Denne stillingsannonsen er utgått.
Stillingsannonse #5C51B1C9AFCA0
Sist oppdatert 2019-02-25 19:29

DIRECTOR OF FEED DEVELOPMENT / FAGSJEF FISKEFOR

Beskrivelse av arbeidsgiver

Polarfeed might be the smallest of the Norwegian fish feed producers, but our ambitions are grand. We aim to become the worlds leading producer of high-quality feed for salmon and trout.

We believe fish feed developmentally has been in a dead end for years, where economists and engineers without the necessary biological competence has been setting the agenda for fish nutrition. The result is a weaker fish that actually does not grow any faster or have better health, despite significant progress in breeding and equipment as well as increased know-how within the aquaculture companies. The quality of the finished product is not getting better, and production costs rise.

That is why we do things our own way, with the excellent results of our customers confirming our chosen pathway. Our feed secures fast growth, robust and healthy fish. Excellent quality fish with great texture and color translates to a significant better price for the fish farmers than if they where to use feed from the larger producers.

Polarfeed is part of a larger group of companies in the Nordly Group, all offering fish health-related products and services to the global aquaculture industry.


To realize our ambitious targets Polarfeed seek a driven and scientifically competent Director of Feed Development, who will lead our efforts to develop better, healthier and more sustainable feeds.

Key responsibilities and duties

 • Research regarding nutrition and raw materials for sea- and fresh water species.
 • Developing feed products and -concepts in close collaboration with key personnel in the Nordly Group.
 • Leading our R&D projects in nutrition and offering scientific contributions to our colleagues across borders and departments.

Academic qualifications

 • PhD in physiology, nutrition or bio-technology, preferably relating to salmon and trout.
 • Experience from scientific research and good knowledge of relevant analytical and statistical methods.
 • Documented experience in project management and the ability to work systematically from start to finish.
 • Knowledge of/network in industrial production and/or research, especially relating to fish feed production.
 • Good language abilities in Norwegian and English.

Personal qualities

 • A team-oriented approach and the ability to build relationships across departments and borders.
 • The ability to work independently and systematically towards set targets.
 • Flexibility and openness towards new challenges.
 • An interest in applied science and the way scientific development can contribute to solve the challenges of our custumers.

We offer

 • A central role in a scientifically strong and innovative work environment.
 • The opportunity to work on developing the fish feed of the future, with potentially great impact on the aquaculture industry world-wide.
 • Competitive salary and pension scheme. Moving allowance.
 • An office in the most modern and beautiful office building in Northern Norway (under construction) which will by situated by the sea in the City of Leknes, Lofoten Islands.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vi er allerede verdensledende innen fiskehelse, miljø, og produksjonsbiologi. Nå er tiden moden for å yppe seg mot de store utenlandske forleverandørene på det norske markedet og for å lede oss på ernæringsområdet søker vi nå

FAGSJEF FISKEFÔR

For å realisere våre ambisiøse mål om fortsatt å være ledende produsent av fiskefôr, søker vi etter en faglig sterk og offensiv Fagsjef, som skal lede arbeidet med å utvikle stadig bedre, sunnere og bærekraftig fiskefôr.

Arbeidsoppgaver

 • Forskning innenfor ernæring og råvarer for sjø- og ferskvannsarter
 • Utvikling av ulike fôrprodukter og fôrkonsepter i nært samarbeide med resten av organisasjonen i Nordly Holding AS
 • Lede våre forsknings- og utviklingsprosjekter innen ernæring og være en faglig ressurs for kollegaer på tvers av avdelinger og landegrenser

Faglige kvalifikasjoner

 • PhD innenfor fysiologi, ernæring eller bioteknologi, og da spesielt knyttet til artene laks og ørret.
 • Erfaring fra forskning i et forskningsmiljø, med god kjennskap til relevante analytiske- og statistiske metoder
 • Dokumentert erfaring fra prosjektledelse, og med evne til å arbeide systematisk og målrettet fra start til slutt  
 • Kjennskap til/ nettverk fra industriell produksjon og/ eller forskning, og da spesielt innenfor produksjon av fiskefôr 
 • Gode muntlige og skriftlige ferdigheter i norsk og engelsk

Personlige egenskaper

 • Evne til- og erfaring fra å arbeide i team, bygge relasjoner- og samarbeide innenfor egen avdeling og på tvers av avdelinger og landegrenser
 • Evne til- og erfaring fra å jobbe selvstendig, systematisk og målrettet
 • Fleksibel- og åpen for nye utfordringer
 • Interesse for anvendt forskning, og hvordan forskning kan bidra til å løse våre kunders problemer/ utfordringer

Hva kan vi tilby?

 • Du vil få en helt sentral rolle i et faglig sterkt og innovativt arbeidsmiljø.
 • Du vil få jobbe med å utvikle framtidas beste fiskefôr, som vil få stor betydning for utviklinga av akvakulturnæringen over hele verden 
 • Vårt selskap jobber tett opp mot andre forskningsinstitusjoner samt våre leverandører og kunder
 • Gode lønnsbetingelser, flyttegodtgjørelse, gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Stillingen gir mulighet for store faglige utfordringer, samt muligheter til faglig og personlig utfordring i et kreativt og godt arbeidsmiljø
 • Kontor i Nord-Norges flotteste og mest moderne kontorbygg (under oppføring) helt nede ved sjøen på Leknes i Lofoten. Eventuelt kan vi være villig til å diskutere kontor ved vår avdeling på NMBU på Ås.

Arbeidssted

Akershus, Ås

Nordland, Vestvågøy

Polarfeed

Polarfeed

Stillingsdetaljer
Arbeidssted Leknes, Nordland, Norge
Søknadsfrist 2019-02-25
Kontaktpersoner
Navn Jim Olaisen
Stillingstittel Direktør Fiskefôr
Mobil 93028997
Navn Jim-Roger Nordly
Stillingstittel Adm. Direktør
Mobil 906 32722