Stillingsannonse #6082BC592045D
Sist oppdatert 2021-05-05 23:01

Driftsteknikar Ferskvatn Vågafossen

Beskrivelse av arbeidsgiver

Mowi er verdens ledende sjømatselskap og den største produsenten av oppdrettslaks. Selskapet er representert i 25 land og har totalt 14500 ansatte på verdensbasis. Mowi dekker hele verdikjeden fra fôr til tallerken, og produserer 6,2 millioner sunne og smakfulle måltider hver eneste dag. Gjennom selskapets visjon "Leading the Blue Revolution", har Mowi ambisjoner om å være den ledende tilbyderen av sunn, bærekraftig mat fra havet. Hovedkontoret ligger i Bergen, og selskapet er notert på Oslo Børs.


Nye Vågafossen er under bygging, og til hausten 2021 vil me fremstå som eit topp moderne settefiskanlegg, og i den samanheng søker me nå etter driftsteknikar

Viktige arbeidsoppgåver:

 • Fôring, kontroll og tilsyn av: rogn, yngel og smolt
 • Sortering, levering og vaksinering av fisk.
 • Vedlikehald, løpande kontroll og ettersyn av utstyr og anlegg
 • Journalføring og rapportering  
 • Prøvetakinger og vassanalysar
 • Håndtering av utstyr og fisk ved ulike operasjonar

Ønskande kvalifikasjonar og eigenskapar:

 • Fagbrev eller høgare utdanning innan akvakultur.                            
 • Fagbrev som røyrleggar, mekanikar eller elektrikar er og av stor interesse
 • Utdannelse/erfaring frå andre biologiske eller tekniske fag kan vere ein fordel
 • Gode norskeigenskapar
 • Gode datakunnskapar
 • Strukturert, ryddig og nøyaktig
 • Kunne jobbe sjølvstendig, vere handlekraftig og resultatorientert
 • Kunne inngå i vaktordning
 • Gode samarbeidsevner og kommunikasjonsevner

Mowi kan tilby:

 • Konkurransedyktige betingelsar
 • Kollektiv forsikrings- og pensjonsordning
 • Arbeid i eit miljø med internasjonal kontakt
 • Moglegheiter for å bidra i vidareutvikling av ferskvannsproduksjon
 • Utfordrande oppgåver med moglegheit for faglig og personlig utvikling 
 • Godt arbeidsmiljø

Dersom du ønsker fleire opplysninger om stillinga kan du ta kontakt med driftsleiar Sindre R. Skipevåg mobil 977 18 099.

Søk på stillinga snarast og innan 28. mai 2020

MOWI

MOWI

Org. Nr 964 118 191
Stillingsdetaljer
Arbeidssted Vågafossen, Rogaland, Norge
Søknadsfrist 2021-05-28
Kontaktperson
Navn Sindre R. Skipevåg
Stillingstittel Driftsleiar
Mobil 977 18 099
Søk på stilling