som arbeidsspråk, både  muntlig og skriftlig
 • Erfaring innen HMS arbeid

Ferdigheter og egenskaper:

 • Evne til å arbeide selvstendig, systematisk og strukturert
 • Utadvendt og fleksibel person med godt humør
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Skapende, ærlig, åpen og ansvarlig

Vi tilbyr:

 • Sikker arbeidsplass i et ledende sjømatkonsern
 • Gode personlige utviklingsmuligheter
 • Konkurransedyktige lønnsbetingelser
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Interessant jobb i et kollegialt, godt miljø
 • Moderne anlegg og utstyr

For nærmere opplysninger om stillingen kan fabrikksjef Tore Pedersen kontaktes på telefon 95437801. Alle henvendelser vil bli behandlet konfidensielt. Kun søknader som registreres elektronisk via vårt søknadsskjema blir vurdert.


LERØY AURORA AS

LERØY AURORA AS

Org. Nr 985 940 460
Kontaktinformasjon
Hjemmeside www.leroyseafood.com
Stillingsdetaljer
Arbeidssted Skjervøy, Troms, Norge
Søknadsfrist 2020-09-20
Kontaktperson
Navn Tore Pedersen
Stillingstittel Fabrikksjef
Mobil 95437801