Stillingsannonse #615BF598145C1
Sist oppdatert 2021-10-15 23:00

Kvalitetsleder matfisk

Beskrivelse av arbeidsgiver

Lerøy Midt AS er et helintegrert selskap som dekker hele verdikjeden fra rogn til ferdig produkt med produksjon i Møre og Trøndelag. Hovedkontor på Hitra i nytt slakte- og foredlingsanlegg på Jøsnøya fra 2018 og avdelingskontor i Kristiansund. Lerøy Midt AS har 55 matfiskkonsesjoner, stamfisk- og rognproduksjon, settefiskproduksjon, slakteri og foredling i Midt-Norge. Vi er i dag ca. 600 ansatte i de forskjellige avdelingene og omsetter årlig for ca. 4 milliarder.  

Lerøy Midt AS er datterselskap av det børsnoterte sjømatkonsernet Lerøy Seafood Group ASA. Konsernet hadde i 2019 en omsetning på 20,4 milliarder og har mer enn 4700 ansatte nasjonalt og internasjonalt. Lerøy Seafood Group ASA er ett av verdens ledende sjømatkonsern med hovedkontor i Bergen.

Som kvalitetsleder matfisk er du ansvarlig for kvalitetsarbeidet på matfisk samtidig som du også må bidra til relevante oppgaver for hele Lerøy Midt. Stilingen innebærer samarbeid med øvrige kvalitetsstillinger i selskapet. Stillingen byr på utfordrende og utviklende arbeidsoppgaver som setter krav til både selvstendighet og samarbeidsevner. Vi ser etter deg som lever og arbeider etter våre verdier;ærlig, åpen, ansvarlig og skapende. 

Stillingsinnhold:

 • Lede og koordinere kvalitetsarbeidet innad i avdeling matfisk
 • Delta på sertifiseringer, interne og eksterne revisjoner
 • Bidra med informasjon og intern opplæring
 • Vedlikehold og utvikling av prosedyrer, beredskapsplaner og systemer
 • Kontakt og kommunikasjon opp mot relevante myndigheter

 Ønskede kvalifikasjoner og personlige egenskaper

 • Relevant høyskole-/universitetsutdanning: f.eks. biologi eller akvakulturutdanning. Søkere med annen høyere utdanning kombinert med andre særlige kvalifikasjoner kan tas i betraktning
 • Erfaring fra havbruksnæringen eller annen relevant erfaring
 • Evne til å arbeide selvstendig
 • Systematisk og strukturert
 • Gode analytiske evner
 • Gode samarbeids- og formidlingsevner
 • Evne til strategisk helhetlig tenkning, og å balansere fagkunnskap med organisasjons- og produktforståelse
 • Være endringsvillig og lete etter nye løsninger
 • Beherske norsk som arbeidsspråk, både muntlig og skriftlig

Vi tilbyr:

 • Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver i et ledende havbruksselskap
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Bedriften er en del av et ledende sjømatkonsern der personlige utviklingsmuligheter er gode

Stillingen rapporterer til kvalitetssjef.

Arbeidssted er hele regionen med kontorsted på Hitra eller Kristiansund. En del reiseaktivitet må påregnes og søkere må inneha førerkort klasse B, samt disponere egen bil

For nærmere opplysninger om stilingen, ta kontakt med kvalitetssjef Ingeborg Aukan, mobil 992 94 613, eller på mail: ingeborg.aukan@leroymidt.no

Kun søknader registrert via vårt elektroniske søknadsskjema vil bli vurdert

Lerøy Midt AS

Lerøy Midt AS

Kontaktinformasjon
Hjemmeside www.leroyseafood.com
Stillingsdetaljer
Arbeidssted Hitra eller Kristiansund
Søknadsfrist 2021-10-24
Kontaktperson
Navn Ingeborg Aukan
Stillingstittel Kvalitetssjef
E-post ingeborg.aukan@leroymidt.no
Mobil 992 94 613
Søk på stilling