Denne stillingsannonsen er utgått.
Stillingsannonse #6135F862E5AC6
Sist oppdatert 2021-09-20 17:45

Head of Supply Chain

Beskrivelse av arbeidsgiver

BEWI er en internasjonal leverandør av emballasje, komponenter og isolasjonsløsninger. Selskapets forpliktelse til bærekraft er integrert i hele verdikjeden, fra produksjon av råvarer og sluttprodukter til resirkulering. BEWI ASA er notert på Oslo Børs under ticker BEWI. Selskapet har sterk fokus på bærekraft og tar en tydelig rolle innen sirkulærøkonomi. Konsernet omsatte i 2020 for like under 5 mrd NOK.

Head of Supply Chain er en nyopprettet stilling i den norske ledergruppen, og blir øverste ansvarlige for all aktivitet innen innkjøp, logistikk og lagerhold for selskapets aktivitet i Norge. Rollen har ansvaret for i overkant av 50 ansatte og en rekke lagerlokasjoner.

Rollen er en sentral lederstilling i den norske delen av selskapet. Det er ønskelig med solid innkjøps- og/eller logistikkbakgrunn fra tidligere roller. Stillingen rapporterer til administrerende direktør i Norge.

Ansvarsområder og arbeidsoppgaver:

 • Overordnet ansvar for selskapets Supply Chain Management, herunder lede ledere
 • Forbedre de eksisterende leveransekjedene i selskapet og bidra i utviklingen av nye strategiske leveransekjeder både nasjonalt og internasjonalt
 • Være en strategisk støtte for ledelsen innenfor eget fagområde
 • Gjennomføre strategiske kartleggingsanalyser av leverandørmarkedet
 • Ansvarlig for forhandlinger, lede anbudsrunder og inngå kontrakter med leverandører
 • Ansvarlig for sikring av leveranser i henhold til inngåtte avtaler
 • Ansvarlig for å utvikle en fremtidsrettet og kostnads- og driftseffektiv operasjon innenfor hele supply chain

Den riktige kandidaten innehar:

 • Solid erfaring med supply chain management
 • Erfaring med forhandlinger
 • Ledererfaring fra industriell virksomhet, gjerne med internasjonalt nedslagsfelt
 • Erfaring med å etablere og videreutvikle supply chain organsasjoner
 • Utdanning på MSc nivå innen relevante fagområder, gjerne med spesialisering innen Supply Chain Management
 • Flere års relevant erfaring kan kompensere for formell utdanning

Arbeidssted er Trondheim eller Frøya. Oslo eller andre BEWI-lokasjoner kan vurderes som arbeidssted for særlig egnede kandidater.

BEWI tilbyr en unik mulighet for å ta en ledende rolle i et selskap i sterk vekst med fokus på bærekraft i alle ledd.

Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor vår oppdragsgiver.

BEWI ASA

BEWI ASA

Org. Nr 925 437 948
Stillingsdetaljer
Arbeidssted Frøya / Trondheim
Søknadsfrist Snarest
Kontaktpersoner
Navn Nils Jørgen Tømmerås
Stillingstittel Seniorrådgiver
E-post nils.jorgen.tommeraas@visindi.no
Mobil +47 971 84 166
Navn Johannes Leknes
Stillingstittel Rådgiver analyse og research
E-post johannes.leknes@visindi.no
Mobil +47 478 44 602