Stillingsannonse #66851E5AE5E58
Sist oppdatert 2024-07-14 00:56

Har du erfaring med teknisk drift?

Beskrivelse av arbeidsgiver

AquaGen AS er et forskningsorientert avlsselskap som utvikler, fremstiller og leverer genetisk materiale og befruktet rogn til den globale akvakulturnæringen. Selskapet har hovedkontor i Trondheim, og har spesialisert seg på å produsere avlsbasert rogn til mange av verdens største oppdrettsselskaper. Som en del av dette produserer AquaGen stamfisk både i sjø og på land. Med vitenskap, helse, bærekraft og fremtid som drivkraft forvalter vi verdens mest foredlede avlsmateriale på atlantisk laks, regnbueørret og stillehavslaks. AquaGen-konsernet har over 300 ansatte fordelt på lokasjonene Trondheim, Heim, Tingvoll, Ørsta, Steigen, Ås, Danmark, Skottland og Chile. Konsernet omsetter årlig for om lag 1,2 milliard kroner. 

I AquaGen er vi forretningsorientert, sammen om oppgaven, ærlig og ansvarlig, kompetente og nytenkende og forpliktet til kvalitet. Hos oss samarbeider vi tett både med hverandre og med alle enhetene som utgjør verdikjeden vår.  Det er viktig for oss at oppdraget og verdiene våre gir deg energi, mening og motivasjon i arbeidshverdagen. I fellesskap løser vi det store samfunnsoppdraget vårt; å levere friske og sterke fiskeegg til oppdrettsnæringen - slik at de kan produsere nok mat fra havet for en stadig voksende befolkning.    

Vil du jobbe ved et av Norges mest moderne og biosikre anlegg for stamfiskproduksjon?  

Profunda i Barstadvik er et helt nytt fullsyklusanlegg for stamfisk- og rognproduksjon. Det vil si at fisken går hele livssyklusen sin i anlegget – fra rogn til rogn. Her kan vi levere mellom 80 og 100 millioner lakserogn over hele verden hvert år.    

I Barstadvik utnytter vi de geologiske særtrekkene i det fjellrike området med avsetninger av silt sand og grus som har bygd seg opp etter siste istid. Slik har vi tilgang til både marint og ferskt, naturlig renset grunnvann som vi henter opp fra dype brønner. Dette gir anlegget en høy biotrygghet, og en unik mulighet til å levere dokumentert patogenfri rogn til norske og internasjonale kunder. Landbasert produksjon gir full kontroll på miljøforholdene som sikrer rogn til kunder gjennom hele året.    

Ved anlegget ser vi nå etter en vedlikeholdsmedarbeider som også kan bistå som driftsoperatør. Stillingen inngår i vaktturnus fra januar 2025.  

Hvem er du og hvorfor er din rolle viktig for oss? 

Som vedlikeholdsmedarbeider bistår du vedlikeholdsansvarlig på et anlegg som er teknisk oppbygd med pumpedrift, energianlegg for temperaturstyringer samt prosessanlegg for drift av produksjon. Du er gjerne automasjonselektriker, eller har annen faglig kompetanse innen tekniske fag.  

Stillingen skal også dekke opp behov for daglig drift i avdelingene rogn, påvekst og stamfisk, og i operasjoner som krever flere ressurser. For og lykkes i rollen som driftsoperatør mener vi det er nyttig med erfaring fra havbruksnæringa, spesielt fra settefisk, smolt, stamfisk, rogn eller liknende. Har du likevel teknisk bakgrunn og er interessert i å sette deg inn i en ny næring ønsker vi gjerne at du søker. 

Vi ser spesielt etter deg som 

 • har fagbrev innen tekniske fag, automasjon eller mekanisk. Lang erfaring kan kompensere for det formelle kravet  
 • innehar lengre erfaring innen teknisk drift  
 • har kjennskap til tekniske fagområder innen pumpedrift/frekvensstyring, SD-anlegg og styresystem 
 • behersker norsk, muntlig og skriftlig  
 • har gode IKT-ferdigheter

Det er også fint om du 

 • har kjennskap til biologi, dette kan det også gis opplæring i

Vi setter pris på  

Vi ser etter deg som har handlekraft, engasjement for oppgavene og en løsningsorientert holdning. Videre er det fint om du verdsetter det å jobbe sammen, men også evner å jobbe selvstendig og tar ansvar. Det er en fordel å ha god kjennskap til fiskevelferd, men dette kan også opparbeides i stillingen gjennom opplæring og praksis. Du vil passe godt i rollen om du i tillegg er ryddig og punktlig. 

Typiske oppgaver for stillinge

 • bistå vedlikeholdsansvarlig  
 • ansvar for drift og oppfølging av produksjonsutstyr 
 • bruk av dataløsninger og dokumentasjon av vedlikehold 
 • melde avvik 
 • daglig røkting av fisk  
 • delta i operasjoner med fisk som mottak, sortering, UL-sjekk, vevsprøver, stryking av fisk 
 • planlegge, lede og gjennomføre arbeidsoppgaver  
 • daglig registrering og loggføring av data 
 • følger prosedyrer og HMS-krav, lover og regler 
 • delta i revidering, utvikling og effektivisering av driften 
 • bidra på AquaGens andre anlegg ved behov 
 • delta i vaktturnus fra januar 2025 

Vi tilbyr deg 

 • et sterkt fagmiljø lokalt, nasjonalt og internasjonalt, med fokus på innovasjon og verdiskaping 
 • vaktbolig ved behov i vaktturnus (ved mer enn 20 minutters reisevei)
 • utfordrende arbeidsoppgaver med gode muligheter for personlig og faglig utvikling 
 • et positivt, uformelt og godt arbeidsmiljø 
 • en solid jobb i en fremtidsrettet næring i sterk vekst 
 • gode kollektive forsikrings- og pensjonsordninger 

Vi har hovedkontor i Trondheim og avdelinger i Trondheim, Heim, Tingvoll, Ørsta, Steigen, Ås, Danmark, Skottland og Chile. Som vedlikeholdsmedarbeider og driftsoperatør hos oss er du lokalisert i Ørsta kommune.  

Arbeidssted: AquaGens fullsyklusanlegg Profunda i Barstadvik i Ørsta kommune.  

Stillingstype: 100% fast stilling.  

Tiltredelse: Senest desember 2024  

Les mer om oss på www.aquagen.no  

Kontaktperson: For mer informasjon om stillingen oppfordrer vi deg til å kontakte Driftsleder Frode Sætre; 47660994 / frode.satre@aquagen.no 


Søknadsfrist: 11.08.2024 

AQUAGEN AS

AQUAGEN AS

Kontaktinformasjon
Hjemmeside www.aquagen.no
Stillingsdetaljer
Arbeidssted Barstadvik
Søknadsfrist 2024-08-11
Kontaktperson
Navn Frode Sætre
Stillingstittel Driftsleder
E-post frode.satre@aquagen.no
Mobil 47660994
Søk på stilling