Stillingsannonse #61D402A568790
Sist oppdatert 2022-01-26 21:21

Driftstekniker - Tafjord Settefiskanlegg

Beskrivelse av arbeidsgiver

Hofseth Aqua AS er et helintegrert oppdrettsselskap med 7 matfiskkonsesjoner, 4 FoU konsesjoner i samarbeid med Cargill, egen settefiskproduksjon og slakteri. Selskapet har hovedkontor i Ålesund og en årlig produksjon på ca 10.000 tonn regnbueørret og ca. 1 500t økologisk laks fra sine 5 sjølokaliteter i Storfjorden i Stranda og Fjord kommune. Selskapet er 50/50 eid av Hofseth International i Ålesund og Yokohama Reito i Japan. Hofseth International er en av Europas største foredlere av laks og ørret.

Hofseth Aqua er et fremoverlent selskap som satser på bærekraft og miljø. Til vårt topp moderne settefiskanlegg i Tafjord søker vi nå etter driftstekniker/røkter som er lidenskapelig opptatt av fisk og av fisken sin velferd. I vår produksjon av regnbueørret legger vi sterkt fokus på optimalisering i alle ledd, med bruk av gjenbruksteknologi samt nyskapende driftsmetoder.

Arbeidsoppgaver

 • Fôring, kontroll og tilsyn av rogn, yngel og smolt.
 • Større arbeidsoperasjoner som sortering, vaksinering og levering.
 • Prøvetaking og oppfølgning av vannkjemi.
 • Produksjons- og kvalitetsoppfølgning.
 • Registrering av produksjonsdata.
 • Vedlikeholdsarbeid og drift av utstyr og anlegg.
 • Bidra til god fiskehelse og -velferd.
 • Beredskaps- og vaktordning

Arbeidstid

 • Turnus: 12 dager på, hvorav 7 dager med beredskapsvakt og 9 dager fri.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Kunnskap om og lidenskap for fisk!
 • Biologisk og teknisk forståelse.
 • Erfaring, fagbrev eller bachelor innen akvakultur.
 • Gode HMS holdninger.
 • Behersker norsk både muntlig og skiftelig.

Personlige egenskaper

 • Initiativrik, selvstendig og lagspiller.
 • Stå på vilje og liker å arbeide med fisk.
 • Kvalitetsbevisst, strukturert og ryddig.

Vi tilbyr

 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i et fremtidsrettet konsern.
 • Jobb i et fremoverlent selskap som satser på bærekraft og miljø.
 • Faglig dyktige kollegaer, god opplæring og nødvendig kursing.
 • Konkurransedyktige betingelser.
 • Turnusordning.
 • Jobb i et ledende sjømatkonsern med korte beslutningsveier.

Ved spørsmål om stillingen, vennligst ta kontakt med Henriette Nordstrand, Driftssjef settefisk tlf: 92657914.

Søknadsfrist: 31.01.2022

HOFSETH AQUA AS

HOFSETH AQUA AS

Org. Nr 828 764 292
Kontaktinformasjon
Hjemmeside www.hofseth-as.no
Stillingsdetaljer
Arbeidssted Tafjord, Møre og Romsdal, Norge
Søknadsfrist 2022-01-31
Kontaktperson
Navn Henriette Nordstrand
Stillingstittel Driftssjef settefisk
Mobil 92657914
Søk på stilling