Denne stillingsannonsen er utgått.
Stillingsannonse #640F375D659D2
Sist oppdatert 2023-03-20 23:49

Driftstekniker biologi til Davik

Beskrivelse av arbeidsgiver

Vi bygger en ny næring for oppdrett av torsk langs kysten av Norge – fra rogn til ferdig torskefilet. Vår integrerte verdikjede sikrer et produkt i verdensklasse, tuftet på lang erfaring og kunnskap.

Vi søker etter driftstekniker biologi til vårt matfiskanlegg Svartekari i Davik. Som driftstekniker biologi har du et ønske om å bidra til et godt miljø med fokus på sikkerhet, kvalitet og nøyaktighet. Du vil delta i den daglige produksjonen på lokaliteten samtidig som du har ansvar innenfor biologiske gjøremål. Stillingen rapporterer til Driftsleder. Sjøanleggene er en del av vår helintegrerte verdikjede fra klekkeri til ferdig bearbeidede produkter.

Viktigste arbeidsoppgaver:

 • Være en aktiv pådriver for å optimalisere torskens miljø og redusere stressfaktorer
 • Delta i den daglige driften og arbeidsoperasjoner i tilknytning til mottak, håndtering, sortering og levering av fisk 
 • Oppfølging av den biologiske produksjonen på anlegget
 • Deltakelse i vaksinering og prøvetaking av fisk
 • Oppfølging og gjennomgang ved veterinært besøk
 • Journalføring og rapportering
 • Formidle kunnskap og erfaring til øvrige ansatte
 • Være en aktiv pådriver for å optimalisere fiskevelferd og drift av anlegget

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Akvakultur eller biologisk utdanning på bachelor eller masternivå. Relevant erfaring kan kompenseres for manglende utdanning.
 • Strukturert, løsningsorientert, nøyaktig og målrettet
 • Høy arbeidsmoral, lærevillig og godt humør
 • Erfaring fra merdbasert anlegg
 • Behersker norsk som arbeidsspråk, både muntlig og skriftlig
 • Evner å jobbe selvstendig, men samarbeider også godt med andre
 • Interesse for biologi, fiskevelferd og bærekraftig produksjon
 • Gode HMS holdninger

Vi tilbyr:

 • En interessant jobb i et raskt voksende sjømatselskap
 • Muligheter for 7-7 turnusordning
 • Godt arbeidsmiljø og trivelige kollegaer
 • Utfordrende arbeidsoppgaver og gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Konkurransedyktige betingelser

Oppstartsdato: 01.09.2023

Søknad og CV sendes via søknadsskjema.

Innkomne søknader vurderes fortløpende.

ODE AS

ODE AS

Org. Nr 925 795 488
Stillingsdetaljer
Arbeidssted Davik
Søknadsfrist 2023-04-10
Kontaktperson
Navn Thomas Leirgulen
Stillingstittel Driftsleder
Mobil 476 66 970