Denne stillingsannonsen er utgått.
Stillingsannonse #612F7EB386DF5
Sist oppdatert 2021-09-23 23:38

Driftsoperatører

Beskrivelse av arbeidsgiver

Salmon Evolution er en norsk landbasert lakseoppdretter som fokuserer på å utvide havets potensial ved å overføre de beste forholdene fra havet til å produsere fisk på land gjennom sin hybrid flow-through system teknologi (HFS). Dette tilrettelegger for en bærekraftig produksjon med optimale forhold for tilvekst med lav biologisk og operasjonell risiko.

Selskapet har sitt første produksjonsanlegg under bygging på Indre Harøy, strategisk plassert på Norges vestkyst med ubegrenset tilgang til ferskt sjøvann, fornybar energi, etablert infrastruktur for lakseoppdrett, samt en høyt utdannet og erfaren arbeidsstokk. Anlegget vil ha en årlig produksjonskapasitet på 36,000 tonn laks.

Selskapet har også inngått et joint venture med Dongwon Industries om å bygge og drifte et landbasert anlegg for lakseoppdrett i Sør-Korea, med en årlig produksjonskapasitet på 20,000 tonn laks ved bruk av Salmon Evolutions HFS teknologi.

Salmon Evolution ASA er listet på Oslo Børs under ticker SALME.

For mer informasjon, se www.salmonevolution.no


Salmon Evolutions prosjekter går etter planen og første innsett av smolt nærmer seg på Indre Harøy. I august offentliggjorde vi oppkjøpet av Kraft Laks AS som skal levere smolt til vårt anlegg på Indre Harøy. Vi styrker nå driftsteamet ytterligere og søker driftsoperatører med bakgrunn fra ulike områder innenfor biologi, akvakultur, prosess og tekniske fag. I Salmon Evolution ønsker vi å spre kompetansen på våre driftsoperatører innenfor ulike fagområder for å skape et tverrfaglig, robust, allsidig og sterkt fagmiljø. Dersom du har bakgrunn innenfor biologi, prosess, akvakultur eller annen teknisk kompetanse er dette en gylden mulighet til å være med på et industrieventyr innenfor landbasert oppdrett.

Hovedoppgaver

Biologi:

 • Oppfølging og optimalisering av fiskevelferd, vannkvalitet og karmiljø
 • Dødfisk håndtering, ensilasje, prøvetaking, registrering i produksjon styringsverktøy

Fôring:

 • Daglig fôring, styring av fôrlager og påfylling av fôrsiloer
 • Overvåking av prosessanlegg og vannkvalitet

Prosess:

 • Prosesstyring i kontrollrom
 • Optimalisering av prosesser, fiskevelferd og energiforbruk
 • Automasjon
 • Daglig drift av prosessautomasjonssystem og prosessnettverk (OT system)
 • Instrumentering/analyse
 • Mekanisk
 • Forebyggende og korrektivt vedlikehold av prosessinstallasjoner
 • Tilstandsvurderinger

Felles oppgaver:

 • Daglig drift og vedlikehold av matfiskanlegg / prosessanlegg
 • Håndtere uønskede hendelser, alarmer iht. driftsinstrukser prosedyrer
 • Røkting av kar og fisk ved behov
 • Rutinemessig vask/renhold/desinfeksjon avløpsrensing, fiskelogistikk og vedlikeholdsarbeid
 • Rapportering i vedlikeholdssystemet og produksjonskontrollsystemet
 • Bistå organisasjonen med praktisk fagekspertise innen eget kompetanseområde
 • Aktiv deltagelse i forbedringsarbeid
 • Andre arbeidsoppgaver må påregnes
 • Delta i selskapets til enhver tid gjeldende vakt- og turnusordning

Ønskelige kvalifikasjoner

 • Fagbrev innen akvakultur, kjemi-/prosess, automasjon, mekanisk eller andre relevante tekniske fag.
 • Nyutdannede innenfor biologi eller akvakultur oppfordres også til å søke
 • Relevant erfaring fra akvakultur og/eller prosessindustrien kan erstatte utdanningskravet
 • Erfaring fra havbruksnæringen en fordel
 • Truck-/Kranførersertifikat en fordel

Vi er en hurtigvoksende organisasjon med store ambisjoner – dette innebærer at du må ha et ønske om å jobbe i et dynamisk miljø med fokus på samarbeid og resultater. Er du i tillegg nysgjerrig og utviklingsorientert har vi mange spennende utfordringer foran oss som vil passe deg godt.

Vi tilbyr en unik mulighet til å være med på å videreutvikle og forme fremtidens oppdrettsnæring globalt og ikke minst bli en del av et dyktig team hvor du vil komme inn i tidligfase og få store påvirkningsmuligheter.

Vi kan tilby spennende arbeidsoppgaver i et unikt selskap med store muligheter, en solid finansiell plattform, kompetente eiere og konkurransedyktige betingelser.

Arbeidssted for stillingen vil være Indre Harøy i Hustadvika kommune.

For mer informasjon om selskapet og stillingen er du velkommen til å ta kontakt med Production Manager Skjalg Pedersen (mob: +47 911 23 145, mail: skjalg.pedersen@salmone.no), Maintenance Manager Kristian Askeland (mob: +47 411 04 064 mail: kristian.askeland@salmone.no) eller Manager People & Organization Vidar Aslaksen Skjørli (mob: +47 415 77 421, mail: vidar.skjorli@salmone.no).

Søk snarest og innen 23.09.2021

SALMON EVOLUTION AS

SALMON EVOLUTION AS

Org. Nr 919 384 603
Stillingsdetaljer
Arbeidssted Indre Harøy, Møre og Romsdal, Norge
Søknadsfrist 2021-09-23
Kontaktpersoner
Navn Skjalg Pedersen
Stillingstittel Production Manager
E-post skjalg.pedersen@salmone.no
Mobil +47 911 23 145
Navn Kristian Askeland
Stillingstittel Maintenance Manager
E-post kristian.askeland@salmone.no
Mobil +47 411 04 064
Navn Vidar Aslaksen Skjørli
Stillingstittel Manager People & Organization
E-post vidar.skjorli@salmone.no
Mobil +47 415 77 421