Denne stillingsannonsen er utgått.
Stillingsannonse #62CED65A49398
Sist oppdatert 2022-08-12 20:10

Driftstekniker på matfiskanlegg i Storfjorden

Beskrivelse av arbeidsgiver

Hofseth er et ledende, internasjonalt og helintegrert sjømatselskap med hovedkontor i Ålesund. 

Vårt hovedmål er å skape sunn mat til verden på en bærekraftig måte. Vi skal bygge vårt lokalsamfunn, ved å skape en verdensledende verdikjede i produksjon av laks og ørret.  

Hofseth Aqua er et heleiet datterselskap i Hofseth og har sine virksomheter i Fjord, Stranda, Sykkylven og Ålesund kommuner. Den består av settefisk- og matfiskproduksjon, drift av visningssenter for havbruk i samarbeid med Atlanterhavsparken og FoU prosjekter i samarbeid med internasjonale og nasjonale partnere. Selskapet har en årlig produksjon på ca. 4 mill smolt av regnbueørret og ca. 18.000 tonn matfisk av regnbueørret, laks og økologisk laks. Selskapet er fremoverlent og har over de siste årene gjort store investeringer i settefiskanlegg og nye matfiskanlegg. 


Vi søker en person (-er) med erfaring fra matfiskoppdrett. Du er strukturert og har gode samarbeidsevner. Du må beherske norsk som arbeidsspråk både muntlig og skriftlig.  

Sentrale arbeidsoppgaver:  

 • Bærekraftig produksjon av sunn mat til kvalitetsbevisste kunder     
 • Foring, stell og tilsyn av fisk
 • Produksjons- og kvalitetsoppfølging
 • Kontroll og ettersyn av anlegg og øvrige installasjoner
 • Betjene båt, kran og annet maskinelt utstyr 
 • Arbeidsoperasjoner i tilknytning til håndtering av fisk          
 • Oppfølging av IK-system

Som Driftstekniker må du ha følgende kvalifikasjoner:  

 • Erfaring fra matfiskproduksjon, gjerne med utdanning/fagbrev innen akvakultur
 • Gode datakunnskaper   
 • Mestre bruk av båter og oppdrettsutstyr
 • Fordel dersom du har sikkerhetskurs, trucksertifikat og G-20 kurs, VHF/ROC-kurs og Fiskevelferdskurs.
 • Like å jobbe ute hele året i all slags vær
 • Gode HMS holdninger
 • God orden og godt humør
 • Kunne jobbe selvstendig og være handlekraftig og løsningsorientert
 • Møte på jobb til avtalt tid
 • Være villig til å «stå på» litt ekstra til tider 
 • Være fleksibel og lærevillig 

Vi tilbyr:  

 • Utfordrende arbeidsoppgaver med gode muligheter for personlig og faglig utvikling  
 • Turnus
 • Dyktige medarbeidere  
 • Konkurransedyktige betingelser  

Bedriften er en del av et ledende sjømatkonsern med korte beslutningsveier

Arbeidssted: Selskapets matfisklokaliteter i Storfjorden, Møre og Romsdal 

Ved spørsmål om stillingen, vennligst ta kontakt med Lokalitetsleder, Bjørnar Seth, mobil: 94971900

eller COO Svein Flølo, mobil : 93232079

Søknad / CV sendes per e-post til  jobs@hofseth-aqua.no

Søknadsfrist: Senest 12.08.2022


HOFSETH AQUA AS

HOFSETH AQUA AS

Org. Nr 828 764 292
Kontaktinformasjon
Hjemmeside www.hofseth-as.no
Stillingsdetaljer
Søknadsfrist 2022-08-12
Kontaktpersoner
Navn Bjørnar Seth
Stillingstittel Lokalitetsleder
Mobil 94971900
Navn Svein Flølo
Stillingstittel COO
Mobil 93232079