Denne stillingsannonsen er utgått.
Stillingsannonse #628C8880F392C
Sist oppdatert 2022-06-24 19:04

Erfarne driftsteknikere - Sunnmøre

Beskrivelse av arbeidsgiver

Vi bygger en ny næring for oppdrett av torsk langs kysten av Norge – fra rogn til ferdig torskefilet. Vår integrerte verdikjede sikrer et produkt i verdensklasse, tuftet på lang erfaring og kunnskap.

På grunn av økende produksjon og vekst i vår havbruksdivisjon, søker vi erfarne og dyktige driftsteknikere til våre anlegg i Nordfjord og på Sunnmøre. Sjøanleggene er en del av vår helintegrerte verdikjede fra klekkeri til ferdig bearbeidede produkter.

Viktigste arbeidsoppgaver:

 • Daglig drift, stell, fôring, kontroll, velferdsvurderinger og tilsyn av torsk
 • Optimalisere torskens miljø og redusere stressfaktorer
 • Kontroll, renhold og vedlikehold av teknisk utstyr og anlegg
 • Betjene båt, kran og annet maskinelt utstyr
 • Arbeidsoperasjoner i tilknytning til mottak, håndtering, sortering og levering av fisk
 • Registrering og dokumentering av interne og myndighetspålagte oppgaver og data
 • Bidra til at avdelingen alltid har GADUS-standard

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Utdanning/fagbrev i akvakultur eller havbruk. Lang relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning/fagbrev
 • Minimum 2-3 års erfaring fra drift av matfiskanlegg
 • Behersker de fleste arbeidsoperasjoner for oppdrettsanlegg i sjø
 • Mestre bruk av båter og oppdrettsutstyr. Det er en fordel om du har sikkerhetskurs og VHF-sertifikat. Andre sertifikater kan også være relevant
 • Evner å jobbe selvstendig, men samarbeider også godt med andre
 • Gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig

Søknad og CV sendes til post@gadusgroup.com. Innkomne søknader vurderes fortløpende.

GADUS GROUP AS

GADUS GROUP AS

Org. Nr 925 795 488
Stillingsdetaljer
Arbeidssted Volda, Møre og Romsdal, Norge
Søknadsfrist Snarest
Kontaktperson
Navn Cathrin Rabben
Stillingstittel Leder HR og Administrasjon
E-post cathrin.rabben@gadusgroup.com
Mobil 930 33 202