Denne stillingsannonsen er utgått.
Stillingsannonse #5D9C4F0308B43
Sist oppdatert 2019-10-27 17:07

Driftsleder

Beskrivelse av arbeidsgiver

NorCod AS er et norsk selskap med mål å etablere bærekraftig oppdrett av torsk til et voksende og betalingsvillig marked .Gjennom strategisk samarbeid med vår hovedeier Sirena Group ligger forholdene til rette for stor kommersiell vekst i et voksende globalt marked. En tydelig trend er også stadig reduksjon av torskekvoter på villfanget torsk, noe NorCod ser som en mulighet i egen satsning. Vårt mål å befeste posisjon som verdensledende oppdretter av torsk er slik vi ser det både realistisk og innen rekkevidde. Innen 2025 skal vi oppnå en samlet produksjonskapasitet på 25 000 tonn (HOG) med stabil leveranse av høykvalitetstorsk gjennom hele året.   

Vår 2020 setter vi ut første fisken i sjøen på 2 lokaliteter på Frøya. For disse lokalitetene søker vi etter en driftsleder    

Det viktigste for vår del er at du har rett innstilling, det betyr at du:

 • er god i kommunikasjon både med dine ansatte, men også med underleverandører og ledelse. 
 • ønsker å lykkes og er villige til å legge sjel i arbeidet. Aksepterer at det er delvis jobb og delvis livsstil. 
 • siden vi er midt i oppstartsfasen så må du være kreativ og fleksibel, men samtidig strukturert.  
 • komme med bidrag som forbedrer drift og hverdagen, det er høy takhøyde og vi trenger at alle bidrar 
 • har praktisk erfaring fra oppdrett, men utdanning er også fordelaktig og vil bli vektlagt.  
 • ønsker å være leder ikke sjef. 
 • trives i et lite selskap i vekst, med uformell struktur
 • liker å jobbe med nytt utstyr. 
 • har hjerte for grønn produksjon 
 • like å Jobbe med nye og fram til nå ukjente utfordringer, det vil bli FOU-arbeid. 

Vi vet at det er mye vi spør om og derfor blir du kompensert med:

 • Konkurransedyktige betingelser
 • Gode forsikring og pensjonsordninger 
 • Mulighet for personlig utvikling, gjennom kurs, seminarer, konferanser ol.
 • Frihet under ansvar 
 • Være med å ansette og forme ditt eget team

Søknad sendes til: td@norcod.no  emne ‘søknad driftsleder’  


NORCOD AS

NORCOD AS

Org. Nr 923 176 853
Stillingsdetaljer
Arbeidssted Frøya, Trøndelag, Norge
Kontaktperson
Navn Tsjipke Deuzeman
Stillingstittel Produksjonsleder
E-post td@norcod.no
Mobil 97783336