Stillingsannonse #5F11A46582EF2
Sist oppdatert 2020-08-08 00:59

Daglig leder

Beskrivelse av arbeidsgiver

SalmoSea AS er et av Norges mest moderne fabrikk for laks, og ligger i Nærøysund kommune som er Norges største oppdrettskommune. Fabrikken, også kjent som NT166, har lange tradisjoner innen prosessering av sjømat og tilbyr slaktetjenester til våre eiere, Midt Norsk Havbruk AS, Bjørøya AS og SalmoNor AS så vel som eksterne aktører. Det er investert store beløp i utbygging og modernisering av SalmoSea AS sitt slakteri- og foredlingsanlegg og anlegget, som ble tatt i bruk i april 2019, har nå en kapasitet opp mot 160 tonn per skift.

Daglig leder i SalmoSea AS er ansvarlig for å videreutvikle organisasjonen og optimalisere selskapets virksomhet. Du vil være en pådriver for å identifisere og gjennomføre konkrete tiltak som bidrar til å realisere selskapets mål og strategi, og ha ansvar for å levere enestående resultater og sikre optimal drift. Stillingen rapporterer til styret. 

Sentrale arbeidsoppgaver og ansvarsområder:

 • Daglig ledelse og drift av selskapet
 • Ansvarlig for kontinuerlig forbedring av SalmoSea AS og at bedriften til enhver tid har medarbeidere som er i stand til å iverksette selskapets mål og strategier
 • Kontinuerlig følge opp og vurdere strategi og målsettinger
 • Daglig leder skal arbeide aktivt for utvikling av de menneskelige ressurser, sikre rasjonelle rutiner, teknologisk - og konkurransemessig tilpassing
 • Ansvarlig for økonomiforvaltning, utarbeidelse av budsjettforslag og ressurs planer for selskapet
 • Bygge selskapets organisasjonskultur og omdømme i samarbeid med medarbeiderne og styret
 • Ansvarlig for at driften til enhver tid skjer i samsvar med selskapets kvalitetssystemer og de eksterne kvalitetsstandarder vi har forpliktet oss til
 • Ansvarlig for implementering, styring og rapportering av HMS retningslinjer
 • Ansvarlig for kommunikasjon og kontakt med lokale og offentlige myndigheter tilknyttet driften av selskapet

For å lykkes i stillingen mener vi det er viktig at du har utstrakt erfaring fra lignende produksjonsvirksomhet, og utdanning innen næringsmiddelindustri vil være en fordel. Om du i tillegg har høyere utdanning innen fag som økonomi/ledelse/prosessfag anses det som en styrke, men relevant erfaring og personlig egnethet kan kompensere for manglende formell utdannelse. Du har utvidet ledererfaring, og kan vise til erfaring med strukturert og målrettet arbeid. I tillegg har du en teoretisk og praktisk forståelse av hvordan drive fabrikk. For denne stillingen er det et absolutt krav å mestre et skandinavisk språk i tillegg til engelsk skriftlig og muntlig. Gode kommunikasjonsferdigheter og evne til å få folk med seg er essensielt for å lykkes. Du bor i/ ønsker å bosette deg i Rørvik.

Av personlige egenskaper er det viktig at:

Du er en erfaren personalleder som gir teamet en klar forståelse av mål og retning. Dette gjør du gjennom å inspirere til innsats, koordinere planer og aktiviteter og bidra til at organisasjonen holder fokus på målene. Det er viktig at du handler på eget initiativ, får ting til å skje, og aksepterer ansvar for resultater. Du forstår raskt komplekse spørsmål og problemer og kommer opp med sunne og rasjonelle vurderinger. Som Daglig leder skaper du en stabil og bekreftende atmosfære, støtter og oppmuntrer teamet når det oppstår problemer, er stødig og til å stole på. Du er metodisk og systematisk i din tilnærming, planlegger fremover, gjør klare prioriteringer og fordeler ressurser effektivt. Evnen til å sette seg raskt inn i komplekse saker og problemstillinger, identifiserer kjernen i problemer og evaluere informasjon grundig er viktig. Du kommuniserer på en klar, presis og strukturert måte, og er komfortabel under presentasjoner og i formelle sammenhenger. I stillingen er det viktig at du er nøye med å følge prosedyrer, respekterer regler og retningslinjer, sørger for at arbeidsoppgaver blir fullført og er opptatt av kvalitet.

Hva kan du forvente av oss?

 • Vi tilbyr en sentral stilling i en bærekraftig og fremtidsrettet bransje.
 • Mulighet for å bidra til økt vekst og lønnsomhet i sjømatbransjen.
 • Konkurransedyktige betingelser.


SALMOSEA AS

SALMOSEA AS

Stillingsdetaljer
Arbeidssted Rørvik, Trøndelag, Norge
Søknadsfrist 2020-08-30
Kontaktpersoner
Navn Lene Faye Jordan-Johannessen
Stillingstittel Senior Advisor, Seafood People
E-post lene.f.jordan@seafoodpeople.net
Mobil +4798251633
Navn Thomas Bakke
Stillingstittel Managing Director, Seafood People
E-post thomas.bakke@seafoodpeople.net
Mobil +4741618060
Søk på stilling