Denne stillingsannonsen er utgått.
Stillingsannonse #5EBD0DD184011
Sist oppdatert 2020-05-28 23:50

Fagleder Fiskehelse

Beskrivelse av arbeidsgiver

Lerøy Aurora er et helintegrert havbruksselskap som disponerer 26 konsesjoner for produksjon av atlantisk laks og ørret i Troms og Finnmark. Selskapet er selvforsynt med smolt gjennom datterselskapet Laksefjord AS, og produserer rensefisken rognkjeks i datterselskapet Senja Akvakultursenter. Lerøy Aurora driver eget slakteri, foredling og emballasjeproduksjon og er en del av det børsnoterte sjømatkonsernet Lerøy Seafood Group ASA.

www.leroyseafood.com

Vil du jobbe i fremtidens næring? Vi søker deg som ønsker å være en del av et ledende fagmiljø, til spennende stilling som Fagleder fiskehelse i Lerøy Aurora AS.

Du vil få vil få det overordnede ansvaret for planlegging, gjennomføring og oppfølging av tiltak knyttet til selskapets fiskehelsearbeid.  Stillingen inngår i selskapets produksjonslederteam og fiskehelseteamet til Lerøy Seafood Group ASA.

Fagleder fiskehelse rapporterer til fiskehelsesjef i Lerøy Seafood Group ASA. Arbeidssted er hele regionen med kontorsted på Kystens Hus, Tromsø. En del reiseaktivitet må påregnes.

Stillingsinnhold:

 • Personalansvar for selskapets fiskehelseavdeling, som i dag består av både veterinærer og fiskehelsebiologer
 • Planlegging, gjennomføring og oppfølging av selskapets arbeid med fiskehelse- og velferd
 • Bidra til å sikre og videreutvikle selskapets fremtidige produksjon, herunder være pådriver til utvikling og gjennomføring av relevant forbedringsarbeid
 • Faglig- og operativ ledelse av internt fiskehelsepersonell samt oppfølging av ekstern fiskehelsetjeneste
 • Kontakt med myndigheter og naboaktører, samt fag- og forskningsmiljø
 • Medvirke til samarbeid med andre aktører i regionen
 • Sikre at selskapet drar nytte av forskning og utvikling innen fagområdet
 • Bidra til å videreutvikle et sterkt internt fagmiljø innen fiskehelse for selskapet og konsernet som helhet

Ønskede kvalifikasjoner:

 • En trygg, tilstedeværende og inkluderende leder som evner å skape resultater i samarbeid med sine ansatte og organisasjonen 
 • Evne til å bygge et sterkt og velfungerende team gjennom tydelig kommunikasjon, aktiv involvering og evne til å skape trygghet hos sine ansatte
 • Evne til strategisk helhetlig tenkning, samt balansere fagkunnskap med organisasjons- og produksjonsforståelse
 • Ha en målorientert- og strukturert tilnærming til arbeidet
 • Være endringsvillig og utviklingsorientert
 • Beherske norsk som arbeidsspråk, både muntlig og skriftlig  
 • Vi stiller krav til norsk autorisasjon som veterinær eller fiskehelsebiolog. Det er ønskelig med relevant arbeidserfaring.

Vi tilbyr:

 • Et kompetent og engasjert fagmiljø
 • Sikker arbeidsplass i et ledende sjømatkonsern
 • Gode personlige utviklingsmuligheter
 • Konkurransedyktige lønnsbetingelser
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

Alle henvendelser vil bli behandlet konfidensielt.

Kun søknader som registreres elektronisk via vårt søknadsskjema blir vurdert.


LERØY AURORA AS

LERØY AURORA AS

Org. Nr 985 940 460
Kontaktinformasjon
Hjemmeside www.leroyseafood.com
Stillingsdetaljer
Arbeidssted Tromsø, Troms og Finnmark, Norge
Søknadsfrist 2020-05-28
Kontaktperson
Navn Bjarne Reinert
Stillingstittel Fiskehelsesjef, Lerøy Seafood Group ASA,
E-post bjarne.reinert@leroy.no
Mobil 97 52 35 69