Stillingsannonse #5FF864CFE0DB8
Sist oppdatert 2021-01-22 07:48

Daglig leder

Beskrivelse av arbeidsgiver

Rensefiskgruppen er en av Norges største uavhengige rognkjeksprodusenter med lokaliteter i Rogaland, Vestland og Finnmark. Datterselskapene i Talgje, Hinderåvåg, Alta og Austevoll har i dag ca. 50 ansatte med et sterkt fokus på produksjon og kvalitet. Selskapet ble opprettet i 2012 som Ryfylke Rensefisk AS for å tilby rognkjeks til lakseoppdrettere og vokste raskt på få år.Vil du være med å utvikle en spennende og bærekraftig næring?

Rensefiskgruppen AS søker en inspirerende og engasjert daglig leder som bidrar til selskapets videre vekst og utvikling innenfor oppdrett av rognkjeks, berggylt og evt. andre arter. Du blir en viktig ressurs når vi skal nå det strategiske målet om å bli Norges ledende leverandør av rensefisktjenester.

Som daglig leder får du en sentral oppgave med å styrke Rensefiskgruppens posisjon i markedet. Det skal skje gjennom å bygge gode kunderelasjoner og strukturere selskapets salgsarbeid mot sentrale oppdrettsselskap. På sikt skal dette arbeidet føre til at Rensefiskgruppen tar en større del av verdikjeden gjennom langsiktige partnerskap.

Den daglige lederen skal være med å bygge en sterk driftsorganisasjon sammen med en kompetent og erfaren administrasjon og også legge grunnlaget for en god selskapskultur. I tett samarbeid med våre leverandører sikrer du bedre kvalitet og omdømme for våre produkter.

I jobben som daglig leder har du det overordnede ansvaret for den daglige driften. Du skal bidra til å øke effektiviteten i våre anlegg og sørge for at kostnadene holdes på et rimelig nivå.

Vår nye daglige leder jobber selvstendig, men er i stand til å sette sammen gode team som samarbeider for å nå ambisiøse mål. Du skal legge til rette for utvikling av offensive produksjonsstrategier i samråd med selskapets produksjonsleder og bidra til at våre driftsledere er innovative i produksjonsleddet. Selskapet har satt i gang utviklingsprosjekter på berggylt og en viktig del av jobben blir forretningsutvikling knyttet til denne arten.

Du er analytisk, har et strategisk blikk og en utpreget forretningsforståelse, gjerne med bakgrunn fra en innsiktsdrevet salgs- og markedsorganisasjon. Det er en stor fordel med praktisk erfaring fra akvakultur- og sjømatbransjen og at du er kjent med teknologi knyttet til moderne og fremtidsrettet oppdrettsvirksomhet.

Daglig leder rapporterer til styret i Rensefiskgruppen. Arbeidstedet er Rensefiskgruppens hovedkontor på Ullandhaug i Stavanger og hovedproduksjonsanlegget på Talgje, ca. 30 minutter utenfor Stavanger. En del reisevirksomhet må påregnes.

Send søknad med CV via «stillinger» på visindi.no. Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver i innledende fase.

RENSEFISKGRUPPEN AS

RENSEFISKGRUPPEN AS

Org. Nr 915 238 750
Stillingsdetaljer
Arbeidssted Talgje, Rogaland, Norge
Søknadsfrist 2021-01-22
Kontaktpersoner
Navn Roy Tore Lysen Jensen
Stillingstittel Seniorrådgiver, Visindi
E-post roytore.jensen@visindi.no
Mobil +47 909 20 447
Navn Hege Rødland
Stillingstittel Partner/Leder Visindi Bergen
E-post hege.rodland@visindi.no
Mobil +47 916 17 560
Navn Cathrine Rieber
Stillingstittel Rådgiver - Research & Analyse Visindi
E-post cathrine.rieber@visindi.no
Mobil +47 994 19 343
Søk på stilling