Denne stillingsannonsen er utgått.
Stillingsannonse #61BC8F4B5BADA
Sist oppdatert 2022-01-16 21:21

Driftsleder Nordfoldleira

Beskrivelse av arbeidsgiver

Sjømat for en sunn fremtid 

Cermaq Norway er en av Norges største produsenter av klimavennlig mat. Vi har mer enn 500 dedikerte og høyt kvalifiserte medarbeidere som bidrar til verdiskaping i små og store lokalsamfunn langs kysten av Nord-Norge. Sammen er vi et høykompetent team som leverer førsteklasses oppdrettslaks til mennesker over hele verden. 

Å produsere mer mat i havet er en del av løsningen på store globale bærekraftsutfordringer. Vi er stolte av å levere klimavennlig mat, og av å være en del av fremtidens matforsyning.

I Cermaq Norway blir du del av et meningsfylt og mangfoldig arbeidsmiljø med et sterkt engasjement for bærekraftig matproduksjon. Hos oss får du mulighet til å lære og utvikle deg i et selskap med stort fokus på innovasjon og utvikling av fremtidens løsninger.  

Vår kultur er preget av engasjement og nysgjerrighet, og vi drives av å oppnå resultater. Vi bryr oss om fisken vår, om hverandre, om naturen og om samfunnet rundt oss. 

Cermaq Norway er en del av Cermaq Group, som er en av verdens største oppdrettere av laks, med virksomhet i Canada, Chile og Norge.

Les mer på www.cermaq.no 


 

Cermaq Norway og Folla Alger skal sammen i gang med et nytt og spennende prosjekt. I den forbindelse søker vi etter en Driftsleder til vår nye FoU-lokalitet, Nordfoldleira

Målet for prosjektet er å teste i fullskala en ny type anlegg for integrert produksjon av laks og tare.

Havbruk og sjømat har en viktig rolle i det grønne skiftet, og alger kan både redusere utslipp og være alternativ råvare i fôr. Prosjektet skal underveis se på hvordan næringsstoffene fra laksemerdene tas opp i taren, hvordan tareproduksjonen påvirker vannmiljøet i merdene, og hvilken effekt den integrerte produksjonen har på helsa til fisken i merdene. I tillegg har prosjektet som målsetting å utvikle tare til et nytt fôrråstoff for laks. 

FoU aktivitetene skal ledes av Sintef Ocean. 

Sentrale arbeidsoppgaver vil være:

 • Bemanningsplaner for lokaliteten i samråd med leder sjø
 • Sørge for nødvendig opplæring av ansatte på lokaliteten
 • Personalansvar for alle på lokalitet
 • Sikre forsvarlig renhold og hygiene på lokaliteten
 • Bestilling og mottak av varer og tjenester samt etterfølgende godkjenning av fakturaer
 • Oppfølging av kvalitetssystem og forbedringssystem
 • Avviksbehandling og oppfølging
 • Oppfølging av IK-Akva, og IK-HMS, samt kravene i ulike standarder
 • Forebyggende arbeid i Fiskehelse, smittehygiene, fiskevelferd, rømmingssikring og ytre miljø
 • Risikovurderinger
 • Gjennomføre beredskapsøvelser og registrere nestenulykker

Viktige kvalifikasjoner og egenskaper for stillingen:

 • Utdanning/ fagbrev innen akvakultur, eller lang erfaring. Personer med annen relevant utdanning/arbeidserfaring oppfordres til å søke.
 • Kunnskap og interesse for havbruksnæringen
 • God kjennskap til alle funksjoner ved et matfiskanlegg 
 • Truck-/Kranførersertifikat, IMO 50 sikkerhetskurs, ROC eller tilsvarende 
 • Datakunnskaper
 • Selvstendighet, men også evne til å jobbe i team
 • Godt humør og gode samarbeidsevner
 • Gode lederegenskaper

Vi tilbyr:

 • Spennende jobb i en næring i vekst, og med gode utviklingsmuligheter
 • Gode kollegaer og godt arbeidsmiljø
 • Svært sterkt og engasjert fagmiljø 
 • Konkurransedyktige betingelser

Søknader vurderes fortløpende.

CERMAQ NORWAY AS

CERMAQ NORWAY AS

Org. Nr 961 922 976
Stillingsdetaljer
Arbeidssted Nordfold, Nordland, Norge
Søknadsfrist 2022-01-16
Kontaktpersoner
Navn Frode Holmvaag
Stillingstittel Leder Sjø Nordland
E-post frode.holmvaag@cermaq.com
Mobil 990 13 998
Navn Truls Hansen
Stillingstittel Produksjonsdirektør
E-post truls.hansen@cermaq.com
Mobil 909 59 965