Denne stillingsannonsen er utgått.
Stillingsannonse #5DE7CD6C29B93
Sist oppdatert 2019-12-17 22:51

Kvalitetsleder settefisk

Beskrivelse av arbeidsgiver

Lerøy Midt AS er et helintegrert selskap med 55 matfiskkonsesjoner, egen settefiskproduksjon, stamfiskproduksjon, slakteri og foredling i Midt-Norge. Selskapet har kontor både i Kristiansund og på Hitra. Lerøy Midt AS er datterselskap av det børsnoterte sjømatkonsernet Lerøy Seafood Group ASA i Bergen.

Ønsker du å ha ansvaret for kvalitetsarbeidet på settefisk/rogn i Lerøy Midt?

Som kvalitetsleder settefisk er du ansvarlig for kvalitetsarbeidet på settefisk/rogn samtidig som du også må bidra til relevante oppgaver for hele Lerøy Midt. Stillingen innebærer samarbeid med øvrige kvalitetsstillinger i selskapet. Stillingen byr på utfordrende og utviklende arbeidsoppgaver som setter krav til både selvstendighet og samarbeidsevner.

Ansvarsområdet vil innebære:

 • Lede og koordinere kvalitetsarbeidet innad i avdeling settefisk
 • Delta på sertifiseringer, interne og eksterne revisjoner
 • Koordinere prøvetaking, registrere, arkivere og følge opp analyseresultater
 • Bidra med informasjon og intern opplæring
 • Vedlikehold og utvikling av prosedyrer, beredskapsplaner og systemer
 • Kontakt og kommunikasjon opp mot relevante myndigheter

 Vi søker etter en person med følgende kvalifikasjoner og ferdigheter:

 • Relevant høyskole-/universitetsutdanning; f.eks. biolog, aquakulturutdanning, fiskerikandidat, fiskehelsebiolog, veterinær eller havbruksbiolog. Søkere med annen høyere utdanning kombinert med andre særlige kvalifikasjoner kan komme i betraktning.
 • Erfaring fra havbruksnæringen eller annen relevant erfaring
 • Evne til å arbeide selvstendig
 • Systematisk og strukturert
 • Gode analytiske evner
 • Gode samarbeids- og formidlingsevner
 • Evne til strategisk helhetlig tenkning, og å balansere fagkunnskap med organisasjons- og produksjonsforståelse
 • Ha en målorientert- og strukturert tilnærming
 • Være endringsvillig og lete etter nye løsninger
 • Beherske norsk som arbeidsspråk, både muntlig og skriftlig 

Vi tilbyr:

 • Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver i et ledende havbruksselskap
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Bedriften er en del av et ledende sjømatkonsern der personlige utviklingsmuligheter er gode
 • Stillingen rapporterer til kvalitetssjef.

Arbeidssted er hele regionen med kontorsted på Hitra eller Kristiansund. En del reiseaktivitet må påregnes og søkere bør inneha førerkort klasse B, samt disponere egen bil

Kun søknader registrert via vårt elektroniske søknadsskjema vil bli vurdert

Lerøy Midt AS

Lerøy Midt AS

Stillingsdetaljer
Arbeidssted Midt-Norge
Søknadsfrist 2019-12-17
Kontaktperson
Navn Line Rønning
Stillingstittel Kvalitetssjef
Mobil 95244817