Stillingsannonse #618D1F5663384
Sist oppdatert 2021-11-26 21:31

Design/maskiningeniør

Beskrivelse av arbeidsgiver

Salmon Evolution er en norsk landbasert lakseoppdretter som fokuserer på å utvide havets potensial ved å overføre de beste forholdene fra havet til å produsere fisk på land gjennom sin valgte hybrid flow-through system teknologi (HFS). Dette tilrettelegger for en bærekraftig produksjon med optimale forhold for tilvekst med lav biologisk og operasjonell risiko.

Selskapet har sitt første produksjonsanlegg under bygging på Indre Harøy, strategisk plassert på Norges vestkyst med ubegrenset tilgang til ferskt sjøvann, fornybar energi, etablert infrastruktur for lakseoppdrett, samt en høyt utdannet og erfaren arbeidsstokk. Anlegget vil ha en årlig produksjonskapasitet på 36,000 tonn laks.

Selskapet har også inngått et joint venture med Dongwon Industries om å bygge og drifte et landbasert anlegg for lakseoppdrett i Sør-Korea, med en årlig produksjonskapasitet på 20,000 tonn laks ved bruk av Salmon Evolutions valgte HFS teknologi.

Salmon Evolution ASA er listet på Oslo Børs under ticker SALME.

For mer informasjon, se www.salmonevolution.no


Salmon Evolutions prosjekter skrider fremover og i Q1 2022 setter vi inn den første smolten på Indre-Harøy. Dette vil være en av mange milepæler fremover, ettersom vi har store ambisjoner og konkrete planer om å ha en total produksjonskapasitet på 70.000 tonn innen 2030. Dette tilsvarer ca. 290 millioner måltider i året.

Vårt landbaserte anlegg på Indre Harøy vil stå for 36.000 tonn, fordelt på tre byggetrinn som ferdigstilles innen 2028. Ytterligere 20.000 tonn vil komme fra vår internasjonale ekspansjon i Korea sammen med vår koreanske partner Dongwon Industries. Videre har vi identifisert betydelige vekstmuligheter nasjonalt og internasjonalt.

I august gjorde vi et oppkjøp av Kraft Laks AS som skal levere smolt til Indre Harøy. Settefiskanlegget til Kraft Laks produserer i dag 1.8 millioner smolt, men har konsesjon på å produsere opptil 5 millioner. For å øke produksjonskapasiteten til anlegget er det besluttet å investere betydelig i en utvidelse av anlegget i Dalsbygda.

For å levere på våre ambisjoner, har vi opprettet en utviklingsavdeling som vil bestå av tverrfaglige ressurser innenfor prosess, elektro og automasjon, biologi, akvakultur og vannkvalitet. Utviklingsavdelingen vil ha tre fokusområder; prosjektstøtte, driftsoptimalisering samt screening og utvikling av nye lokaliteter.

Nå søker vi flere ressurser til utviklingsavdelingen – og søker en design/maskiningeniør med sterk kompetanse innenfor 3D-designverktøy.  Er du klar for et nytt eventyr?

Hovedoppgaver

 • Design av prosessanlegg med fokus på rør og rør-føringer
 • Implementere teknisk utstyr fra leverandører i 3D-modeller
 • Utarbeidelse av standardiserte moduliserte løsninger som inngår i selskapets anleggskonfigurasjoner
 • Utvikling og vurdering av tekniske løsninger ved potensielle nyetableringer nasjonalt og internasjonalt
 • Delta i tverrfaglige prosjektteam for utvikling og støtte til drift og prosjektorganisasjon med hensyn til fiskevelferd, vannkvalitet og biologi

Ønskelige kvalifikasjoner

 • Sterk kompetanse innenfor 3D-engineeringsverktøy
 • Erfaring med design av rør-løsninger, gjerne fra akvakultur eller maritim/offshore industri
 • Maskiningeniør eller annen relevant utdannelse
 • Relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • Erfaring med PE-rør en fordel
 • Beherske norsk og engelsk, muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Kreativ og evne til å se gode løsninger
 • Fleksibel - kunne håndtere ulike arbeidsfaser, fra skisse til detaljtegninger
 • Nysgjerrig og lærenem
 • Gode samarbeidsegenskaper
 • Robust
 • Godt humør

 Vi er en hurtigvoksende organisasjon med store ambisjoner – dette innebærer at du må ha et ønske om å jobbe i et dynamisk miljø med fokus på samarbeid og resultater. Er du i tillegg nysgjerrig og utviklingsorientert har vi mange spennende utfordringer foran oss som vil passe deg godt.

Vi tilbyr en unik mulighet til å være med på å videreutvikle og forme fremtidens oppdrettsnæring globalt og ikke minst bli en del av et dyktig team hvor du vil komme inn i tidligfase og få store påvirkningsmuligheter.

Vi kan tilby spennende arbeidsoppgaver i et unikt selskap med store muligheter, en solid finansiell plattform, kompetente eiere og konkurransedyktige betingelser.

Arbeidssted for stillingen vil være Ålesund eller Molde/Hustadvika kommune.

For mer informasjon om selskapet og stillingen er du velkommen til å ta kontakt med CEO Håkon Andrè Berg (mob: +47 411 92 257, mail: hakon.andre.berg@salmone.no) eller Manager People & Organization Vidar Skjørli  (mob: +47 415 77 421 mail: vidar.skjorli@salmone.no).


 

SALMON EVOLUTION AS

SALMON EVOLUTION AS

Org. Nr 919 384 603
Stillingsdetaljer
Arbeidssted Ålesund eller Molde
Søknadsfrist 2021-11-28
Kontaktpersoner
Navn Olav Johan Lyngstad
Stillingstittel Tech manager, biology and aquaculture
E-post olav.lyngstad@salmone.no
Mobil + 47 949 79 020
Navn Vidar Skjørli
Stillingstittel Manager People & Organization
E-post vidar.skjorli@salmone.no
Mobil +47 415 77 421
Søk på stilling