Stillingsannonse #60DD67A14D26B
Sist oppdatert 2021-07-29 13:38

Fiskehelsebiolog/veterinær

Beskrivelse av arbeidsgiver

Klo Holding AS er et familieeid konsern som driver med oppdrett, fiskeindustri og rederidrift. Vi har vår hovedaktivitet i Øksnes kommune i Vesterålen, men er også involvert andre steder langs kysten. I konsernet er det ca. 70 ansatte og vi omsetter for vel MNOK 400. Datterselskapet Øyfisk AS produserer om lag syv millioner kg laks per år og har 12 ansatte. Vi er i ferd med å bygge opp en satsing på oppdrett av torsk i et eget selskap. Vi ønsker å styrke vår kapasitet og kompetanse på fiskehelse, kvalitet og internkontrollsystem (IKS) og søker med dette Fiskehelsebiolog/veterinær. Stillingen vil ligge i konsern og vil rapportere til de respektive ledere i datterselskap. 

Stillingen vil ha følgende oppgaver:

 1:

 • Ansvar for daglig oppfølging og planlegging av arbeid med fiskehelse og fiskevelferd i konsernet
 • Operativt og forebyggende arbeid med fiskehelse og fiskevelferd
 • Ta initiativ og organisere møter med driftsorganisasjonene med hovedansvar for fiskehelsefaglige spørsmål, internkontrollsystem og kvalitet
 • Ansvar for kommunikasjon av fiskehelsefaglige spørsmål mot offentlige myndigheter
 • Hovedansvar for koordinering og utvikling av samarbeid med ekstern fiskehelsetjeneste
 • Overvåking og rapportering av fiskehelse og fiskevelferd
 • Delta i utvikling av internkontrollsystem 
 • Utvikle og vedlikeholde kvalitetssystemer i konsernet

2:

 • Delta i utviklingsprosjekt i selskapet
 • Være med å initiere og delta som prosjektleder/-medarbeider i relevante prosjekt i konsernet
 • Lede utviklingsprosjekt
 • Bidra i internopplæring, informasjon- og kunnskapsutveksling

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Utdanning som veterinær eller fiskehelsebiolog
 • Erfaring fra fiskehelsearbeid og utviklingsarbeid
 • Strukturert og resultatorientert
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Analytiske egenskaper

Vi kan tilby følgende:

 • Muligheter til å være med å følge flere arter i oppdrett
 • Muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Konkurransedyktige betingelser

Kontorsted Myre.

Spørsmål om stillingen rettes til daglig leder Arne E. Karlsen, mobil 90 16 06 35 eller e-post arne.karlsen@gunnar-klo.no.

Søknadsfrist: 20. august 2021

Søknad med CV sendes arne.karlsen@gunnar-klo.no


KLO HOLDING AS

KLO HOLDING AS

Org. Nr 925 160 202
Stillingsdetaljer
Arbeidssted Vesterålen, Nordland, Norge
Søknadsfrist 2021-08-20
Kontaktperson
Navn Arne E. Karlsen
Stillingstittel Daglig leder
E-post arne.karlsen@gunnar-klo.no
Mobil 90 16 06 35
Søk på stilling