Stillingsannonse #6630E2FA4312A
Sist oppdatert 2024-05-19 07:07

Driftsleiar sør, Skigelstrand

Beskrivelse av arbeidsgiver

Form the origin. Innovasjon, arv og framtida, alt startar på same stad, opphavet. I eit enkelt, lite rognkorn er standarden for havbruket sett. Osland har sidan 1963 utvikla og bevart Noregs eldste stamme av regnbogeaure og arbeida for optimale vekstforhold for fisk, rogn og smolt.

Osland søker etter driftsleiar som vil vere med og forme verdas beste regnbogeaure!

Form the origin. Innovasjon, arv og framtida, alt startar på same stad, opphavet. I eit enkelt, lite rognkorn er standarden for havbruket sett. Osland har sidan 1963 utvikla og bevart Noregs eldste stamme av regnbogeaure og arbeida for optimale vekstforhold for fisk, rogn og smolt.

Vi søker no etter driftsleiar sør som skal drifte lokaliteten i Skigelstrand i Vindafjord kommune.

Arbeidsoppgåver

 • Sikre god drift på lokalitet i henhold til selskapets strategiar
 • Dagleg registrering og oppdatering produksjonsdata og kvalitetssystem
 • Opplæring og organisering av tilsette og vikarar
 • Følge opp innkjøp og svare for budsjett
 • Sikre at HMS-rutiner vert følgde
 • Følge/sette seg inn i prosedyrar, risikovurderingar og retningslinjer
 • Følge opp CCOM og vedlikehald på flåte, båter og anna utstyr
 • Melde inn, følge opp og lukke avvik
 • Vere ein god rollemodell, bygge kultur og vinnarlag
 • Følge opp og rapportere på lokalitetsmålsettingar og anna driftsrapportering
 • Ansvar og oppfølging av revisjonar
 • Stillinga rapporterer til produksjonsleiar

Kvalifikasjonar

 • Leiarerfaring er ein fordel
 • Gode datakunnskapar og erfaring med IKT arbeid
 • Utdanning innen havbruk og ledelse
 • Arbeidserfaring frå havbruksnæringa
 • Evne til å arbeide sjølvstendig og i team
 • Beherske norsk som arbeidsspråk munnleg og skriftleg
 • Fagbrev er eit pluss men ikkje krav

Vi tilbyr

 • 100 % fast stilling
 • Gode moglegheiter for personleg og fagleg utvikling
 • Konkurransedyktige betingelsar
 • Gode forsikrings- og pensjonsordningar
 • Triveleg arbeidsmiljø og dyktige medarbeidarar

Søknadsfrist: 1. juni.

Send søknad og CV til jobb@osland.no

OSLAND HAVBRUK AS

OSLAND HAVBRUK AS

Org. Nr 920 002 218
Kontaktinformasjon
Hjemmeside www.osland.no
Stillingsdetaljer
Arbeidssted Skigelstrand, Vindafjord kommune
Søknadsfrist 2024-06-01
Kontaktperson
Navn Robin Jarnes
Stillingstittel Produksjonsdirektør Havbruk
E-post robin@osland.no
Mobil +47 94 85 85 53
Søk på stilling