Denne stillingsannonsen er utgått.
Stillingsannonse #66586E97EA008
Sist oppdatert 2024-06-17 23:04

Driftsteknikar (vaktturnus)

Beskrivelse av arbeidsgiver

Hardingsmolt as er en settefiskprodusent lokalisert i kommunane Kvam og Fitjar. Selskapet er eid av Fremskridt Laks as og Kobbevik & Furuholmen Oppdrett as, og har de siste årene gjennomført en omfattande utvikling av produksjonsanleggene med landbasert resirkuleringsteknologi i Tørvikbygd, og lukka, merdbasert oppdrett ved lokaliteten Koløy N.

Brenn du for ei framtidsretta oppdrettsnæring og vil bidra i produksjonen av lusefri laks? 

Me er på jakt etter ein kompetent og sjølvgåande person med god teknisk innsikt og kompetanse for å bli ein del av vårt team på Koløy som driftsteknikar. 

Me ser for oss at du trivast med arbeid på sjø og liker å vere ein del av innovasjon i oppdrettsnæringa på eit lukka anlegg. Kanskje du er også interessert i samspelet mellom teknikk, kjemi og biologi. Du ser verdien av å jobbe saman mot eit felles mål saman med kjekke kollegaer med ekspertise frå ulike fagfelt. For den rette kandidaten er det, etter ein opplæringsperiode, moglegheit for å tiltre i vaktturnus. I denne stillinga vert dine arbeidsoppgåver varierte og beståande av t.d.:

 • Deltaking i større operasjonar knytt til mottak og levering av fisk. 
 • Tilsyn, vedlikehald og oppgradering av anlegg og komponentar.
 • Oppfølging av produksjons-, vedlikehalds- og internkontrollsystem.  
 • Registrering av kontrollparameter
 • Tilsyn av oksygenanlegg der me produserer vår eigen oksygen.
 • Røkting og tilsyn av fisk.

Me treng deg som raskt kan setje deg inn i nye arbeidsoppgåver og vere med og utvikle korrekt arbeidsmetodikk, men også ta del i praktisk problemløysing. Du har ei oppriktig interesse for oppdrett, og kommuniserer effektivt med dei rundt deg på norsk.

Kvalifikasjonar og eigenskapar: 

 • Fagbrev innan relevant felt som havbruksteknikk, akvakultur, automasjon, elektro er ynskjeleg.
 • Erfaring frå oppdrettsbransjen eller teknisk/mekanisk arbeid kan vege opp for manglande utdanning.
 • D6 sertifikat og evt tilleggsmodular, GSK, VHF, varmearbeiderkurs er relevante og vil vere eit pluss for stillinga.

Hos oss vert du del av eit dyktig team som jobbar tett saman for å gje gode veksttilhøve for fisken. Hardingsmolt er opptatt av å vidareutvikle kompetansen til våre tilsette og å halde seg oppdatert på aktuelle kurs. Vaktrotasjonen går over ti veker. Den er vekselvis ei veke på jobb (inkl. sovande på anlegg) og ei friveke, men i løpet av rotasjonen er det ein tre-veker friperiode, altså fire veker arbeid i løpet av ti veker. Noko operasjonelt arbeid/ekstravakter i friperiodar må påreknast.

Me kan tilby: 

 • Konkurransedyktige vilkår. 
 • For den rette kandidaten er det mogelegheiter for å bygge erfaring og utviklingspotensiale innad i organisasjonen. 
 • Gode pensjons- (AFP og innskot) og forsikringsordningar. 

Les meir om oss på våre nettsider www.hardingsmolt.no. For ytterlegare informasjon om stillinga, ta kontakt med Marthe Knight, administrasjonssjef på tlf. 94177549. 

Søknad og CV sendes innan 17. juni 2024 til: marthe.knight@hardingsmolt.no


HARDINGSMOLT AS

HARDINGSMOLT AS

Org. Nr 989 867 202
Stillingsdetaljer
Søknadsfrist 2024-06-17
Kontaktperson
Navn Marthe Knight
Stillingstittel Administrasjonssjef
Mobil 94177549